SYNLIGGÖR
DET
OSYNLIGA !

Välkommen till  www.jordstralningscentrum.se

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM

Här kan du läsa och lära om många olika saker
inom det alternativa området:
Aura, chakra, alternativ hälsa, guider, ledsagare, andlighet, dolda outnyttjade förmågor, tankens kraft, jordstrålning, slagruta, pendel mm
 Klicka här för att Spara denna sida som favorit!
08 - 658 24 12  eller  070 - 206 12 82
Mail/epost:   jordstralningsc@gmail.com 
Senast uppdaterad: 2020-09-25

Om du hamnat på denna sida utan en spalt/kolumn till vänster
med länk till många undersidor med bl a mer om kurser, föredrag etc
 gå till
www.jordstralningscentrum.seFÖREDRAG Onsdagar kl. 18.45
Lokal: Kammakargatan 56, Stockholm
Inträde: 200:- om ej annat angetts nedan.
Frivilligt pausfika macka kaffe/te 30:-
Betala helst kontanter, det går fortast.
I nödfall kan det gå med swish och kort.
HT 2020
ONLINE-EVENEMANG

Hej 

Vi vill tacka för en fin start på det nya året med Thomas Jönsson, Martin Wentzel, Jörgen I Eriksson, Marina Munk, Carina Hultqvist, Ulf Sandström och Paula Rabenius m.fl. Vi vill också tacka vår fina publik samt hjälpare. Det är just i sådana här svåra tider man tänker extra mycket på vad och vem som betyder något - verkligen betyder något. 

På grund av covid -19 har vi beslutat att vidta åtgärder och av säkerhetsskäl flytta fram ett flertal av säsongens föredrag och kurser.

Vårt hopp som önskan är att vi ses snart igen. Vi kommer fokusera starkt på det. Vi tror på Jordstrålningscentrum som en mötesplats för oss alla som vill synliggöra det osynliga.

Vi ser fram emot att se er alla igen på Kammakargatan 56.

 

Till dess må kraften, ljuset och hoppet vara med er!

Malou & Helene                            

Jordstrålningscentrum

Under Corona-tiden
blir det max 50 åhörare.

Föredrag onsdag den 30/9 kl. 18.45 -21.30
ULF SANDSTRÖM  - 
GLÄNTA PÅ DÖRREN TILL DITT UNDERMEDVETNA
OCH DET KOLLEKTIVA MEDVETANDET MED HYPNOS & ENERGI-PSYKOLOGI 
Lokal: Kammakargatan 56, Stockholm.

https://ulfsandstrom.se/hypnoscoach-trauma-tapper/?lang=sv

Välkommen på en lekfull resa med Ulf Sandström, en erfaren guide som lär dig hur du enkelt kan balansera kroppens lagrade energi-minnen så att du kan släppa stress och tidiga traumatiska minnen, och sedan tar med dig på en hypnotisk resa där du får träffa delen av dig bortom medvetandet. Varje resa är personlig och du får med dig verktyg för fortsatta utforskande av såväl din egen inre röst som den kollektiva.

Ulf Sandström är terapeut och hypnotisör med erfarenheter från tusentals klienter i Sverige, Indien, USA och Tyskland. Han berättar om hur medvetande och tankar kan ”läcka” från klienter. Hur vissa av oss får information bortom våra egna livserfarenheter. Han har över ett decennium arbetat med energibalansering med tapping och Havening av människor med svår stress och traumatiska upplevelser i bland annat Rwanda, Kongo och med flyktingar på Lesvos. Han har deltagit i Santeria ritualer på Kuba och i New Orleans. Lekfullt och lättbegripligt leder han dig genom sin erfarenhet av dessa världar. 

Helgkurs 28-29 november med Ulf Sandström:

Där du lär dig fysisk och emotionell självbalansering och transsökning med tapping, Havening och självhypnos. Utforska din osedda del bortom det dagliga medvetandet, den del som kopplar upp sig mot andra och annat.

28 - 29/11  Kursavgift 2900:- Anmälan görs till jordstralningsc@gmail.com eller 0702061282. Du får då en bekräftelse och mer info. Begränsat antal platser

 

BEE THUFVESSON -   

Föredrag onsdag den 7/10 

Lokal: Kammakargatan 56, kl 18.45 - 21.30

Inträde: 200: -

FÖRBOKNING -   jordstralningsc@gmail.com

För er som vill går det bra att göra en förbokning till föredraget denden 7 oktober. När vi mottagit er anmälan får ni ett bg.nr. swish.nr. Sista betalningsdatum är 6/10 Pris: 200 per/pers  ev. fika 30:- kaffe el te samt smörgås. Max 50 personer, turordning gäller.

