JORDSTRÅLNINGSCENTRUM

Tider för
Full- och nymåne

2010

SIDAN SENAST UPPDATERAD:  2012-03-29

 
På annan sida hittar du några exempel på
hur man med slagruta kan ha kul
när man använder sig av dessa full- resp. nymåne-tider.

Är du som osäker på hur nymåne resp. nedan ser ut?

Vi har fått ett bra kom-ihåg-tips:

NYmånen KOMMer.
Efter någon dag ser den ut som ett KOMMa-tecken.

2010
Tidsformat  ÅÅÅÅ-MM-DD  TT:MM
NYMÅNE  FULLMÅNE   
SVENSK TID GMT SVENSK TID GMT
2010-01-15  08:12 2010-01-15  07:12 2010-01-30  07:18 2010-01-30  06:18
2010-02-14  03:52 2010-02-14  02:52 2010-02-28  17:38 2010-02-28  16:38
2010-03-15  22:02 2010-03-15  21:02 2010-03-30  04:25 2010-03-30  02:25
2010-04-14  14:30 2010-04-14  12:30 2010-04-28  14:20 2010-04-28  12:20
2010-05-14  03:05 2010-05-14  01:05 2010-05-27  01:07 2010-05-26  23:07
2010-06-12  13:16 2010-06-12  11:16 2010-06-26  13:30 2010-06-26  11:30
2010-07-11  21:42 2010-07-11  19:42 2010-07-26  03:37 2010-07-26  01:37
2010-08-10  05:09 2010-08-10  03:09 2010-08-24  19:05 2010-08-24  17:05
2010-09-08  12:31 2010-09-08  10:31 2010-09-23  11:17 2010-09-23  09:17
2010-10-07  20:46 2010-10-07  18:46 2010-10-23  03:36 2010-10-23  01:36
2010-11-06  05:53 2010-11-06  04:53 2010-11-21  18:27 2010-11-21  17:27
2010-12-05  18:37 2010-12-05  17:37 2010-12-21  09:13 2010-12-21  08:13
        

2010 Phases of the Moon

Universal Time

   NEW MOON  FIRST QUARTER    FULL MOON  LAST QUARTER

   d h m     d h m     d h m     d h m
   
                         JAN. 7 10 39    
JAN. 15 7 11  JAN. 23 10 53  JAN. 30 6 18  FEB. 5 23 48
FEB. 14 2 51  FEB. 22 0 42  FEB. 28 16 38  MAR. 7 15 42
MAR. 15 21 01  MAR. 23 11 00  MAR. 30 2 25  APR. 6 9 37 
APR. 14 12 29  APR. 21 18 20  APR. 28 12 18  MAY  6 4 15 
MAY 14 1 04  MAY  20 23 43  MAY  27 23 07  JUNE 4 22 13 
JUNE 12 11 15  JUNE 19 4 29  JUNE 26 11 30  JULY 4 14 35 
JULY 11 19 40  JULY 18 10 11  JULY 26 1 37  AUG. 3 4 59 
AUG. 10 3 08  AUG. 16 18 14  AUG. 24 17 05  SEPT. 1 17 22 
SEPT. 8 10 30  SEPT. 15 5 50  SEPT. 23 9 17  OCT. 1 3 52 
OCT. 7 18 44  OCT. 14 21 27  OCT. 23 1 36  OCT. 30 12 46 
NOV. 6 4 52  NOV. 13 16 39  NOV. 21 17 27  NOV. 28 20 36 
DEC. 5 17 36  DEC. 13 13 59  DEC. 21 8 13  DEC. 28 4 18 

 

2011 Phases of the Moon

Universal Time

   NEW MOON  FIRST QUARTER    FULL MOON   LAST QUARTER

    d h m     d h m     d h m     d h m
	  
JAN.  4 9 03  JAN. 12 11 31  JAN. 19 21 21  JAN. 26 12 57
FEB.  3 2 31  FEB. 11 7 18  FEB. 18 8 36  FEB. 24 23 26
MAR.  4 20 46  MAR. 12 23 45  MAR. 19 18 10  MAR. 26 12 07  
APR.  3 14 32  APR. 11 12 05  APR. 18 2 44  APR. 25 2 47
MAY  3 6 51  MAY  10 20 33  MAY  17 11 09  MAY  24 18 52
JUNE  1 21 03  JUNE  9 2 11  JUNE 15 20 14  JUNE 23 11 48
JULY  1 8 54  JULY  8 6 29  JULY 15 6 40  JULY 23 5 02
JULY 30 18 40  AUG.  6 11 08  AUG. 13 18 57  AUG. 21 21 54
AUG. 29 3 04  SEPT. 4 17 39  SEPT. 12 9 27  SEPT. 20 13 39
SEPT. 27 11 09  OCT.  4 3 15  OCT. 12 2 06  OCT. 20 3 30
OCT. 26 19 56  NOV.  2 16 38  NOV. 10 20 16  NOV. 18 15 09
NOV. 25 6 10  DEC.  2 9 52  DEC. 10 14 36  DEC. 18 0 48
DEC. 24 18 06 

