JORDSTRÅLNINGS-
CENTRUM

SYNLIGGÖR DET OSYNLIGA !
LÄNKAR OM
SPACE CLEARING

SIDAN SENAST UPPDATERAD:  2019-03-07

 

SPACE CLEARING
Tuss Bennergård har haft föredrag & kurs hos oss:
  www.tussbennergard.se
Karen Kingston, författare som menar att detta hör ihop med Feng Shui, el- och jordstrålning etc.:  www.spaceclearing.com

Sheila Wright is a Professional Spiritual Dowser:
 www.spaceclearingservices.com

www.spaceclear.com (nämner dowsing)

Denise Linn, författare: 
 www.innerself.com/Miscellaneous/space_clearing.htm

www.spectrumwellbeing.co.uk/spaceclearing.htm
www.come-alive.co.uk/space.php?UID=
www.thefengshuiconsultancy.co.uk/intro.htm 
www.resultance.com/mainpages/about/space_clearing.htm
www.align.org/spaceClearing.htm
anamspirit.com/special.htm

www.healingfire.com/space.php
www.freespirits.co.uk/spaceclearing/  
www.environmentalfengshui.com/spaceclearing.html

 

 

HÄR FINNS MÅNGA FLER EXEMPEL PÅ "ENERGIER", 
SOM DU KAN MÄTA MED SLAGRUTA
och
mängder av bra länkar och om hur du söker på Internet, här finns översättningsprogram mm...:
 LÄNKBYTARE! 

Om du letar efter annat kolla på:

 

FENG SHUI INDEX SÄDESFÄLT-
CIRKLAR

 

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM
SYNLIGGÖR DET OSYNLIGA !
Kontor:  
Stockholmsvägen 158,  187 32  TÄBY
Tel & fax:  08 - 510 110 25

E-post-adressen finns på vår förstasida.
www.jordstralningscentrum.se

Föredrag och kurser hålls centralt inne i Stockholm.

 

Till startsidan