Hårmineralanalys
SIDAN SENAST UPPDATERAD: 2013-09-09 

VARFÖR ANVÄNDA HÅR ?
Hår är en utmärkt vävnad att använda för mätning av kroppens mineralstatus. Det är både lätthanterligt och tillförlitligt. Kliniska undersökningar har visat att ett riktigt insamlat hårprov avslöjar kroppens nivåer av såväl livsviktiga mineraler som farliga toxiska ämnen.

En hårmineralanalys avslöjar på ett unikt sätt den inre miljön i kroppens celler under en längre tidsperiod, vilket andra analysmetoder har svårt att visa.

VAD ÄR EN HÅRMINERALANALYS ?
Hårmineralanalysen är en mätmetod som mäter mängden mineraler i håret. Det insamlade hårprovet, som tas genom att klippa ca 2-3 cm av håret i nackpartiet, skickas till Trace Elements, Inc, som är ett federalt auktoriserat laboratorium. Där prepareras håret för att sedan genom en mängd olika kemiska och högtempererade processer genomgå en mycket avancerad och högsofistikerad analys av mineralinnehållet. Mängden mineraler i håret speglar mineralmängden i kroppen.
VARFÖR BÖR MAN TESTA SIN MINERALNIVÅ ?
Mineralerna är livsviktiga komponenter i en mängd metaboliska funktioner i alla faser av livsprocessen.
 • Zink är involverad i produktionen, lagringen och utsöndringen av insulin och är även nödvändig för tillväxthormonerna.
 • Magnesium behövs för normal muskelfunktion, framför allt hjärtats. Brister associeras med oro, ångest och ökad risk för hjärtproblem.
 • Kalium är viktig för normal näringstransport till cellen. Brist kan orsaka muskelsvaghet, depression och apati.
 • Förhöjda värden av natrium associeras med högt blodtryck.

Enligt den kände näringsspecialisten Dr. Henry Schroeder är mineralerna kroppens "tändstift". De är inblandade i nästan alla kroppens livgivande processer och utan dem skulle allt liv upphöra att fungera.

VANLIGA ORSAKER TILL MINERALOBALANS:
 • Ensidig och förädlad kost.
 • Tungmetaller i närmiljön.
 • Stress. Fysisk såväl som emotionell.
 • Planlöst konsumerande av mineraler och vitaminer.
 • Medicinering.
 • Medfödda brister och obalanser.
VEM BÖR GÖRA EN HÅRMINERALANALYS ?
Personer som mår dåligt utan att man kan hitta en lämplig förklaring, eller när en behandling inte ger erforderlig effekt. Även vid misstanke om tungmetallsförgiftning kan det vara befogat med en analys.

Hårmineralanalys kan också med fördel användas i förebyggande syfte, då den avslöjar eventuella framtida problem, ofta långt innan kliniska symtom föreligger.

EXEMPEL
 • Trettio till fyrtio dagar efter en akut blyexponering kan det vara svårt att upptäcka förhöjda värden i blodet. Detta beror INTE på att blyet har lämnat kroppen. Istället har det lagrats in i kroppsvävnader såsom levern, benstommen, tänderna och håret. En håranalys avslöjar den faktiska blyförekomsten i kroppen.
 • Man kan ha så låg kalciumnivå i kroppen att det t.o.m. orsakar svår benskörhet utan att anmärkningsvärda förändringar upptäcks i en blodtest. En hårmineralanalys kan däremot avslöja eventuella brister.
 • Man kan lida av anemi långt innan en blodanalys avslöjar det låga järnvärdet. En hårmineralanalys kan däremot avslöja en anemi långt innan kliniska symtom föreligger.
UTFORMNING AV NÄRINGSPROGRAM
Det är absolut en nödvändighet när man utformar ett kosttillskottsprogram att man har en klar bild av kroppens biokemi. Hårmineralanalysen är ett utmärkt hjälpmedel för läkaren / terapeuten. I stället för att famla i blindo och gissa sig fram förser den läkaren /terapeuten med en komplett bild av varje enskild patients näringsstatus och ingen annans.

Med varje analyssvar medföljer förutom mätresultatet även ett komplett skräddarsytt åtgärdsprogram.

FÖRDELAR MED HÅRMINERALANALYSEN
 • Hårprovet går enkelt och snabbt att samla in och är helt smärtfritt.
 • Håranalysen är relativt billig jämfört med andra analysmetoder.
 • Långvariga förändringar i kroppens mineralbalans upptäcks lättare i hår än i blod.
 • Koncentrationen av de flesta spårämnen är signifikant högre i hår än blod.
 • Håret visar kroppens biokemi under en längre tidsperiod.
 • I en vetenskaplig studie från 1980 (Environment Protection Agency) att hår är en lämplig vävnad att använda för att mäta eventuell tungmetallsbelastning i kroppen.
VAD KOSTAR EN HÅRMINERALANALYS? MM.
Att skicka in prov för analys kostar idag 995 kronor, hälften av (i varje fall en sorts) blodanalys. Kostnad för uppföljningstest är 900 kronor. Sedan tillkommer naturligtvis timkostnad hos den som tar provet. Beroende på det svara analysen ger, kan man få rekommendationer om att köpa näringstillskott och då kostar dessa pengar. Fördelen är att man då kan köpa preparat som kroppen verkligen behöver. Många som använder hårmineralanalyser är kunniga i kinesiologi, då har man tekniker för att testa om patienten behöver visst preparat eller ej, liksom man kan testa överkänslighet mot olika födoämnen mm.   Det gäller att vi köper näringstillskott som vår kroppen verkligen tillgodogör sig. När man ser vad folk köper för vitaminer och mineraler kan man ju undra hur många tänker, mycket är troligen helt onödigt, kanske rentav skadligt. Sedan är ju frågan hur man resonerar om man väljer ett preparat som är billigt och som kroppen tillgodogör sig 25 % av, istället för en variant som är dubbelt så dyr men som kroppen tillgodogör sig minst 75 % av?

Det finns saker att tänka på som kan sabotera resultatet. Säker kan man ju nästan aldrig vara. Håret får inte vara färgat eller permanentat eller ha fått något medel som kan innehålla störande ämnen.

NutriTech
www.nutri-tech.nu

är skandinavisk generalagent för
TRACE ELEMENTS, Inc.
www.traceelements.com

Trace Elements, Inc. är ett internationellt laboratorie- och näringskonsultföretag, som förser terapeuter och läkare på humansidan och veterinärer och djurägare på djursidan med högklassiga hårmineralanalyser.

Trace Elements, Inc. är idag världsledande inom detta område och anses göra världens i särklass mest tillförlitliga hårmineralanalyser.

Grundaren av Trace Elements, Inc., Dr David L. Watts är inter- nationellt ett mycket aktat namn inom näringsforskningen, och anlitas som föredragshållare över hela världen. Dr Watts internationella storhet ger ytterligare garanti för Trace Elements högt ställda kvalitetskrav.

 

Var kan jag få hjälp om jag vill göra en hårmineralanalys?
Vi har slutat med att göra detta eftersom vi anser att vi får snabbare, billigare, bättre resultat med kinesiologitest.

 

Tillbaka till startsidan!