 

2012 Phases of the Moon

Universal Time

   NEW MOON  FIRST QUARTER    FULL MOON   LAST QUARTER

    d h m     d h m     d h m     d h m
	  
         JAN.  1 6 15	 JAN.  9 7 30  JAN. 16 9 08
JAN. 23 7 39	 JAN. 31 4 10	 FEB.  7 21 54  FEB. 14 17 04
FEB. 21 22 35	 MAR.  1 1 21	 MAR.  8 9 39  MAR. 15 1 25
MAR. 22 14 37	 MAR. 30 19 41	 APR.  6 19 19  APR. 13 10 50
APR. 21 7 18	 APR. 29 9 57	 MAY  6 3 35  MAY  12 21 47
MAY  20 23 47	 MAY  28 20 16	 JUNE  4 11 12  JUNE 11 10 41
JUNE 19 15 02	 JUNE 27 3 30	 JULY  3 18 52  JULY 11 1 48
JULY 19 4 24	 JULY 26 8 56	 AUG.  2 3 27  AUG.  9 18 55
AUG. 17 15 54	 AUG. 24 13 54	 AUG. 31 13 58  SEPT. 8 13 15
SEPT. 16 2 11	 SEPT. 22 19 41	 SEPT. 30 3 19  OCT.  8 7 33
OCT. 15 12 02	 OCT. 22 3 32	 OCT. 29 19 49  NOV.  7 0 36
NOV. 13 22 08	 NOV. 20 14 31	 NOV. 28 14 46  DEC.  6 15 31
DEC. 13 8 42	 DEC. 20 5 19	 DEC. 28 10 21

 

2013 Phases of the Moon

Universal Time

   NEW MOON  FIRST QUARTER    FULL MOON   LAST QUARTER

    d h m     d h m     d h m     d h m
	 
                          JAN.  5 3 58
JAN. 11 19 44	 JAN. 18 23 45	 JAN. 27 4 38  FEB.  3 13 56
FEB. 10 7 20	 FEB. 17 20 31	 FEB. 25 20 26  MAR.  4 21 53
MAR. 11 19 51	 MAR. 19 17 27	 MAR. 27 9 27  APR.  3 4 37
APR. 10 9 35	 APR. 18 12 31	 APR. 25 19 57  MAY  2 11 14
MAY  10 0 28	 MAY  18 4 35	 MAY  25 4 25  MAY  31 18 58
JUNE  8 15 56	 JUNE 16 17 24	 JUNE 23 11 32  JUNE 30 4 54
JULY  8 7 14	 JULY 16 3 18	 JULY 22 18 16  JULY 29 17 43
AUG.  6 21 51	 AUG. 14 10 56	 AUG. 21 1 45  AUG. 28 9 35
SEPT. 5 11 36	 SEPT. 12 17 08	 SEPT. 19 11 13  SEPT. 27 3 55
OCT.  5 0 35	 OCT. 11 23 02	 OCT. 18 23 38  OCT. 26 23 40
NOV.  3 12 50	 NOV. 10 5 57	 NOV. 17 15 16  NOV. 25 19 28
DEC.  3 0 22	 DEC.  9 15 12	 DEC. 17 9 28  DEC. 25 13 48

 

