SYNLIGGÖR
DET
OSYNLIGA !

Välkommen till  www.jordstralningscentrum.se

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM

Här kan du läsa och lära om många olika saker
inom det alternativa området:
Aura, chakra, alternativ hälsa, guider, ledsagare, andlighet, dolda outnyttjade förmågor, tankens kraft, jordstrålning, slagruta, pendel mm
 Klicka här för att Spara denna sida som favorit!
08 - 658 24 12  eller  070 - 206 12 82
Mail/epost:   jordstralningsc@gmail.com 
Senast uppdaterad: 2020-02-10

Om du hamnat på denna sida utan en spalt/kolumn till vänster
med länk till många undersidor med bl a mer om kurser, föredrag etc
 gå till
www.jordstralningscentrum.seFÖREDRAG Onsdagar kl. 18.45
Lokal: Kammakargatan 56, Stockholm
Inträde: 200:- om ej annat angetts nedan.
Frivilligt pausfika macka kaffe/te 20:-
Vi kan ta kontanter, swish och kort.
VT 2020

THOTH & PAULA RABENIUS
Föredrag
onsdag den 12 februari, kl. 18:45
Lokal: Kammakargatan 56, Stockholm. Inträde 200:-

Paula Rabenius arbetar som TCM terapeut, trancemedium och kursledare samt med klassisk massage och healing.

Paula har skrivit 2 böcker: Thoths budskap till mänskligheten och Thoths verktyg till mänskligheten.

Trancemediumskapet använder Paula till att förmedla budskap från andevärlden. De senaste tio åren släpper hon igenom och samarbetar med en energiform från en högre frekvensnivå som har arbetsnamnet Thoth. Paula går i djuptrance och l åter Thoth fullt ut tala genom henne. På föredraget överlåter Paula sin kropp och röst till Thoth som föreläser och berättar för publiken om vad som är viktigt och nödvändigt för människorna att förstå och veta just nu inför de stora förändringar som sker på Jorden ( och övriga kosmos) Thoth ger kloka och individuella tips och svarar på frågor som publiken får ställa.

Paula och Thoth

Redan som barn fick Paula informationen om att någon skulle komma att tala genom henne och framföra viktig information till människorna.

Syftet och intentionen med Paulas arbete är att få människan att hitta sin fulla potential och sluta att leta efter svar och hjälp utanför sig själva. Vi måste förstå att all kunskap och sanning finns inom oss själva. Samarbetet mellan Paula och Thoth har utvecklats till ett kraftfullt verktyg både i healing, personlig utveckling och personliga budskap.

Thoth har en underbar humor och förmedlar budskap om den nya Guldåldern av ljus, för att hjälpa människorna på Jorden med att släppa blockeringar och rädslor. Som han säger - Människan måste ha hjälp att rustas inför frekvenshöjningarna som sker och kommer att ske framöver. Thoths mål är att människorna ska använda sin högsta potential och leva utefter sin tänkta väg i Kärlek, Förlåtelse och Harmoni. 

KURSER

Thoth arbetar via Paula även med kurser.
Den 7-8 mars har vi en kurs – Återträff
(lokal södermalm)  Denna kurs är för dessa som tidigare gått grundkursen. Anmälan görs till: jordstralningsc@gmail.com  Begränsade platser

Vi kommer också att ha en grundkurs igen i Stockholm med Thoth & Paula 
lör- sön 9-10 maj
  (lokal södermalm)  Mer om denna kurs kommer inom kort. 

Anmälan görs till: jordstralningsc@gmail.com   Begränsade platser.

FÖRSTA HJÄLPEN FÖR HÖGSENSITIVA  -  STEFAN HEDMAN

Föredrag onsdag den 26 februari, kl. 18.45 -21.30
Lokal: Kammakargatan 56, Stockholm. Inträde: 200:-

Första hjälpen för högsensitiva

Vill du gärna förstå dina känslor bättre och önskar att du hade mer kontroll över dem? Kan du plötsligt må dåligt utan att förstå varför? Känner du dig ofta styrd av andra människors åsikter?