 

Stärk din inre kärna

Varmt välkommen till en ljuskväll då Bee Thufvesson kanaliserar Ärkeänglar och Uppstigna Mästare. Det sker under två kvällar, 2 september och 7 oktober. Vid de båda kvällarna sker kunskapsöverföringar och meditationer vägledda av Ärkeänglarna som talar genom Bee. Energiinnehållet syftar till att stärka upp din inre kärna och låta din själ leda dig framåt i uppstigningsprocessen. Det är främst Ärkeänglarna Metatron, Mikael och Melchizedek tillsammans med två Uppstigna Mästare som vägleder oss under kvällen att göra det tydligare för oss hur vi kan förstå uppstigningen ur vardagens perspektiv och vad det innebär att ledas från sin själ samt att gå in i 5e dimensionen. Ingenting av detta är något konstigt, utan en naturlig utveckling av att öppna upp slumrande koder i det inre. Under kvällen får du även en rening och en balansering. Kvällen den 2 september svarar bland annat på frågorna Vad innebär själens väg? Vad hjälper dig på din väg? Vem du är egentligen?
Den 7 oktober är en vidareutveckling av den första kvällen och tar upp vad som sker i det fält du har och hur du kan nå en starkare respons och bygga upp kraften efter en tid av starka förändringsprocesser. Vi behöver ta hjälp av vår kraft och ha den på plats. Vi får förstå hur den byggs upp och hur vi medvetet kan stärka oss längs vägen. Det är en våg av starka flödesförändringar som snabbar upp förändringspotentialen på jorden. Din uppgift att vara stabil och klar är en viktig hjälp på vägen. ”Du har alltid varit redo för ett tydligt steg in i en större och mer omfångsrik vibration, även kallad 5e dimensionen. Din själ visste redan att du var en av de som ville följa den vägen. För att underlätta för dig ger vi dig verktygen du kan behöva längs vägen och som gör det tydligt för dig vad som behövs på din väg.”(Metatron) Väljer du att delta båda kvällarna utgör dessa tillsammans ett starkt stöd i din process. Vilken av kvällarna du än väljer utgår de från där du är i din process. 

 

Bee Thufvesson är vägledare, healer och lärare i andlig utveckling. I början av 2000-talet öppnade hon upp starkt och började ta emot ett flöde av information, utan att känna till att det ens gick. Det ledde henne in på vägen att lära sig mer om våra gåvor som helare på jorden. Hon har grupper i andlig utveckling, sedan 10 år tillbaka, där hon förmedlar den högre kunskapen tillsammans med expansiva energier. Den andliga utvecklingsvägen har varit en viktig del i hennes personliga process. Hon kanaliserar idag änglar och uppstigna mästare och ger budskap samt aktiverar slumrande delar i människan. Det hon förmedlar kommer i en helande energi som påverkar på djupet och gör individen mer öppen för den man är i själ och hjärta. Den kärna av ljus vi alla har kan förmedla glädje och mjukhet. Kunskapen om hur man kan ställa om sina energier är en djup inre drivkraft som skapar höjd och djup i Bee’s tillvaro. Det smärtsamma och djupa inre öppnandet ledde Bee in i en gyllene sfär av kunskap och möjligheter. Hennes väg var att gå från yttre till inre kommunikation och som projektledare i reklamvärlden vändes successivt tillvaron till att handla om inre dialog och kommunikation, djupare syfte och mening samt om själen väg i livet. 

Kurs med Bee - Den 11 - 12 oktober - Rena din själs Merkaba ( läs mer om denna fantastiska kurs längre ner i nyhetsbrevet)

 

BEE THUFVESSON -   

Kurs 10-11 oktober - Rena din själs Merkaba

Nya flöden är igång. Det betyder att den du är på djupet behöver uppmärksammas. När du mår som
bäst händer det mycket i din process utifrån att du förmår att se dig som mer än vad du tänker,
känner och gör. Allt vad du är, är rent ljus och det ljuset har en behållare i din ljuskropp. Den behållaren kallas din Merkaba. En merkaba förgrenar sig ut i åtta olika delar i ditt inre. Under helgen får du möjlighet att stärka dessa delar. När din merkaba är ren och hel är det lättare att tro på sig själv som en ljusbärare på jorden. Andra livsfaser har oftast orsakat smärta och skuld. Tillsammans med rädslor och skam utgör de ett större hinder.

Du är kapabel att lyfta dig in i ett flöde av ljus du förut inte känt och stå kvar där och leva från perspektivet att ”ditt liv är dig givet att ta emot som ett vackert moment i din själs utveckling”. Din väg är klar och tydlig, så länge du väljer att se det så. Varje dag berättar ditt innersta vad du kan bidra med och hur du bästa kan stödja dig själv och andra. Allt i en ström av energier som hela tidenär tillgängliga. Allt är i rörelse och du likaså. Du förändras även om du sitter stilla. Inte bara av åldrandet i sig utan också av din själs utveckling som är ständigt pågående.

Kursen är en stark och konkret rening av din själs merkaba. Oavsett vad du gjort tidigare i det avseendet får du öppna dig lite till för din inre klarhet när det gäller själens väg. Det finns något för alla att ta emot. Ditt inre kosmos utvecklas och du stärker dina gåvor.

