SYNLIGGÖR
DET
OSYNLIGA !

Välkommen till  www.jordstralningscentrum.se

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM

Här kan du läsa och lära om många olika saker
inom det alternativa området:
Aura, chakra, alternativ hälsa, guider, ledsagare, andlighet, dolda outnyttjade förmågor, tankens kraft, jordstrålning, slagruta, pendel mm
 Klicka här för att Spara denna sida som favorit!
08 - 658 24 12  eller  070 - 206 12 82
Mail/epost:   jordstralningsc@gmail.com 
Senast uppdaterad: 2020-01-19

Om du hamnat på denna sida utan en spalt/kolumn till vänster
med länk till många undersidor med bl a mer om kurser, föredrag etc
 gå till
www.jordstralningscentrum.seFÖREDRAG Onsdagar kl. 18.45
Lokal: Kammakargatan 56, Stockholm
Inträde: 200:- om ej annat angetts nedan.
Frivilligt pausfika macka kaffe/te 20:-
Vi kan ta kontanter, swish och kort.
VT 2020

ÅR 2020 UR ETT ASTROLOGISKT PERSPEKTIV

- THOMAS JÖNSSON

Föredrag den 15/1 och 22/1 kl. 18.45 - 22.00

Lokal: Kammakargatan 56, Stockholm.
Inträde: 200:-

Himlakropparnas rörelser och inbördes cykler beskriver symboliskt de medvetandeförändringar och utmaningar som vi genomgår kollektivt.
Thomas beskriver dessa processer för år 2020 och hur de då påverkar oss människor. 

Vad kan vi förvänta oss av år 2020?

Thomas Jönsson är astrolog, författare och terapeut med över 30 års erfarenhet.

Motsvarande föredrag har tidigare år varit otroligt uppskattade!

Förvånansvärt mycket av det han har förutsagt för de föregående åren har slagit in.

UTSTRÅLNING OCH ATTRAKTION - Del 1 & 2.

Helgkurs 25-26/1 - MARTIN WENTZEL

Jag var död i 8 minut På andra sidan i ljuset mötte jag ljusgestalter som gav mig livets nycklar!
En komplett helgkurs med Martin Wentzel om hur du förändrar och skapar ditt nya liv bara genom din Utstrålning & Attraktion. Dina tankar och känslor är utstrålande magnetisk energi! Martin lär dig hur du höjer din energi, telepatiskt påverkar andra, skapar och attraherar allt du vill i ditt liv efter dina högsta önskningar! Varje tanke och känsla påverkar dina celler och din hälsa. Det du sänder ut drar du till dig, enligt universums lag. Allt handlar om magnetism! Genom en bra relation och inställning till dig själv får du också en bra relation till andra. Livet ska vara roligt, spännande och utvecklande att leva. Lev här och nu, i din fulla kraft och potential! Enda vägen till framgång, stark personlighet, självförtroende, stark utstrålning, fungerande relationer, hälsa m.m. är genom känslomässig utveckling. Vi jobbar med balansen inom dig mellan kropp och själ på det sätt som jag fick lära mig på andra sidan. Detta höjer din utstrålning och atmosfären i din omgivning och påverkar alla andra!

Kursavgift 2200 kr. Anmälan görs till Jordstralningsc@gmail.com eller 086582412 eller 0702061282. Du får då en bekräftelse och mer info. Anmälningsavgift 320 kr. Begränsade platser.

KURS I DRÖMMANDETS NATUR ENLIGT AMBRES
 -
1:a och 2:a februari - 2020

Drömmandets Natur består av direkta avskrifter av Ambres teachingar.

Kursledare i Drömmandets Natur enligt Ambres:     

Dr Gösta Ullmark har följt Ambres under 30 år. ”Drömtolkning är det som alltid fascinerat honom mest”.

Dr Ann-Sofie Åsander har följt Ambres ett 30-tal år. ”Framför allt engagerad i Drömmandets natur”.