Healern Stefan Hedman lär dig det bästa och mest effektiva sättet att skydda dig mot energipåverkan utifrån. Skyddet gör att du slipper bli utsatt för onödiga känslosvängningar och gör också att du upplever mindre irritation och i stället kan skapa mer harmoni i livet. 

Stefan lär dig också hur du gör för att bli lugnare och mer stabil i ditt känsloliv. Då blir det enklare att känna dina egna känslor utan påverkan från andra. Den förmågan kommer du att ha stor nytta av resten av ditt liv. 

Stefan är healer och civilingenjör i teknisk fysik. Han är också författare till boken Frisk rygg – helt enkelt.

Du kan också bli av med spänningar och smärtor under föredraget. 

EN KURS FÖR HÖGSENSITIVA PERSONER - UPPNÅ INRE BALANS FÖR ETT BÄTTRE LIV - 18-19 april. Kursavgift: 3600:-
Anmälan görs till: jordstralningsc@gmail.com  eller 08-6582412 el. 0702061282. Du får då en bekräftelse och mer info. Begränsat antal platser.

MARINA MUNK -

DE NYA ENERGIERNA AV DET 13:e UNIVERSUMET

KURS söndag den 1 mars  kl. 10.00 - 17.00

Marina Munk är klärvoajant, medium, författare och internationellt känd ljusarbetare som arbetar bokstavligen i hela världen. Hennes uppgift sedan lång tid är bl a att uppväcka människors högre medvetande kanaler. Marina berättar om dom nya energierna av det trettonde Universumet och hur vi förhåller oss till det.  Marina kanaliserar den andliga världen.

Kursavgift: 1300:-
Anmälan görs till: jordstralningsc@gmail.com  eller 08-6582412 el. 0702061282. Du får då en bekräftelse och mer info. Begränsat antal platser.

CARINA HULTQVIST
- FINNS VI ÖVER HUVUD TAGET
ELLER ÄR ALLT VI SER EN ILLUSION ?
ETT FÖREDRAG OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR, KOSMOS, KVANTFYSIK OCH KABBALA

Föredrag onsdag den 4 mars,
kl. 18:45 - 21.30
Lokal: Kammakargatan 56, Stockholm. Inträde: 200:-

Hur kunde det bli så här illa med klimatet, coronaviruset och allt annat elände? Hur blir det i framtiden?
Svaret på båda frågorna är, att det beror på dig och mig!
Många av oss är frustrerade och vill göra något, men vet inte vad. Vi känner oss hjälplösa, och i händerna på politiker som agerar för långsamt, felaktigt eller inte alls. Vad gör forskarna? Är Greta Thunberg vårt enda hopp?
Carina har undervisat i bland annat Kabbala och Vit magi i 40 år, och har också studerat kvantfysik och psykologi. Hon menar att allt ansvar och alla möjligheter ligger hos oss själva. Vi kan förändra världen.
Det finns hopp, och det finns metoder. Vi behöver bara lära oss att se tillvaron på ett annat sätt än tidigare. Det vi ser är en illusion.
Genom att få en djupare förståelse för de bakomliggande mekanismerna i kosmos och i människans psyke
– både på den vanliga fysiska nivån och på kvantnivå – kan vi med hjälp av kabbalan, som är både ett kosmiskt diagram och en blåkopia av tillvaron, se VAD som händer, VARFÖR det händer, och till sist HUR vi kan förändra oss själva och vår omgivning.
Bara man vet var man ska börja, är det hela egentligen oerhört ENKELT!
KURS:
Carina Hultqvist kommer att ha en kurs i ovanstående ämnen den 16 maj - Kursavgift 1500:- Anmälan görs till jordstralningsc@gmail.com eller 0702061282. Du får då en bekräftelse och mer info. Begränsat antal platser.

ÅTERTRÄFF - THOTH & PAULA 
KURS 7 - 8 mars  kl. 10.00-17.00

Återträffar: Trance träning och högre kommunikation

Denna kurs med Thoth och Paula bygger på att man gått kurs i högre kommunikation tidigare. Thoth fördjupar kunskaperna som deltagarna har med sig i högre kommunikation och trance. Även i denna kurs varvas teori med praktik av både Paula och Thoth.

