KURSER
JORDSTRÅLNINGSCENTRUM
Info om KURSER, anmälan, betalning mm
 

Anmälan till kurs 
görs genom att sätta in anmälningsavgiften på Jordstrålningscentrums pg 410 89 43 - 4
och samtidigt maila jc@vingar.se eller ringa in (08-510 110 25) namn, adress och mailadress eller telefonnummer. 
Anmälningsavgiften ingår i kursavgiften.

Lokal för kurser varierar, men är oftast centralt i Stockholm och anges i kursbeskeden.
Vi skickar bekräftelse på att du kommit med på kursen. 
Resterande kursavgift ska vara inbetald senast 14 dagar före kursstart.
V.v. skriv tydligt kursens namn och datum, ditt namn, adress, e-mail och
telefonnummer på inbetalningen om det går. 
Anmälan är bindande tre veckor före kursstart. Det innebär att vid återbud 
senare än tre veckor före kursstart är du skyldig att betala hela kursavgiften 
p g a att våra kostnader då är fastlåsta. Avbokning skall alltid ske skriftligt och du 
får en skriftlig bekräftelse på den så att den gäller. 
Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka. 
Du har alltid rätt att skicka någon annan i ditt ställe.

Har du frågor så ring 08-510 110 25 eller maila jc@vingar.se

VÄLKOMMEN!

 

 


 

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM
KURSER här fyller vi på med kurser så fort de är klara...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åter till förstasidan!