Ambres levde för ca 3000 år sedan och har med Sture Johansson som instrument förmedlat andlig kunskap:  

https://m.youtube.com/watch?v=J1mtFhwORcA 

Ambres hette ursprungligen Rameno Charafez, men fick lärlingsnamnet Ambres av sin lärare. De tillhörde ett slutet brödraskap, Tarsusorden, som studerade det fördolda. Ambres kände dock att sanningen skulle vara fri, så han bröt sig ur sällskapet och började sprida kunskapen till alla som sökte den. Han genomskådade illusionen och har fått uppgiften att väcka oss till insikt om vår inre kunskap, som alla bär. Ambres har dragit till sig många intresserade, bland andra Shirley MacLaine, som beskriver mötet i sin bok Ut på yttersta grenen

Grunden för Förmedlingen som Ambres undervisat oss i, är esoteriken. Han har skalat av fenomen och mystik som blir onödiga hinder på vägen. Han brukar säga att det finns ingen mystik utan bara okunnighet. Förutom Förmedlingens grunder har han gett oss olika metoder eller vägar till självkännedom. Drömmandets Natur omfattar hela skapelsen eftersom allt är en dröm.

Drömmandets Natur handlar inte enbart om att tolka drömmar, nattdröm som dagsdröm. Det handlar om att se sin livsdröm, genomskåda den personlighet eller det rollregister som skapats genom präglingen och göra nödvändiga förändringar eller skala av sig onödig barlast. Den processen lyfter människan till en ny medvetenhet, till en ny insikt.

Att tolka drömmar tar tid att lära sig. Att tolka en enskild dröm kan också ta tid. Det går inte att mekaniskt tolka symbolerna i en dröm, utan för att finna en tolkning behövs ett varsamt inkännande av drömmen. Att ställa frågor till drömmaren ger även ledtrådar till tolkningen. Det är bra att vara en liten grupp som tolkar tillsammans. Då kommer gruppen ofta in i ett flöde där tolkningen börjar att klarna.

Drömmen kan också ses som en drömbild eller en filmsekvens och tolkaren kan se vad den berättar. Att vaska fram budskapet, vad drömmen vill visa på eller vad den vill varna för är guldet i processen.

Drömmen är levande och föränderlig. Därför är det viktigt att komma bort från logikens värld och varsamt känna sig fram. Det viktiga är att vara så sann, man bara kan. Risken för sköntolkning är stor om tolkaren och drömmaren är goda vänner. Det blir lätt vänskapsband som kan hindra en objektiv tolkning.

Med övning kan egot få möta sig själv. Det kan kännas obehagligt, för det finns saker som man t.o.m. döljer för sig själv. Då får man vänta tills försvaret har lagt sig lite, för att våga se sig själv.

Drömmar är färskvara, så det går inte att tolka gamla drömmar. Tidsflödet har strömmat igenom drömmaren och drömmen blir inaktuell efter en vecka. Om den är några dagar gammal går det fortfarande att tolka den.

På kursen vill Gösta & Ann-Sofie visa på olika typer av drömmar samt också förmedla tolkningar av drömmar genom exempel samt om det finns deltagare i gruppen som vill få sin dröm tolkad.

Ann-Sofie & Gösta kommer att varva teori och praktik i Drömmandets Natur båda kursdagarna.

 

Kurs: Drömmandets natur 1-2 februari. Kursavgift: 2200:- Anmälan görs till  jordstralningsc@gmail.com eller 08-6582412 el. 0702061282. Du får då en bekräftelse och mer info. Begränsat antal platser.

GAIA, SHAMANEN & FLÖDET FRÅN DRÖMTIDEN  

- JÖRGEN I ERIKSSON 

Föredrag onsdag den 5 februari, kl. 18:45 -22.00
Lokal: Kammakargatan 56, Stockholm. Inträde: 200:-

Jörgen Ingvar Eriksson är författare, journalist och en av förgrundsgestalterna inom den moderna shamanismen i Sverige.

Jörgen har studerat och skrivit om shamanism sedan början av 1980-talet med inriktning på nordisk och samisk shamanism. Han har gjort omfattande fältstudier bland samer i norra Sverige och Norge sedan mitten av 1980-talet och på 2000-talet även bland navajo-indianer i sydvästra USA. Det har resulterat i ett flertal böcker, till exempel Var tids noaidiSamisk shamanismBlodstämmare och Oändlighetens aktiva sida - Castaneda och shamanism m.fl.