Helgkursen leds i samråd med Ärkeänglarna Metatron, Mikael och Melchizedek och några Uppstigna Mästare kring vad som behövs för de som deltar. De har alla valt att bistå mänskligheten i en tid av förändringar.

Metatron förmedlar; ”Själen talar hela tiden. Den viskar i ditt innersta. Den förmedlar din väg och ger dig ett energitillskott du hittar inombords. När du ger dig ett utrymme att utforska vad själen vill säga kan du känna en vibration som hela tiden funnits där, även när du inte förstått det. Din vibration förfinas med dina läkningsprocesser. Allt som sker är en naturlig väg som utgör evolutionen. Människa höjer sin frekvens, blir ett med själen och med moder jord. Hon hittar nya sätt att läka och kan konkret förfina sina talanger. Allt som öppnar sig är du i de högsta sfärerna. Vi hälsar dig
välkommen! ”          

Helg kurs 10 - 11 oktober.  kl 10.00 - 17.00 Kursavgift 2800:-. Anmälan görs till jordstralningsc@gmail.com eller 0702061282. Du får då en bekräftelse och mer info. Begränsat antal platser. 

Varmt välkommen!

Föredrag onsdag den 14/10 

Lokal: Kammakargatan 56, kl 18.45 - 21.30

Inträde: 200: -

Mer info kommer längre fram

                         

    
SLAGRUTEKURS PÅ UTTRINGE
MED BENGT NORBERG

KURS 17 - 18 OKTOBER

Kursen kommer att hållas på Uttringe gård - Herrgård nära Stockholm. Uttringe är en gammal kultplats med mycket energier. Mätningar kommer att ske både inne som ute.

Dag 1. Kommer man att få lära sig att känna in Currylinjer och Hartmannlinjer och hur man hittar en vattenåder, hur djupt den ligger, vilken riktning vattnet rinner, hur stort flödet är och vilken kvalitet vattnet har. Vi tränar på att leta efter gamla husgrunder som finns på tomten, att känna in hur gamla dessa husgrunder är och försöka känna in vad byggnaderna använts till. Det finns tre gamla kyrkobyggnader eller kapell på tomten. Vi skall lära oss att känna in dessa byggnader och även lära oss hur man åldersbestämmer dessa byggnader.

Dag 2. Vi kommer att lära oss att känna in tre Leylinjer som korsar varandra i en och samma punkt. Här finns en mycket stark energipunkt som vi lär oss att utnyttja för att kunna använda som en Healingpunkt.  Detta kan vara på övre gränsen för en nybörjarkurs, men nog så spännande för att se vilka möjligheter kunskapen om dessa energikällor kan ge. Vi kommer även att få pröva på att använda olika typer av slagrutor, pendelspröt och pendlar.

Bengt Norberg kom in på denna bana vid 66 års ålder, med Åke Pihlgren som mentor - En av Sveriges främsta inom kuskapen att mäta olika energier med slagruta. Under en resa till Bosnien fick Bengt möjligheten att meditera i Solpyramiderna. Där fick han en mycket stark upplevelse och hans känslighet ökade. Hans guider berättade att han skulle lära ut kunskapen om hur man kan mäta och känna energier.

För er som inte har pekare, pendlar eller pendelspröt m.m så kommer dessa att gå att köpa på plats.

För er som vill går det bra att övernatta utan extra kostnad.

Kurs den 5 - 6 september. Anmälan görs till jordstralningsc@gmail.com eller 0702061282.  Du får en bekräftelse och mer info. Kursavgift 2450 :- Begränsat antal platser.

Föredrag onsdag den 21/10                                 

Lokal: Kammakargatan 56 kl.18.45 - 21.30

Inträde: 200: -

Mer info kommer längre fram

 

ÅSA PERSSON - DRAKAR OCH DESS ENERGIER 

Föredrag onsdag den 4/11 
Lokal: Kammakargatan 56 kl 18.45 - 21.30

Inträde: 200: -

1987 började Åsas inre seende komma tillbaka efter att ha slumrat i många år. Utvecklingen har gått från att se en gloria runt huvudet på en god vän till att idag se många olika energier i och utanför kroppen på levande varelser. För ca 16 år sedan började Åsa uppfatta att det finns energier på kraftplatser och att de har en positiv inverkan på energisystemen i kroppen. Stavkyrkorna i Norge vägledde henne till att börja undersöka våra medeltida kyrkor i Sverige och Åsa såg att här finns många olika frekvenser i den strålning som kyrkorna är byggda på. För några år sedan började  Åsa förstå att det finns drakenergier i vissa kanaler och kunde med hjälp av ett möte med Oldfield-filtret visa flera, att energier av olika slag faktiskt finns, det är inte ett påhitt från Åsas sida. Drakar är elementära varelser eller hydrokrafter som står i kontakt med vatten, vilket vi består av och kan påverkas av i en positiv riktning. 

