Vad hände den 11 augusti 1999?
Senast uppdaterat: 2012-03-29

Astrologist & astronomiskt är det en spännande.
Planeter, sol, jord och måne har "stark" ställning den här dagen.
Bl. a. blir det en solförmörkelse, dock bara partiell här i Sverige.
En horoskop-utskrift ser ut som nedan för 1999-08-11.

aug99.1.jpg (31536 bytes)

Som synes står sol och måne på samma plats. Sedan ser även den icke astrologikunnige att det är många planeter som står så att de tillsammans bildar kors. De påverkar då jorden extra starkt, tidvatten kan bli högre, man tycker sig ha märkt jordbävningstendenser etc. Människor kan känna av detta genom att jordstrålningslinjer påverkas och blir starkare än normalt. Man kanske sover sämre nätterna med ny- och fullmåne osv?

Många spekulerade i att det skulle hända förfärliga saker den här dagen. Med facit i handen så vet vi att det inte skedde. Inte heller vid milleniumskuftet hände det några större saker. 

Arne Groth hade upptäckt att ett av de många jordstrålningsnäten, mjältchakranätet, har s.k. spröt. Arne har berättat om detta bl. a. under sina egna kurser och på möten hos Svenska Slagruteförbundet och hos oss i Jordstrålningscentrum. Mjätchakranätets spröt håller på att växa med ett par millimeter i månaden och de var på väg att kortslutas vid detta datum. Vid testkortslutning visade det sig att människans aura påverkas. Den drar ihop sig på samma sätt som om vi utsätts för negativ jordstrålning, vattenåder, currykors, mobiltelefon, el etc. Eftersom auran bl. a. är ett skydd runt vår kropp, jämför jordens atmosfär, skuller vi kunna i bli känsligare en tid. Arne har märkt att så i viss mån hr skett efter 11 augusti, men det blev inte så besvärligt, som en del fruktade att det skulle bli.

 Det var inte bara mjältchakranätet som förändrades i augusti.  Från flera håll har det rapporterats om att även flera andra energinät förändrats, men inte våra vanligaste, som curry och hartmann. 

Det finns gamla profetior om katastrofer, som skulle inträffa runt millenumskiftet. Tiderna har pendlat från 1990-talet till år 2012, mayakalenders slut. Ju fler datum man passerat, då inget inträffat, desto längre fram flyttar man sina datum. Gamla profetior kanske stämde, i alla fall grovt, när de skrevs ned för länge sedan. Sedan är tiden inte linjär, utvecklingen påverkas av vad bl. a. vi människor gör och inte gör, vad vi tänker osv. Negativa profetior kan bli självuppfyllande om tillräckligt många tror på dem tillräckligt mycket. Har du läst "Tidkrigarböckerna" av Mikael Kvist så inser du att vi påverkas starkt "utifrån".  Det låter nog svårsmält för de flesta. Om du törs så läs böckerna, men var beredd på att du kommer att vändas upp och ner och skakas om. Dina gamla sanningar kommer att ramla ur fickorna, flera gånger.

Vill du veta mer om astrologi?
Vill du veta vad tecknen betyder?
Vill du veta mer om hur man tyder streck osv?
Vill du ha en sådan här utskrift, som ovan, i färg för din egen födelsetid så gå till hemsidan:

http://peruno.vingar.se/astrologi.htm

Uppföljning: 
se under Fullmånetider nedan, där finns mätningar Thord Neumüller gjort både av denna solförmörkelse och av detta millenniums första månförmörkelse.

Till planeter & jordstrålning

Till Fullmåne-tider

Till startsidan!