För forntidens shamaner var det självklart att vi människor levde i ett hav av flödande relationer med allt annat levande – vi var varken över- eller underordnade. Allt var levande och hade ett medvetande som det var möjligt att kommunicera med. Allt var inslag i en kosmisk väv, en pågående, dynamisk skapelseprocess med sitt ursprung i Drömtiden, det kosmiska möjlighetsfältet. Moderna tänkesätt som djupekologi och djuppsykologi har flera beröringspunkter med detta uråldriga sätt att tänka, men vad innebär shamanism idag? Är det shamanernas uppgift att tillföra en saknad andlig dimension till klimat- och miljörörelsen? Är shamanerna Gaias, Moder Jords, allra bästa vänner och förkämpar och vad går shamansk magi egentligen ut på idag?

KURS: SHAMANSK RUNMAGI - PORTAL TILL DRÖMTIDEN - 14-15/3, 21/3 Kursavgift: 2900:- Anmälan görs till  jordstralningsc@gmail.com eller 08-6582412 el. 0702061282. Du får då en bekräftelse och mer info. Begränsat antal platser.

THOTH & PAULA RABENIUS
Föredrag onsdag den 12 februari, kl. 18:45
Lokal: Kammakargatan 56, Stockholm. Inträde 200:-

Paula Rabenius arbetar som TCM terapeut, trancemedium och kursledare samt med klassisk massage och healing.

Paula har skrivit 2 böcker: Thoths budskap till mänskligheten och Thoths verktyg till mänskligheten.

Trancemediumskapet använder Paula till att förmedla budskap från andevärlden. De senaste tio åren släpper hon igenom och samarbetar med en energiform från en högre frekvensnivå som har arbetsnamnet Thoth. Paula går i djuptrance och l åter Thoth fullt ut tala genom henne. På föredraget överlåter Paula sin kropp och röst till Thoth som föreläser och berättar för publiken om vad som är viktigt och nödvändigt för människorna att förstå och veta just nu inför de stora förändringar som sker på Jorden ( och övriga kosmos) Thoth ger kloka och individuella tips och svarar på frågor som publiken får ställa.

Paula och Thoth

Redan som barn fick Paula informationen om att någon skulle komma att tala genom henne och framföra viktig information till människorna.

Syftet och intentionen med Paulas arbete är att få människan att hitta sin fulla potential och sluta att leta efter svar och hjälp utanför sig själva. Vi måste förstå att all kunskap och sanning finns inom oss själva. Samarbetet mellan Paula och Thoth har utvecklats till ett kraftfullt verktyg både i healing, personlig utveckling och personliga budskap.

Thoth har en underbar humor och förmedlar budskap om den nya Guldåldern av ljus, för att hjälpa människorna på Jorden med att släppa blockeringar och rädslor. Som han säger - Människan måste ha hjälp att rustas inför frekvenshöjningarna som sker och kommer att ske framöver. Thoths mål är att människorna ska använda sin högsta potential och leva utefter sin tänkta väg i Kärlek, Förlåtelse och Harmoni. 

KURSER

Thoth arbetar via Paula även med kurser. Den 7-8 mars har vi en kurs – Återträff

(lokal södermalm)  Denna kurs är för dessa som tidigare gått grundkursen. 

Anmälan görs till: jordstralningsc@gmail.com Begränsade platser

Vi kommer också att ha en grundkurs igen i Stockholm med Thoth & Paula 

lör- sön 9-10 maj  (lokal södermalm)  Mer om denna kurs kommer inom kort. 

Anmälan görs till: jordstralningsc@gmail.com Begränsade platser.

Alla föredrag och kurser spelas in och Paula sammanställer sedan materialet och har idag släppt 3 böcker och en CD-Box med 6 skivor innehållande meditationer och övningar som Thoth leder på kurserna. Böcker och CD- boxen finns att köpa vid föredraget.

FÖRSTA HJÄLPEN FÖR HÖGSENSITIVA  -  STEFAN HEDMAN

Föredrag onsdag den 26 februari, kl. 18.45 -21.30
Lokal: Kammakargatan 56, Stockholm. Inträde: 200:-

Första hjälpen för högsensitiva

Vill du gärna förstå dina känslor bättre och önskar att du hade mer kontroll över dem? Kan du plötsligt må dåligt utan att förstå varför? Känner du dig ofta styrd av andra människors åsikter?

Healern Stefan Hedman lär dig det bästa och mest effektiva sättet att skydda dig mot energipåverkan utifrån. Skyddet gör att du slipper bli utsatt för onödiga känslosvängningar och gör också att du upplever mindre irritation och i stället kan skapa mer harmoni i livet. 