I flera år har Åsa samarbetat med Ann Henemo, Bengt Wadensjö och Jordstrålningscentrum där vi tagit med deltagare ut på kraftplatser och berättat om energierna och hur de påverkar våra energisystem.  Nu är tiden inne för att berätta om och med fokus på drakenergierna. 

Drakar – eteriska varelser

Vi har vant oss vid att se drakar eller ormar så som de avbildas på runstenarna som står ute i det Svenska landskapet. De berättar om en svunnen tid, en tid som vi inte vet så mycket om, men där vi i vårt sökande kanske närmar oss upptäckter som kan bidra till ytterligare kännedom om den förkristna tiden. 

Åsa påstår att det finns drakar och att de består av energier med olika frekvenser som ger dem färg. Drakarna ruvar eller bor i energikanaler. En eterisk varelse, en feminin kraft, som härifrån rör sig fritt ut i rymden och runt jorden. Det är åter dags för drakarna att komma fram och bidra till mänsklighetens hjälp och skydd.

MATTIAS ANDERSSON - TIDIGARE LIV SEANS - 
onsdag den 11/11 
kl. 18.45 - 21.30 
Lokal: Kammakargatan 56, Stockholm
Inträde: 200:- 

Info. kommer inom kort

ULF SANDSTRÖM - GLÄNTA PÅ DÖRREN TILL DITT UNDERMEDVETNA OCH DET KOLLEKTIVA MEDVETANDET MED HYPNOS & ENERGI-PSYKOLOGI 

https://ulfsandstrom.se/hypnoscoach-trauma-tapper/?lang=sv

Helgkurs - 28 - 29/11 - med Ulf Sandström  

Självbalansering och transsökning med tapping, havening och självhypnos. Utforska din osedda del bortom det dagliga medvetandet, den del som kopplar upp sig mot andra och annat.

Välkommen på en lekfull resa med Ulf Sandström, en erfaren guide som lär dig hur du enkelt kan balansera kroppens lagrade energi-minnen så att du kan släppa stress och tidiga traumatiska minnen, och sedan tar med dig på en hypnotisk resa där du får träffa delen av dig bortom medvetandet. Varje resa är personlig och du får med dig verktyg för fortsatta utforskande av såväl din egen inre röst som den kollektiva.

Ulf Sandström är terapeut och hypnotisör med erfarenheter från tusentals klienter i Sverige, Indien, USA och Tyskland. Han berättar om hur medvetande och tankar kan ”läcka” från klienter. Hur vissa av oss får information bortom våra egna livserfarenheter. Han har över ett decennium arbetat med energibalansering med tapping och Havening av människor med svår stress och traumatiska upplevelser i bland annat Rwanda, Kongo och med flyktingar på Lesvos. Han har deltagit i Santeria ritualer på Kuba och i New Orleans. Lekfullt och lättbegripligt leder han dig genom sin erfarenhet av dessa världar. 

 

OBS! Nytt pris på denna kurs. Kursavgift 2900:-

Anmälan görs till jordstralningsc@gmail.com eller 0702061282. Du får då en bekräftelse och mer info. Begränsat antal platser

 
 
 
 
 
 
 
 

Föredrag

Föredragen är på Kammakargatan 56, Stockholm, kl 18.45 - 21.30 om inget annat anges. Vi öppnar dörren kl 18.00.
Inträde för föredragen på Kammakargatan är normalt 200:- (i vissa fall 250:-) + ev fika 30:- om inte annat anges.
Fikat består av kaffe eller te samt smörgåsar med ost och gurka som du breder själv.
Föranmälan behövs inte till föredrag, om det inte särskilt anges i programmet.
Betala helst med kontanter för då går det snabbast i kassan.

Kurser och Utflykter
Till alla kurser och utflykter behövs det föranmälan.
Lokal för kurser varierar. Anmälan görs till jordstralningsc@gmail.com 
Du får då bekräftelse och mer info.

Har du frågor om programmet så ring 08-6582412 el. 070-2061282
eller maila till jordstralningsc@gmail.com

VÄLKOMMEN!


Vissa av våra tidigare

online evenemang går att 
beställa.

STEVEN ACUFF - WU WEI - MAKROBIOTISK KOST

 • För ett hälsosammare och längre liv
 • För ett starkare immunförsvar

 

 • Online - Evenemang 
 • Tid: 90 min
 • Pris: 130:-
 • Beställs via: jordstralningsc@gmail.com
 • Vid beställning betalar ni via Swish eller Bg.
 • När vi mottagit betalningen skickar vi länken till videon.
 • Skicka gärna vidare detta Nyhetsbrev till nära och kära.

Steven Acuff kommer att ha en kvällskurs online
WU WEI - MAKROBIOTISK KOST den 13-14 /6.
Pris 950:- Om man är intresserad så går det bra att lämna sin intresse anmälan till : 
jordstralningsc@gmail.com - Uppge ert namn, mailadress samt vilken 
online kurs det gäller, tack.