Här jobbar vi med att lära ut till deltagarna att komma in i ett trancetillstånd genom att nå djup avslappning i Theta. Vi fortsätter också att arbeta med healing till oss själva och till Jorden. Thoth undervisar under kursen om det som är aktuellt just då.

Det första steget till guiderna går via andningen.

Via andningen uppfattar du meddelanden och kan känna subtila vibrationer. Andningen löser också upp blockeringar och hjälper oss att nå Alpha och Theta tillstånd.

När vi under en helg skall ta in och kanalisera i trance skall vi be om att få tala med en ljusguide från det högsta ljuset som vi kan jobba med. Guider med ett annat perspektiv från en högre frekvens.

Varför högre kommunikation?

Thoths egna ord (förkortad version):

”Ni har alla en högre kommunikation. Varje dag och natt i drömtiden. Men ni behöver medvetandegöra den kommunikation och utveckla den till högre nivåer för att utvecklas själva ytterligare. Genom högre kommunikation utvecklas er självkänsla, självkännedom, kontakten med ert högre jag, kroppen och själen. Men även för glädje, ny kunskap och för att utveckla en tydligare kommunikation. Alla har inte till uppgift att arbeta som trance medium och undervisa budskap. Målet med högre kommunikation är att er personliga utveckling skall leda er till svaret på de grundfrågor som ni ställer er. Vem är jag? Varför är jag här? Vad är min uppgift? Var kommer jag ifrån? Det är dessa grundläggandefrågor som människor i alla tider söker svaren på. Allt för att nå den allra högsta nivån i detta jordeliv.

Ni får möjlighet att utföra det som ni är ämnade åt att göra. En högre kommunikation hjälper er på alla plan och nivåer. Ni fantastiska människor har så mycket att delge till så många omkring er men utan självkänsla och då ni inte ger er själva det ni behöver, förminskas det ljus som ni kan sprida till era medmänniskor och till Jorden.”

Återträff den 7 -8  mars (för dessa som gått grundkursen) Kursavgift 2800:-
Anmälan görs till: jordstralningsc@gmail.com  eller 0702061282. 
Du får då en bekräftelse och mer info. Begränsat antal platser. 

GLÄNTA PÅ DÖRREN TILL DITT UNDERMEDVETNA OCH DET KOLLEKTIVA MEDVETANDET MED HYPNOS & ENERGI-PSYKOLOGI
 -
ULF SANDSTRÖM

Föredrag onsdag den 11 mars, kl. 18:45
Lokal: Kammakargatan 56, Stockholm.

Inträde: 200:-

Välkommen på en lekfull resa med Ulf Sandström, en erfaren guide som lär dig hur du enkelt kan balansera kroppens lagrade energi-minnen så att du kan släppa stress och tidiga traumatiska minnen, och sedan tar med dig på en hypnotisk resa där du får träffa delen av dig bortom medvetandet. Varje resa är personlig och du får med dig verktyg för fortsatta utforskande av såväl din egen inre röst som den kollektiva.

Ulf Sandström är terapeut och hypnotisör med erfarenheter från tusentals klienter i Sverige, Indien, USA och Tyskland. Han berättar om hur medvetande och tankar kan ”läcka” från klienter. Hur vissa av oss får information bortom våra egna livserfarenheter. Han har över ett decennium arbetat med energibalansering med tapping och Havening av människor med svår stress och traumatiska upplevelser i bland annat Rwanda, Kongo och med flyktingar på Lesvos. Han har deltagit i Santeria ritualer på Kuba och i New Orleans. Lekfullt och lättbegripligt leder han dig genom sin erfarenhet av dessa världar. 

Helgkurs - 25 - 26 April

Där du lär dig fysisk och emotionell självbalansering och transsökning med tapping, Havening och självhypnos. Utforska din osedda del bortom det dagliga medvetandet, den del som kopplar upp sig mot andra och annat.

25 - 26 april.  Kursavgift 3950:- Anmälan görs till: jordstralningsc@gmail.com  eller 0702061282. Du får då en bekräftelse och mer info. Begränsat antal platser

SHAMANSK RUNMAGI - PORTAL TILL DRÖMTIDEN
 KURS: - 14-15/3 + 21/3

Jörgen I. Eriksson har arbetat med runor och shamanism i nära 40 år och skrivit ett flertal böcker om nordisk shamanism.