Stefan lär dig också hur du gör för att bli lugnare och mer stabil i ditt känsloliv. Då blir det enklare att känna dina egna känslor utan påverkan från andra. Den förmågan kommer du att ha stor nytta av resten av ditt liv. 

Stefan är healer och civilingenjör i teknisk fysik. Han är också författare till boken Frisk rygg – helt enkelt.

Du kan också bli av med spänningar och smärtor under föredraget. 

EN KURS FÖR HÖGSENSITIVA PERSONER - UPPNÅ INRE BALANS FÖR ETT BÄTTRE LIV - 18-19 april. Kursavgift: 3600:- Anmälan görs till  jordstralningsc@gmail.com eller 08-6582412 el. 0702061282. Du får då en bekräftelse och mer info. Begränsat antal platser.

MARINA MUNK -

DE NYA ENERGIERNA AV DET 13:e UNIVERSUMET

KURS söndag den 1 mars  kl. 10.00 - 17.00

Marina Munk är klärvoajant, medium, författare och internationellt känd ljusarbetare som arbetar bokstavligen i hela världen. Hennes uppgift sedan lång tid är bl a att uppväcka människors högre medvetande kanaler. Marina berättar om dom nya energierna av det trettonde Universumet och hur vi förhåller oss till det.  Marina kanaliserar den andliga världen.

Kursavgift: 1300:- Anmälan görs till  jordstralningsc@gmail.com eller 08-6582412 el. 0702061282. Du får då en bekräftelse och mer info. Begränsat antal platser.

TORBJÖRN SASSERSSON
 - MÄNNISKANS GRÄNSLÖSA MEDVETANDE

Föredrag onsdag den 4 mars, kl. 18:45 - 21.30
Lokal: Kammakargatan 56, Stockholm. Inträde: 200:-

Torbjörn Sassersson är en samhällsdebatör, skribent, publicist och entreprenör inom IT och PR på webben. Sassersson har en fil.kand med inriktning miljövård. Torbjörn är idag redaktör för nättidningarna NewsVoice och TV Hälsa samt tidigare Soul Travel Magazine. Torbjörn fick 2015 priset Årets Braveheart vid Soul Aid gala och 2016 utmärkelsen ”Pennan”, båda priserna för sin journalistik.

Torbjörn Sassersson blev ”känd” efter att ha deltagit i tre TV-experiment på Remote Viewing, som utvecklades av Stanford Research Institute (idag SRI). Experimenten var ett led i Sasserssons journalistiska undersökning av begreppet extrasensorisk perception för underrättelsetjänständamål.

Föredragets innehåll:

  • Remote viewing, vad händer i branschen?
  • RV och universell intelligens
  • Klipp från RV filmen som aldrig blir klar med Lyn Buchanan.
  • Center i västvärlden som arbetar med tillämpad medvetandeutveckling
  • Träna medvetandet hemma själv
  • Spontana upplevelser

ÅTERTRÄFF - THOTH & PAULA 
KURS 7 - 8 mars  kl. 10.00-17.00

Återträffar: Trance träning och högre kommunikation

Denna kurs med Thoth och Paula bygger på att man gått kurs i högre kommunikation tidigare. Thoth fördjupar kunskaperna som deltagarna har med sig i högre kommunikation och trance. Även i denna kurs varvas teori med praktik av både Paula och Thoth.

Här jobbar vi med att lära ut till deltagarna att komma in i ett trancetillstånd genom att nå djup avslappning i Theta. Vi fortsätter också att arbeta med healing till oss själva och till Jorden. Thoth undervisar under kursen om det som är aktuellt just då.

Det första steget till guiderna går via andningen.

Via andningen uppfattar du meddelanden och kan känna subtila vibrationer. Andningen löser också upp blockeringar och hjälper oss att nå Alpha och Theta tillstånd.

När vi under en helg skall ta in och kanalisera i trance skall vi be om att få tala med en ljusguide från det högsta ljuset som vi kan jobba med. Guider med ett annat perspektiv från en högre frekvens.

Varför högre kommunikation?