 ANN-MARIE ALVARSDOTTER  -

* NATUREN OCH DESS VÄSEN

* TRUMMEDITATION 

Ann-Marie berättar om sina erfarenheter och möten med de olika aspekterna av naturen. Ann-Marie ger även tips om hur du själv kan kommunicera med och möta de olika delarna.

 • Online - Evenemang 
 • Tid: 90 min
 • Pris: 130:-
 • Beställs via: jordstralningsc@gmail.com
 • Vid beställning betalar ni via Swish eller Bg.
 • När vi mottagit betalningen skickar vi länken till videon.
 • Skicka gärna vidare detta Nyhetsbrev till nära och kära.

ULF SANDSTRÖM - GLÄNTA PÅ DÖRREN TILL DITT UNDERMEDVETNA OCH DET KOLLEKTIVA MEDVETANDET MED HYPNOS & ENERGI-PSYKOLOGI 

 • Online - Evenemang 
 • Från den 5/4 (90 min)
 • Pris100:-
 • Beställs via: jordstralningsc@gmail.com
 • Vid beställning betalar ni via Swish eller Bg.
 • När vi mottagit betalningen skickar vi länken till videon.
 • Skicka gärna vidare detta Nyhetsbrev till nära och kära.

https://ulfsandstrom.se/hypnoscoach-trauma-tapper/?lang=sv

ONLINE EVENEMANG

 

STEVEN ACUFF - WU WEI - MAKROBIOTISK KOST

ONLINE EVENEMANG  14/5 kl. 19.00 - 20.30   

Pris: 130:- per/pers 

 

 • Torsdag 14/5 kl. 19.00 - 20.30
 • Pris: 130:- per/pers. (2 pers. 200:- på en enhet)
 • Anmälan: görs till jordstralningsc@gmail.com
 • Vid anmälan får ni ett swish el. bg.nr.
 • När vi mottagit betalningen skickar vi länken till evenemanget.
 • Anmälan samt betalningen bör vara registrerad, synlig senast 14/5 kl 13.00
 • Skicka gärna vidare detta Nyhetsbrev till nära och kära.

 

Steven Acuff föddes i Idaho, USA. Steven är en mycket omtyckt och känd hälsorådgivare som har föreläst om hälsa och kost i 27 länder. Han har levt enligt makrobiotikens princip i nästan 50 år och skrivit boken Eating the Wu Way for a longer, healthier life. Steven föreläser om den österländska, daoistiska-filosofin. Wu Wei betyder inte göra - utan ansträngning. Makrobiotik är en västerländsk kostriktlinje - en strävan efter balans av yin & yang. Att äta i harmoni med naturen.

Välkommen till Wu Wei!  Lev friskare och längre med makrobiotisk kost.

Denna föreläsning online handlar först om den österländska, daoistiska-filosofin och varför den är aktuell i vår tid och speciellt i pandemins tid.

Den österländska, daoistiska-filosofin förklarar förhållandet mellan människan och den naturliga ordningen som kallas Dao. Läran om daoism visar hur man stärker harmoni med Dao. Uttrycket Wu Wei betyder bokstavligen inte göra eller utan ansträngning. Människan ska inte göra något som stör kopplingen till den naturliga ordningen i omvärlden. I stället går man med flödet (Dao), inte motstå den. Det är andan bakom Wu Wei. Föreläsaren Steven Acuff tar sedan upp Makrobiotik, ett västerländskt begrepp som motsvarar denna daoistiska tankesätt. Det kommer från den grekiska makro (stora) och bios (liv), som betyder ’stort liv’. Med andan av Wu Wei kan man bättre förstå och anpassa sig till de upprepade mönstren i naturordning, Dao. Den makrobiotiska kostriktlinjen ger en praktisk vägledning till dagliga måltider. En hälsofrämjande kost stärker inte bara den kroppsliga hälsan, utan också en klarare bedömningsförmåga och intuition genom att förse nervsystemet med nödvändiga näringsämnen optimalt. Att äta makrobiotiskt innebär strävan efter en balans i denna energipolaritet mellan polära motsatser Yang och Yin.

Vilken mat ger möjligheten till ett starkare immunförsvar och bromsar åldrandet ? Vilken mat försvagar immunsystemet och sätter fart på åldrandet ? Hur ska matens sammansättning vara för att främja optimal hälsa ? 