Runmagin ingår i en nordisk shamansk kunskapsväg som har återkommit med stor kraft i dagens värld. Under dessa kursdagar undersöker vi på djupet runornas väsen, kosmologi och inneboende kraft.  

Runorna är portar eller virvlar in i Drömtiden, den icke-ordinära verkligheten; de fångar de kosmiska processernas ständiga rörelse och de uttrycker totaliteten av all kunskap som finns utspridd överallt i naturen. De stammar från skapelsens begynnelse, ”arla i urtid”, och de innehåller den kosmiska matris som formger hela skapelsen. Via runorna kan vi direkt – utan att gå omvägen via symboler eller uttolkare – ta del av den kunskap som finns inbyggd i den flödande kosmiska processen. Runorna både kan och vill användas för att bringa harmoni och balans till människor, djur, växter och landskap. Under kursen kombinerar vi runorna med andra traditionella metoder som själsresor, utesittning/landskapsgång och ceremonier för att undersöka och utveckla deras fulla potential. Vi går igenom runmagins beröringspunkter med kvantfysik, alkemi, djuppsykologi och Maya-kosmologins insikter om de nio skapelsevågorna. Avsikten är att deltagarna ska hitta sin egen väg till att använda runorna som hjälpmedel för att kunna tänka och handla i skönhet.  

Kursens första del 14-15 mars hålls i en lokal på Södermalm i Stockholm. Den andra delen den 21 mars är en halvdag som tillbringas på en helig plats strax norr om Stockholm. 

Kursavgift: 2900:- Anmälan görs till  jordstralningsc@gmail.com eller 0702061282. Du får då en bekräftelse och mer info. Begränsat antal platser.                                

EWA OLSSON - STORSEANS 
onsdag den 25 mars, kl.18.45 - 21.30
Lokal: Kammakargatan 56, Inträde: 200:- 

Ewa Olsson jobbar som medium på heltid.
Hon har arbetat med detta i många år.

Ewa startade med Seanser för ca 10 år sedan. Hon förstod ej sin förmåga förrän hon kom upp i 20-årsåldern. Då började hon söka sin väg och gick till medium, seanser m.m. Idag jobbar Ewa med storseanser, privatsittningar, healing och rensning i bostäder. 

Ewa anser att alla är mediala och vi är alla lika viktiga.
Detta är ingen gåva till speciellt utvalda.
Alla kan.

Tappa aldrig tron på dig själv oavsett situationerna som kommer i din väg.

Vi får utbildning av universum hela livet och är i skola tills vi ska gå över på andra sidan säger Ewa

MEDIUM KURS - EWA OLSSON 23 - 24 maj

  • Medialitet

  • Intuition

  • Psykometri 

  • Personlig utveckling

Kursavgift: 2850:- Anmälan görs till 08-6582412 el. 0702061282 el. jordstralningsc@gmail.com .
Du får då en bekräftelse och mer info. Begränsat antal platser. ( 18- årsgräns)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLER FÖREDRAG & KURSER
LÄGGS IN SUCCESSIVT...
FÖREDRAG 
Om inget undantag anges gäller:
Föredragen är på Kammakargatan 56, Stockholm, 
kl 18.45 - 22.00, normalt med fikapaus.
Vi öppnar dörren kl 18.00.
Inträde för föredragen på Kammakargatan är normalt 200:-, ibland 250:-
+ ev frivilligt fika (te eller kaffe och macka med ost&gurka) 20:-.
Föranmälan behövs inte till föredrag.
Alla föredrag hålls på svenska, om inte annat anges.

FÖRSÄLJNING AV PRODUKTER

Vill du läsa om och ev. köpa Jordstrålningscentrums produkter, mest energiprodukter, t ex purpurplattor, mobilavstörare och vattenvirvlare, så kan du göra det på hemsidan www.adante.se  eller på vår sida: www.jordstralningscentrum.se
Beställning görs via jc@adante.se  el. jordstralningsc@gmail.com
Produkterna går också att köpa på föredragskvällarna samt vissa av produkterna i vår butik

Ljusverkstan, Svartmangatan 10 Gamla stan. 
Mellan Tyska kyrkan och Stortorget:
https://www.hitta.se/stockholms+län/stockholm/svartmangatan+10/område/59.32444:18.071535?vad=Svartmangatan%2010,%20Stockholm

Nyfiken på PURPURPLATTAN?
Läs mer på:
http://purpurplatta.adante.se
Nyfiken på BIOS-brickan? Läs mer på:
http://bios.adante.se/
 
NYHETSBREV
Vill du ha vårt nyhetsbrev via mail?