Thoths egna ord (förkortad version):

”Ni har alla en högre kommunikation. Varje dag och natt i drömtiden. Men ni behöver medvetandegöra den kommunikation och utveckla den till högre nivåer för att utvecklas själva ytterligare. Genom högre kommunikation utvecklas er självkänsla, självkännedom, kontakten med ert högre jag, kroppen och själen. Men även för glädje, ny kunskap och för att utveckla en tydligare kommunikation. Alla har inte till uppgift att arbeta som trance medium och undervisa budskap. Målet med högre kommunikation är att er personliga utveckling skall leda er till svaret på de grundfrågor som ni ställer er. Vem är jag? Varför är jag här? Vad är min uppgift? Var kommer jag ifrån? Det är dessa grundläggandefrågor som människor i alla tider söker svaren på. Allt för att nå den allra högsta nivån i detta jordeliv.

Ni får möjlighet att utföra det som ni är ämnade åt att göra. En högre kommunikation hjälper er på alla plan och nivåer. Ni fantastiska människor har så mycket att delge till så många omkring er men utan självkänsla och då ni inte ger er själva det ni behöver, förminskas det ljus som ni kan sprida till era medmänniskor och till Jorden.”

Återträff den 7 -8  mars (för dessa som gått grundkursen) Kursavgift 2800:-
Anmälan görs till jordstralningsc@gmail.com eller 0702061282. 
Du får då en bekräftelse och mer info. Begränsat antal platser. 

Föredrag onsdag den 11 mars, kl. 18:45
Lokal: Kammakargatan 56, Stockholm. Inträde: 200:-

Info. kommer inom kort.

SHAMANSK RUNMAGI - PORTAL TILL DRÖMTIDEN
 KURS: - 14-15/3 + 21/3

Jörgen I. Eriksson har arbetat med runor och shamanism i nära 40 år och skrivit ett flertal böcker om nordisk shamanism.

Runmagin ingår i en nordisk shamansk kunskapsväg som har återkommit med stor kraft i dagens värld. Under dessa kursdagar undersöker vi på djupet runornas väsen, kosmologi och inneboende kraft.  

Runorna är portar eller virvlar in i Drömtiden, den icke-ordinära verkligheten; de fångar de kosmiska processernas ständiga rörelse och de uttrycker totaliteten av all kunskap som finns utspridd överallt i naturen. De stammar från skapelsens begynnelse, ”arla i urtid”, och de innehåller den kosmiska matris som formger hela skapelsen. Via runorna kan vi direkt – utan att gå omvägen via symboler eller uttolkare – ta del av den kunskap som finns inbyggd i den flödande kosmiska processen. Runorna både kan och vill användas för att bringa harmoni och balans till människor, djur, växter och landskap. Under kursen kombinerar vi runorna med andra traditionella metoder som själsresor, utesittning/landskapsgång och ceremonier för att undersöka och utveckla deras fulla potential. Vi går igenom runmagins beröringspunkter med kvantfysik, alkemi, djuppsykologi och Maya-kosmologins insikter om de nio skapelsevågorna. Avsikten är att deltagarna ska hitta sin egen väg till att använda runorna som hjälpmedel för att kunna tänka och handla i skönhet.  

Kursens första del 14-15 mars hålls i en lokal på Södermalm i Stockholm. Den andra delen den 21 mars är en halvdag som tillbringas på en helig plats strax norr om Stockholm. 

Kursavgift: 2900:- Anmälan görs till  jordstralningsc@gmail.com eller 0702061282. Du får då en bekräftelse och mer info. Begränsat antal platser.                                

EWA OLSSON - STORSEANS 
onsdag den 25 mars
, kl. 18.45 

Lokal: Kammakargatan 56, Stockhom Inträde: 200:- 

Info. kommer inom kort

 
 
 
 
 
FLER FÖREDRAG & KURSER
LÄGGS IN SUCCESSIVT...
FÖREDRAG 
Om inget undantag anges gäller:
Föredragen är på Kammakargatan 56, Stockholm, 
kl 18.45 - 22.00, normalt med fikapaus.
Vi öppnar dörren kl 18.00.
Inträde för föredragen på Kammakargatan är normalt 200:-, ibland 250:-
+ ev frivilligt fika (te eller kaffe och macka med ost&gurka) 20:-.
Föranmälan behövs inte till föredrag.
Alla föredrag hålls på svenska, om inte annat anges.