KURS - WU WEI - LEV LÄNGRE MED MAKROBIOTISK KOST

Jordstrålningscentrum kommer även att ha en kurs online i samarbete med 

Steven Acuff - Anmäl ditt intresse till: jordstralningsc@gmail.com

För er som deltar i online evenemanget den 14/5 ger vi ett rabatterat pris på online kursen med Steven (info. om kursen kommer snart)

ONLINE EVENEMANG

ONLINE EVENEMANG / WORKSHOP - 27/5 - STEFAN HEDMAN -
VEM STYR DINA KÄNSLOR ? VEM STYR DITT LIV? UPPNÅ INRE BALANS FÖR ETT BÄTTRE LIV.
Stefan Hedman är healer, mental tränare, NLP-master, terapeut, civilingenjör i teknisk fysik och författare till boken Frisk rygg - helt enkelt.
Onsdag 27/5 kl. 19.00 - 20.30
Pris: 130:- per/pers. (2 pers. 200:- på en enhet)
Anmälan: jordstralningsc@gmail.com
Vid anmälan får ni ett swish el. bg.nr.
När vi mottagit betalningen skickar vi länken till evenemanget.
Anmälan samt betalningen bör vara registrerad, synlig senast 27/5 kl 13.00
Skicka gärna vidare detta Nyhetsbrev till nära och kära.
Anmälan: Nyhetsbrev jordstralningsc@gmail.com
Vill du gärna förstå dina känslor bättre och önskar att du hade mer kontroll över dem? Kan du plötsligt må dåligt utan att förstå varför? Känner du dig ofta styrd av andra människors åsikter?
Healern Stefan Hedman lär dig det bästa och mest effektiva sättet att skydda dig mot energipåverkan utifrån. Skyddet gör att du slipper bli utsatt för onödiga känslosvängningar och gör också att du upplever mindre irritation och i stället kan skapa mer harmoni i livet.
Stefan lär dig också hur du gör för att bli lugnare och mer stabil i ditt känsloliv. Då blir det enklare att känna dina egna känslor utan påverkan från andra. Den förmågan kommer du att ha stor nytta av resten av ditt liv.
Du kan också bli av med spänningar och smärtor under föredraget. Man kan dock inte utlova att man kan bli botad från spänningar och smärtor genom healing, men vi kan varmt rekommendera Stefan som kommer ge dig en unik informativ givande föredragskväll som riktar sig till alla.

HELGKURS I SOMMAR - ONLINE MED STEFAN HEDMAN
VEM STYR DINA KÄNSLOR ? VEM STYR DITT LIV ? UPPNÅ INRE BALANS FÖR ETT BÄTTRE LIV.
Kursen riktar sig till alla som vill lära sig olika tekniker för att återställa sin känslomässiga balans. Sänkt kursavgift: 2700:- Intresseanmälan görs till jordstralningsc@gmail.com eller 0702061282 el. 086582412. Du får då en bekräftelse och mer info. Begränsat antal platser. Datum kommer inom kort.

 

 


ULF SANDSTRÖMS FÖREDRAG DEN 11/3 VAR FANTASTISKT INSPIRERANDE. FÖR ER SOM MISSADE FÖREDRAGET SÅ KOMMER EN NY CHANS EFTER SOMMAREN SAMT EN KURS.

 

ULF SANDSTRÖM - GLÄNTA PÅ DÖRREN TILL DITT UNDERMEDVETNA OCH DET KOLLEKTIVA MEDVETANDET MED HYPNOS & ENERGI-PSYKOLOGI 

https://ulfsandstrom.se/hypnoscoach-trauma-tapper/?lang=sv

Föredrag onsdag den 11 mars, kl. 18.45 -21.30
Lokal: Kammakargatan 56, Stockholm.

Inträde: 200:-

Välkommen på en lekfull resa med Ulf Sandström, en erfaren guide som lär dig hur du enkelt kan balansera kroppens lagrade energi-minnen så att du kan släppa stress och tidiga traumatiska minnen, och sedan tar med dig på en hypnotisk resa där du får träffa delen av dig bortom medvetandet. Varje resa är personlig och du får med dig verktyg för fortsatta utforskande av såväl din egen inre röst som den kollektiva.

Ulf Sandström är terapeut och hypnotisör med erfarenheter från tusentals klienter i Sverige, Indien, USA och Tyskland. Han berättar om hur medvetande och tankar kan ”läcka” från klienter. Hur vissa av oss får information bortom våra egna livserfarenheter. Han har över ett decennium arbetat med energibalansering med tapping och Havening av människor med svår stress och traumatiska upplevelser i bland annat Rwanda, Kongo och med flyktingar på Lesvos. Han har deltagit i Santeria ritualer på Kuba och i New Orleans. Lekfullt och lättbegripligt leder han dig genom sin erfarenhet av dessa världar. 

Helgkurs - 25 - 26 April med Ulf Sandström är framflyttad. Info kommer inom kort.

Där du lär dig fysisk och emotionell självbalansering och transsökning med tapping, Havening och självhypnos. Utforska din osedda del bortom det dagliga medvetandet, den del som kopplar upp sig mot andra och annat.

OBS! Nytt pris på denna kurs. Kursavgift 2900:-

Anmälan görs till jordstralningsc@gmail.com eller 0702061282. Du får då en bekräftelse och mer info. Begränsat antal platser

MIRAKELKURS FÖR HÖGSENSITIVA PERSONER -  

STEFAN HEDMAN

KURSEN ÄR FRAMFLYTTAD.
INFO. KOMMER INOM KORT.

