UTBILDNING I ALTERNATIV MEDICIN
med BIRGITTA KLEMO –
obs! sista kurstillfället någonsin

Nu är det bestämt!
Birgitta Klemo ger sin gedigna Utbildning i Alternativ Medicin (7 helger +2) för sista gången någonsin.
Birgitta fyller 70 år till våren och tycker därmed att det får räcka med långa utbildningar för hennes del.

Det sista tillfället att få ta del av hennes djupa kunskaper i Alternativ Medicin är under den utbildning som startar i höst, med start 23-24 oktober, och som fortsätter under våren, en gång per månad i totalt 7 helger,
och med chans till 2 senare fördjupningshelger.
Sen kommer Birgitta bara ha kortkurser, men inga fler kompletta utbildningar där hon delar med sig
av all sin kunskap. Så har du tänkt gå den stora gedigna Utbildningen så är det här sista chansen!

Läs mer om höstens utbildning här nedanför om du är intresserad av att delta.
Obs! Vi räknar med att kursen snart kan bli fulltecknad, så vänta inte för länge om du vill vara med.


Tidigare kursdeltagares kommentarer från kursen:

Undervisningen var helproffsig, kunnig, inspirerad, kärleksfull med fin variation mellan föreläsningar, praktikfall, extralitteratur och besök av viktiga nyckelpersoner / Saknar ord, kan inte vara bättre / Fantastiskt att få ta del av Birgittas kunskap! /Välorganiserad kurs. Underbart att t ex få kunna ta igen missad helg på USB /  Birgitta bjuder så på sig själv, har humor och så djupa kunskaper / En stor personlighet som med sina gåvor är mer än en vanlig terapeut / Suverän föreläsare med unika erfarenheter av stora och små problem idag- en högaktuell kurs / Den bäst organiserade kurs jag varit med om / Jag är så glad att jag har gått kursen! / 5+ + + / Birgitta är en otrolig kunskapskälla / Fantastisk energikick  att gå kursen som gett mig otroligt mycket både kunskapsmässigt och på ett personligt plan! / Bra, tydlig och underhållande undervisning. Duktig på att förklara så man förstår sammanhang / Tusen, tusen tack för denna fantastiska kurs som har gett mig så oerhört mycket kunskap men också glädje och lycka   

TERAPEUT-UTBILDNING
i

  ALTERNATIV MEDICIN

enligt  BIRGITTA KLEMO


7 helger under 7 månader, med möjlighet till vidareutbildning
 

Birgitta Klemo är en av Sveriges erkänt skickligaste terapeuter som arbetar med alternativ medicin.

Hon är mycket skicklig på att behandla många diagnoser, även sådana som andra terapeuter tycker är svårt,

t ex sköldkörtel- och bukspottkörtelproblem, men även andra organstörningar och mängder av olika sjukdomar och problem, då hon går till botten och behandlar grundorsaken till symtomen. Hon har arbetat som terapeut i 44 år och har enorm erfarenhet av lyckade behandlingar av olika hälsoproblem.

Birgitta är en unik kunskapskälla, som äntligen delar med sig av hela sin kunskap,
genom en gedigen utbildning under sju helger.

Birgitta använder kosttillskott, vitaminer/mineraler, homeopatmedel och andra noga utvalda preparat

av hög kvalitet i sina behandlingar. Hon ger under kursen i sin undervisning exakta råd för olika

sjukdomar och hälsoproblem, d.v.s. du får en fullständig och exakt handledning i behandling av

mängder av olika åkommor och sjukdomar, inklusive preparat, doseringar, kombination av olika

preparat samt andra åtgärder som är verksamma.

Detta är en verklig guldgruva för både terapeuter och andra som vill lära sig mer!

Birgitta lär också ut grundförutsättningar för hälsa och lite om de olika diagnosmetoder hon arbetar med,

så att du själv skall kunna använda hennes framgångsrika sätt att arbeta.

Under utbildningstiden visar hon upp många praktikfall, vilket är ett ypperligt sätt att lära sig på.

Många av kursdeltagarna har då möjlighet att få vara patienter.