Så du får nyheter, ändringar, humor, tänkvärt, uppföljningar, erfarenheter...
 och inte minst TV-tips i mängd!
Anmäl dig genom att maila namn o epost till
 jordstralningsc@gmail.com   

 


Så här beställer du våra produkter:


Maila till jordstralningsc@gmail.com

 eller ring 08-6582412 el. 070-2061282.


Läs om fler produkter på www.adante.se,
t ex mirakelplattor, mobilavstörare, slagrutor m.m.

Vi säljer ett urval av produkterna på föredragskvällarna i Stockholm.  

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM  
Föredragslokal: Kammakargatan 56, Stockholm.


 

På denna domän http://vingar.se hittar ca 250.000 besökare årligen även andra
 

 

MUSIK 
Country  Western Swing: Lillies
Jenny  hårdrock:  metal

RESETIPS
sevärdheter, bra länkar, flyg, buss, båt, logi, resebyrå etc: 
resa.vingar.se  
SVEALAND
 Västerås   Västmanland  Dalarna  Stockholm  Roslagen  Uppland  
Värmland  Södermanland  Närke
  GÖTALAND
 Gotland  Öland  Dalsland
 Göteborg  Bohuslän  Halland
 Skåne   Blekinge  Småland
Västergötland  Östergötland
   NORRLAND
Gästrikland  Hälsingland  Härjedalen  Jämtland  Medelpad  Ångermanland  Västerbotten  Norrbotten  Lappland
NORDEN 
 Norge  Finland  Åland  Island  Danmark-Färöarna-Grönland
RESTEN AV VÄRLDEN
 EUROPA 
 Estland Lettland Spanien 
 AFRIKA  ASIEN   AUSTRALIEN 
USA  KANADA  SYDAMERIKA

Är MODER JORD = Din miljö
värd en kvart eller två i veckan?
 Hjälp Jorden
alternativt! GRATIS!

Tankens kraft, jordstrålning, curry, pendling, slagruta, aura, chakra, feng shui, kinesiologi, PSI-spår ...
Föredrag och kurser varje vecka i Stockholm om osynliga energier & våra dolda outnyttjade förmågor. Försäljning o massor av länkar:
Jordstralningscentrum 
Gratis epost om det osynliga,
TV-tips m.m.: Slagrutenytt
Sädesfältringar: Cropcircles 
Mer slagruta: 
Arne Groth   JiS

Bilar  PowerMeet
 
Data  Humor  Slagruta
 Shaman  
Healing  Indianer
Vikingar, eskimåer, inka,
maya etc:
Naturfolk  Samer
Samisk kulturarbetare: LailaSpik 
Naturväsen:  Devor   UFO 
Ny o gammal kunskap/tro: 
NewAge 
Handmålad hemslöjd: Torvtaket
Tidigare liv: Ylva Cronstedt
Konstnären: Einar Nerman
Annorlunda Filateli: Mälarbältet

Här finns bl a offentligt, miljö, natur, astronomi, astrologi, TV, böcker, konst, sport: Per-Uno
JUL-länkar o hälsningar från våra
  LÄNKBYTARE : Jul

SPARA som Favorit:
vingar.se
adante.se

jordstralningscentrum.se
hjalpjorden.se

HÄLSA, mycket och brett,
"vanligt" &  alternativt:
Adante 
Traditionell vård:
 Svenska   Engelska
Alternativt:
BIOS-brickan  PlusMinus
Purpurplattan   D-vitamin
 Kinesiologi 
Alternativt  Amalgam
 Förebyggande 
 Elöverkänslighet
Sjukdomar & Symtom  Allergi
Mobiltelefon  Olle Johansson
 
Recept   Kloka ord