 

18-19 april kl 10.00 -17.00

Kan du plötsligt reagera kraftigt på ”småsaker”?
Har du känslosvängningar som kommer helt oväntat?
I så fall är du kanske en person som är högsensitiv (HSP).
Men oavsett om du är högsensitiv eller inte så har du stor nytta av allt du kommer att lära dig på kursen.

Varför bör du komma på denna kurs? Vi har alla fått utlevererat varsin kropp från vår moder, men vi har dessvärre aldrig fått någon bra bruksanvisning till den. Därför är vi utlämnade till oss själva och till vår omgivning till att försöka förstå vi fungerar i denna kropp. Men vare sig vi lyckas förstå mycket eller bara lite av hur vi fungerar så har vi inte fått konkreta verktyg som hjälper oss att hålla oss på riktig väg för att komma dit vi önskar. Kanske du kan se målet men vet inte hur du ska komma dit.

Du kan se kursen som den bruksanvisning du behöver för att förstå hur du fungerar emotionellt, fysiskt och tankemässigt. Du behöver den för att lättare komma dit du vill och för att förstå vad som tidigare har gjort att du ibland har blivit distraherad.

På kursen får du bland annat lära dig

 • hur starkt du påverkas av din omgivning,
 • hur dina känslor påverkar ditt välmående och
 • hur du kan minska denna påverkan.

Du får också lära dig

 • hur du effektivt kan undgå energiläckage,
 • hur du blir mer positiv och får mer energi och
 • hur du kan må mycket bättre psykiskt och fysiskt.

Resultatet av kursen är bland annat att

 • du får en bättre självkänsla,
 • du får rensa ut en del gammalt emotionellt skräp och
 • du kommer att få bättre relationer.

Kort sagt; du får en större förståelse för hur du fungerar och du får konkreta tekniker som gör att du kan använda din nya insikt till att förändra hur du fungerar i en positiv riktning. Du kommer alltså att kunna företa en uppgradering av dina tankar, känslor och energibalansen i din kropp. Kanske är det första gången du genomför en systematisk uppgradering av ditt inre. Dessutom kommer du förstås under kursen att uppleva massor med healing.

18-19 april. Kursavgift: 3600:- Anmälan görs till  jordstralningsc@gmail.com eller 08-6582412 el. 0702061282. Du får då en bekräftelse och mer info. Begränsat antal platser.

PAULA & THOTH
KURS 1 - HÖGRE KOMMUNIKATION MED THOTH - DEN 9 -10/5   

Paula Rabenius arbetar som TCM terapeut, trancemedium och kursledare samt med klassisk massage och healing. Paula har skrivit flera böcker: Bl.a.Thoths budskap till mänskligheten och Thoths verktyg till mänskligheten.   
Trancemediumskapet använder Paula till att förmedla budskap från andevärlden. De senaste tio åren släpper hon igenom och samarbetar med en energiform från en högre frekvensnivå som har arbetsnamnet Thoth. Paula går i djuptrance och låter Thoth fullt ut tala genom henne.

Paula och Thoth
Redan som barn fick Paula informationen om att någon skulle komma att tala genom henne och framföra viktig information till människorna.

Syftet och intentionen med Paulas arbete är att få människan att hitta sin fulla potential och sluta att leta efter svar och hjälp utanför sig själva. Vi måste förstå att all kunskap och sanning finns inom oss själva. Samarbetet mellan Paula och Thoth har utvecklats till ett kraftfullt verktyg både i healing, personlig utveckling och personliga budskap.

KURS 1 I HÖGRE KOMMUNIKATION MED THOTH.

Grundkurs den 9-10 maj. Kursavgift 3333:-. Anmälan görs till jordstralningsc@gmail.com eller 0702061282. Du får då en bekräftelse och mer info. Begränsat antal platser. 

Mer info. kommer inom kort.

MEDIUM KURS - EWA OLSSON  23 - 24 maj
FRAMFLYTTAD. INFO KOMMER

 • Medialitet
 • Intuition
 • Psykometri 
 • Personlig utveckling

Kursavgift: 2850:- Anmälan görs till 08-6582412 el. 0702061282 el. jordstralningsc@gmail.com . Du får då en bekräftelse och mer info. Begränsat antal platser. ( 18- årsgräns)

Mer info kommer inom kort.

 

TÄNKVÄRT

Din uppgift är
att först upptäcka
vad som är din uppgift

och sedan
av hela ditt hjärta
ägna dig åt den.

Buddha

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLER FÖREDRAG & KURSER
LÄGGS IN SUCCESSIVT...
FÖREDRAG 

Föredragen är på Kammakargatan 56, Stockholm, kl 18.45 - 21.30 om inget annat anges. 
Vi öppnar dörren kl 18.00.
Inträde för föredragen på Kammakargatan är normalt 200:- (i vissa fall 250:-) + ev fika 30:- om inte annat anges.
Fikat består av kaffe eller te samt smörgåsar med ost och gurka som du breder själv.
Föranmälan behövs inte till föredrag, om det inte särskilt anges i programmet.
Betala helst med kontanter för då går det snabbast i kassan.