Utbildningen är främst avsedd för terapeuter som vill höja sin kompetens rejält

och därmed kunna hjälpa många fler patienter att bli friska,

men kursen passar också för dig som bara är intresserad för egen del.


Birgitta är mycket snabb och exakt i sin undervisning, varför utbildningen kommer att medföra enorma mängder information och exakta behandlingsråd för olika åkommor, men också rikliga tillfällen för

frågor som brukar få omgående svar.

 

UTBILDNINGENS LÄNGD:

Utbildningen är uppdelad på 7 helger, en per månad. Därefter har de som vill möjlighet att vara med

på två vidareutbildningshelger, fyra respektive sex månader efter sista utbildningshelgen.

KURSDOKUMENTATION:
Kursen har spelats in under en föregående kurs och efteråt har hela texten skrivits ut i kompendieform,
ca 50 sidor /helg, dvs ca 350 sidor. Kostnad för kompendiet tillkommer med 150:-/helg.

SLUTDIPLOM:
Efter varje helg blir det en kortare skrivning för de som önskar bli godkända och få diplom.

 

KURSTIDER: Datum framgår av studieplanen nedan.
Lördag 10 – 17. Söndag 9 – 16.
Fika fm och em ingår, ej lunch.                                                                                                      

 

HELG

DATUM

STUDIEPLAN


1

23-24/10
2010

Grunder för hälsa.
Övrigt som är viktigt att kontrollera, t ex el- och jordstrålning. 
Birgittas berättar om sina effektiva diagnosmetoder:
- ansiktsdiagnostik, pendling (för att kunna avgöra bästa alternativ just nu), intuitionens medverkan, diagnos med frekvensmaskin     

2

20-21/11

Organ och organstörningar. Symtom från olika organ.
Genomgång av vanliga skolmediciner som är viktiga att känna till.

Immunförsvaret. M.m.

3

2011:
15-16/1

Kraftfulla behandlingsmetoder för att avlasta utrensningsorganen (lever, njure, tarm, lymfa)

4

19-20/2

Vitamin- och mineralterapi. Kostråd. Praktikfall, m.m.

5

19-20/3

Mängder av sjukdomar, hälsoproblem och deras behandlingar.
Sköldkörtel, bukspottkörtel och övriga körtlar.
Barnlöshet. Ögonsjukdomar. Praktikfall.

6

16-17/4

7

14-15/5

Vidare-

utbildning 1

10-11/9

Fyra respektive sex månader efter sista kurstillfället
ger Birgitta två separata vidareutbildnings-kurshelger för de som vill. Då blir det tillfälle att ta upp nya frågor som uppkommit efter kursen, vidareutbildning i behandling av olika sjukdomar, samt fler preparat,
t ex cellsalter, kompletta R-medel m.m.

Vidare-

utbildning 2

5-6/11

 

FRÅNVARO:

Vid frånvaro någon helg pga av t ex sjukdom så kan man få låna hem ett USB-minne
med det nyinspelade kursavsnittet för att se kursavsnittet på datorn.

 

BETALNING:
Avgiften är 16.800:- för de sju helgerna. De som förskottsbetalar betalar 15.800:-.

Avbetalning kan göras med 2.400:- per månad. Anmälningsavgift 1000:- (ingår i priset).
De båda extra vidareutbildningshelgerna kostar 2.400:- per styck.
Kompendieavgift tillkommer med 150:- per helg.

 

ANMÄLAN: Görs till Jordstrålningscentrum via telefon 08 – 510 110 25 (säkrast kl 08-10) eller via

mail: jc@vingar.se. Anmälan är bindande för de sju första helgerna två månader före kursstarten i

oktober, vilket innebär att du då är skyldig att betala hela utbildningen p.g.a. att våra kostnader då är fastlåsta. Vid avbokning före debiteras 500:-.

Hemsida: 
http://bk.jordstralningscentrum.se

SE BIRGITTA KLEMO INFORMERA OM KURSEN:  
www.youtube.com   Sök på  ”Birgitta Klemo”

 


Referens att ringa: Michael tel:0708-623746