FÖRSÄLJNING AV PRODUKTER

Vill du läsa om och ev. köpa Jordstrålningscentrums produkter, mest energiprodukter, t ex purpurplattor, mobilavstörare och vattenvirvlare, så kan du göra det på hemsidan www.adante.se  eller på vår sida: www.jordstralningscentrum.se
Beställning görs via jc@adante.se  el. jordstralningsc@gmail.com
Produkterna går också att köpa på föredragskvällarna samt vissa av produkterna i vår butik

Ljusverkstan, Svartmangatan 10 Gamla stan. 
Mellan Tyska kyrkan och Stortorget:
https://www.hitta.se/stockholms+län/stockholm/svartmangatan+10/område/59.32444:18.071535?vad=Svartmangatan%2010,%20Stockholm

Nyfiken på PURPURPLATTAN?
Läs mer på:
http://purpurplatta.adante.se
Nyfiken på BIOS-brickan? Läs mer på:
http://bios.adante.se/
 
NYHETSBREV
Vill du ha vårt nyhetsbrev via mail?

Så du får nyheter, ändringar, humor, tänkvärt, uppföljningar, erfarenheter...
 och inte minst TV-tips i mängd!
Anmäl dig genom att maila namn o epost till
 jordstralningsc@gmail.com   

 


Så här beställer du våra produkter:


Maila till jordstralningsc@gmail.com

 eller ring 08-6582412 el. 070-2061282.


Läs om fler produkter på www.adante.se,
t ex mirakelplattor, mobilavstörare, slagrutor m.m.

Vi säljer ett urval av produkterna på föredragskvällarna i Stockholm.  

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM  
Föredragslokal: Kammakargatan 56, Stockholm.


 

På denna domän http://vingar.se hittar ca 250.000 besökare årligen även andra
 

 

MUSIK 
Country  Western Swing: Lillies
Jenny  hårdrock:  metal

RESETIPS
sevärdheter, bra länkar, flyg, buss, båt, logi, resebyrå etc: 
resa.vingar.se  
SVEALAND
 Västerås   Västmanland  Dalarna  Stockholm  Roslagen  Uppland  
Värmland  Södermanland  Närke
  GÖTALAND
 Gotland  Öland  Dalsland
 Göteborg  Bohuslän  Halland
 Skåne   Blekinge  Småland
Västergötland  Östergötland
   NORRLAND
Gästrikland  Hälsingland  Härjedalen  Jämtland  Medelpad  Ångermanland  Västerbotten  Norrbotten  Lappland
NORDEN 
 Norge  Finland  Åland  Island  Danmark-Färöarna-Grönland
RESTEN AV VÄRLDEN
 EUROPA 
 Estland Lettland Spanien 
 AFRIKA  ASIEN   AUSTRALIEN 
USA  KANADA  SYDAMERIKA

Är MODER JORD = Din miljö
värd en kvart eller två i veckan?
 Hjälp Jorden
alternativt! GRATIS!

Tankens kraft, jordstrålning, curry, pendling, slagruta, aura, chakra, feng shui, kinesiologi, PSI-spår ...
Föredrag och kurser varje vecka i Stockholm om osynliga energier & våra dolda outnyttjade förmågor. Försäljning o massor av länkar:
Jordstralningscentrum 
Gratis epost om det osynliga,
TV-tips m.m.: Slagrutenytt
Sädesfältringar: Cropcircles 
Mer slagruta: 
Arne Groth   JiS

Bilar  PowerMeet
 
Data  Humor  Slagruta
 Shaman  
Healing  Indianer
Vikingar, eskimåer, inka,
maya etc:
Naturfolk  Samer
Samisk kulturarbetare: LailaSpik 
Naturväsen:  Devor   UFO 
Ny o gammal kunskap/tro: 
NewAge 
Handmålad hemslöjd: Torvtaket
Tidigare liv: Ylva Cronstedt
Konstnären: Einar Nerman
Annorlunda Filateli: Mälarbältet

Här finns bl a offentligt, miljö, natur, astronomi, astrologi, TV, böcker, konst, sport: Per-Uno
JUL-länkar o hälsningar från våra
  LÄNKBYTARE : Jul

SPARA som Favorit:
vingar.se
adante.se

jordstralningscentrum.se
hjalpjorden.se

HÄLSA, mycket och brett,
"vanligt" &  alternativt:
Adante 
Traditionell vård:
 Svenska   Engelska
Alternativt:
BIOS-brickan  PlusMinus
Purpurplattan   D-vitamin
 Kinesiologi 
Alternativt  Amalgam
 Förebyggande 
 Elöverkänslighet
Sjukdomar & Symtom  Allergi
Mobiltelefon  Olle Johansson
 
Recept   Kloka ord