KURSER och UTFLYKTER
Till alla kurser och utflykter behövs det föranmälan.
Lokal för kurser varierar. Anmälan görs till jordstralningsc@gmail.com Du får då bekräftelse och mer info.

Har du frågor om programmet så ring 08-6582412 el. 070-2061282 eller maila till jordstralningsc@gmail.com

VÄLKOMMEN!

FÖRSÄLJNING AV PRODUKTER

FÖRSÄLJNING AV PRODUKTER

Vill du läsa om och ev. köpa Jordstrålningscentrums produkter, mest energiprodukter, t ex purpurplattor, mobilavstörare och vattenvirvlare, så kan du göra det på hemsidan www.adante.se eller på vår sida: www.jordstralningscentrum.se Beställning görs via jc@adante.se el. jordstralningsc@gmail.com Produkterna går också att köpa på föredragskvällarna samt vissa av produkterna i vår butik Ljusverkstan, Svartmangatan 10 Gamla stan. 

Nyfiken på PURPURPLATTAN?
Läs mer på:
http://purpurplatta.adante.se
Nyfiken på BIOS-brickan? Läs mer på:
http://bios.adante.se/
 
NYHETSBREV
Vill du ha vårt nyhetsbrev via mail?

Så du får nyheter, ändringar, humor, tänkvärt, uppföljningar, erfarenheter...
 och inte minst TV-tips i mängd!
Anmäl dig genom att maila namn o epost till
 jordstralningsc@gmail.com   

 


Så här beställer du våra produkter:


Maila till jordstralningsc@gmail.com

 eller ring 08-6582412 el. 070-2061282.


Läs om fler produkter på www.adante.se,
t ex mirakelplattor, mobilavstörare, slagrutor m.m.

Vi säljer ett urval av produkterna på föredragskvällarna i Stockholm.  

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM  
Föredragslokal: Kammakargatan 56, Stockholm.


 

På denna domän http://vingar.se hittar ca 250.000 besökare årligen även andra
 

 

MUSIK 
Country  Western Swing: Lillies
Jenny  hårdrock:  metal

RESETIPS
sevärdheter, bra länkar, flyg, buss, båt, logi, resebyrå etc: 
resa.vingar.se  
SVEALAND
 Västerås   Västmanland  Dalarna  Stockholm  Roslagen  Uppland  
Värmland  Södermanland  Närke
  GÖTALAND
 Gotland  Öland  Dalsland
 Göteborg  Bohuslän  Halland
 Skåne   Blekinge  Småland
Västergötland  Östergötland
   NORRLAND
Gästrikland  Hälsingland  Härjedalen  Jämtland  Medelpad  Ångermanland  Västerbotten  Norrbotten  Lappland
NORDEN 
 Norge  Finland  Åland  Island  Danmark-Färöarna-Grönland
RESTEN AV VÄRLDEN
 EUROPA 
 Estland Lettland Spanien 
 AFRIKA  ASIEN   AUSTRALIEN 
USA  KANADA  SYDAMERIKA

Är MODER JORD = Din miljö
värd en kvart eller två i veckan?
 Hjälp Jorden
alternativt! GRATIS!

Tankens kraft, jordstrålning, curry, pendling, slagruta, aura, chakra, feng shui, kinesiologi, PSI-spår ...
Föredrag och kurser varje vecka i Stockholm om osynliga energier & våra dolda outnyttjade förmågor. Försäljning o massor av länkar:
Jordstralningscentrum 
Gratis epost om det osynliga,
TV-tips m.m.: Slagrutenytt
Sädesfältringar: Cropcircles 
Mer slagruta: 
Arne Groth   JiS

Bilar  PowerMeet
 
Data  Humor  Slagruta
 Shaman  
Healing  Indianer
Vikingar, eskimåer, inka,
maya etc:
Naturfolk  Samer
Samisk kulturarbetare: LailaSpik 
Naturväsen:  Devor   UFO 
Ny o gammal kunskap/tro: 
NewAge 
Handmålad hemslöjd: Torvtaket
Tidigare liv: Ylva Cronstedt
Konstnären: Einar Nerman
Annorlunda Filateli: Mälarbältet

Här finns bl a offentligt, miljö, natur, astronomi, astrologi, TV, böcker, konst, sport: Per-Uno
JUL-länkar o hälsningar från våra
  LÄNKBYTARE : Jul

SPARA som Favorit:
vingar.se
adante.se

jordstralningscentrum.se
hjalpjorden.se

HÄLSA, mycket och brett,
"vanligt" &  alternativt:
Adante 
Traditionell vård:
 Svenska   Engelska
Alternativt:
BIOS-brickan  PlusMinus
Purpurplattan   D-vitamin
 Kinesiologi 
Alternativt  Amalgam
 Förebyggande 
 Elöverkänslighet
Sjukdomar & Symtom  Allergi
Mobiltelefon  Olle Johansson
 
Recept   Kloka ord