2014 Phases of the Moon

Universal Time

   NEW MOON  FIRST QUARTER    FULL MOON   LAST QUARTER

    d h m     d h m     d h m     d h m
	 
JAN.  1 11 14	 JAN.  8 3 39	 JAN. 16 4 52  JAN. 24 5 19
JAN. 30 21 39	 FEB.  6 19 22	 FEB. 14 23 53  FEB. 22 17 15
MAR.  1 8 00	 MAR.  8 13 27	 MAR. 16 17 08  MAR. 24 1 46
MAR. 30 18 45	 APR.  7 8 31	 APR. 15 7 42  APR. 22 7 52
APR. 29 6 14	 MAY  7 3 15	 MAY  14 19 16  MAY  21 12 59
MAY  28 18 40	 JUNE  5 20 39	 JUNE 13 4 11  JUNE 19 18 39
JUNE 27 8 08	 JULY  5 11 59	 JULY 12 11 25  JULY 19 2 08
JULY 26 22 42	 AUG.  4 0 50	 AUG. 10 18 09  AUG. 17 12 26
AUG. 25 14 13	 SEPT. 2 11 11	 SEPT. 9 1 38  SEPT. 16 2 05
SEPT. 24 6 14	 OCT.  1 19 33	 OCT.  8 10 51  OCT. 15 19 12
OCT. 23 21 57	 OCT. 31 2 48	 NOV.  6 22 23  NOV. 14 15 15
NOV. 22 12 32	 NOV. 29 10 06	 DEC.  6 12 27  DEC. 14 12 51
DEC. 22 1 36	 DEC. 28 18 31

 

2015 Phases of the Moon

Universal Time

   NEW MOON  FIRST QUARTER    FULL MOON   LAST QUARTER

    d h m     d h m     d h m     d h m

                 JAN.  5 4 53  JAN. 13 9 46
JAN. 20 13 14  JAN. 27 4 48	 FEB.  3 23 09  FEB. 12 3 50
FEB. 18 23 47	 FEB. 25 17 14	 MAR.  5 18 05  MAR. 13 17 48
MAR. 20 9 36	 MAR. 27 7 43	 APR.  4 12 06  APR. 12 3 44
APR. 18 18 57	 APR. 25 23 55	 MAY  4 3 42  MAY  11 10 36
MAY  18 4 13	 MAY  25 17 19	 JUNE  2 16 19  JUNE  9 15 42
JUNE 16 14 05	 JUNE 24 11 03	 JULY  2 2 20  JULY  8 20 24
JULY 16 1 24	 JULY 24 4 04	 JULY 31 10 43  AUG.  7 2 03
AUG. 14 14 53	 AUG. 22 19 31	 AUG. 29 18 35  SEPT. 5 9 54
SEPT. 13 6 41	 SEPT. 21 8 59	 SEPT. 28 2 50  OCT.  4 21 06
OCT. 13 0 06	 OCT. 20 20 31	 OCT. 27 12 05  NOV.  3 12 24
NOV. 11 17 47	 NOV. 19 6 27	 NOV. 25 22 44  DEC.  3 7 40
DEC. 11 10 29	 DEC. 18 15 14	 DEC. 25 11 11

 


 


  

Sammanställt av: Jenny Fransson

Källa:
The American Ephemeris for the 20th Century, ISBN 0-917086-92-9
The American Ephemeris for the 21st Century, 2001 to 2050..., ISBN 0-935127-00-3
Neil F. Michelsen, 
(Detta är "måste"-böcker för astrologer, köpta hos Vattumannen, Stockholm, kostade ca 300:- styck ?)

OBS!
Vår svenska tid är:
normaltid GMT + 1 timme, sommartid GMT + 2 timmar.
Du måste veta om det är sommartid eller ej
och justera GMT-tiden!

Det skiljer ibland någon minut mellan olika tabeller.

Sommartid
från sista söndagen i mars

till sista söndagen i oktober

Tabellerna är justerade efter dessa sommartider:
1999-03-28 02.00 --10-24 03.00
2000-03-26 02.00 --10-29 03.00
2001-03-25 02.00 --10-28 03.00
2002-03-31 02.00 --10-27 03.00
2003-03-30 02.00 --10-26 03.00 
2004-03-28 02.00 --10-31 03.00
2005-03-27 02.00 --10-30 03.00
2006-03-26 02.00 --10-22 03.00
2007-03-25 02:00 --10-28 03:00
2008-03-30 02:00 --10-23 03:00
2009-03-29 02:00 --10-25 03:00
2010-03-28 02:00 --10-25 03:00

Med reservation för ev fel. Hör av dig om du hittar något fel!

Gjorda mätningar:
Thord Neumüller månförmörkelse 2000-01-21 
här finns även Thords mätning av solförmörkelsen 990811
 

Hör gärna av dig, skriftligt, om du hittar något!

Exakta  svenska tider för månfaser:
Generella tips, mm speciellt för slagrutefolk
1999  2000  2001  2002  2003 
 2004  2005  2006  2007  2008 
2009  2010
Till 1999-08-11 SOLFÖRMÖRKELSEN
Till planeter & jordstrålning
Till startsidan