JORDSTRÅLNINGSCENTRUM

Generella tips för
Full- och nymåne,
speciellt för slagrutefolk


SIDAN SENAST UPPDATERAD:  2014-08-23

På denna sida hittar du några exempel på
hur man med slagruta kan ha kul
när man använder sig av dessa full- resp. nymåne-tider.

Är du som osäker på hur nymåne resp. nedan ser ut?

Vi har fått ett bra kom-ihåg-tips:

NYmånen KOMMer.
Den är vänd på himlen så den ser ut som ett KOMMa-tecken.

Tabellerna är sammanställda av Jenny Fransson
 

Källa:
The American Ephemeris for the 20th Century, ISBN 0-917086-92-9
The American Ephemeris for the 21st Century, 2001 to 2050..., ISBN 0-935127-00-3
Neil F. Michelsen, 
(Detta är "måste"-böcker för astrologer, köpta hos Vattumannen, Stockholm, kostade ca 300:- styck ?)

OBS!
Vår svenska tid är:
normaltid GMT + 1 timme, sommartid GMT + 2 timmar.
Du måste veta om det är sommartid eller ej
och justera GMT-tiden!

Inom hela EU gäller ang.  sommartid:
börjar sista söndagen i mars och

slutar sista söndagen i oktober.

Tabellerna är justerade efter dessa sommartider:
1999-03-28 02.00 --10-24 03.00
2000-03-26 02.00 --10-29 03.00
2001-03-25 02.00 --10-28 03.00
2002-03-31 02.00 --10-27 03.00
2003-03-30 02.00 --10-26 03.00 
2004-03-28 02.00 --10-31 03.00
2005-03-27 02.00 --10-30 03.00
2006-03-26 02.00 --10-22 03.00
2007-03-25 02:00 --10-28 03:00
2008-03-30 02:00 --10-23 03:00
2009-03-29 02:00 --10-25 03:00
2010-03-28 02:00 --10-25 03:00

Med reservation för ev fel. Hör av dig om du hittar något fel!

Du kan använda dessa full- resp. nymåne-tider för att

t ex mäta jordstrålning och söka förändringar av bredd~styrka hos 
Curry-, Chakra- och Hartmann-näten, sprickzon, vattenåder, pelare etc.
En del chakranät flyttar sig visst ibland? Kolla!

Det finns säkert många felkällor vi kan råka ut för,
några nedan.

Innan du kollar ev. avvikelser vid full- och nymåne-tider,
bör du på samma plats ha dokumenterat de dygnsavvikelser en del anser sig ha uppmätt.
Annars kanske du bara mäter dygnsavvikelsen om dess maxvärde sammanfaller med ev måneffekt viss tid.

Kolla och gör statistik, som du kan dela med dig av!

Försök lära dig en mätteknik, som ger så exakt mått som möjligt.

Ett sätt är att lägga t. ex. ett måttband tvärs över en Currylinje, 
sedan kollar du grovt var du uppfattar kanten.
För att få exakt mätning för du sedan t. ex. en pennspets längs måttbandet med vänsterhanden så långsamt att pendel, pendelspröt, pekare eller testfjäder i högerhanden hinner ge utslag när du koncentrerat frågar efter kanten.

När du håller på att testa fortsätt att mäta "vad du kommer på" och gör stickprov på olika linjer du känner hemma, där du antagligen mäter eftersom du behöver vara där ofta vid olika tider under dygnet. 
Försök gärna kolla linjernas riktning och plus/minus.

Försök mäta styrkan och ev avvikelser.
Ju känsligare man är desto bredare uppfattar man antagligen linjen.
Sover någon oroligare när du mäter starka/breda linjer?

Känt misstag: 
Om du mäter med stora tidsluckor och plötsligt inte hittar en linje kan det bero på t. ex. två saker: 

  1. Antingen att den blivit så svag att du med din känslighet inte uppfattar linjen alls.
  2. Den andra möjligheten är att du frågar efter var linjen börjar någonstans och att de tillfälligt vuxit i varandra.

Thord Neumüller skriver i sin bok "På resa med pekare - mer om jordstrålning" bland många intressanta iakttagelser över hela världen bl. a. om vad han sett o månfasernas effekt och om iakttagelser om myror vid månens fasväxling.

Börjar du med dylika mätningar ökar din känslighet snart och du upptäcker kanske nya svaga linjer mellan de "gamla" . Osv…

Gjorda mätningar:
Thord Neumüller månförmörkelse 2000-01-21 
här finns även Thords mätning av solförmörkelsen 990811
 

Hör gärna av dig, skriftligt, om du hittar något!

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM
SYNLIGGÖR DET OSYNLIGA !
Kontor:  
Stockholmsvägen 158,  187 32  TÄBY
Tel:  08 - 510 110 25

jc@vingar.se

http://jordstralningscentrum.se

Föredrag och kurser hålls centralt inne i Stockholm.

 

Exakta  svenska tider för månfaser:
Generella tips, mm speciellt för slagrutefolk
1999  2000  2001  2002  2003 
 2004  2005  2006  2007  2008 
2009  2010
Direktlänk till månfaser med svenska tider
http://www.kalender-365.se/manen/manens-lagen.html
Till 1999-08-11 SOLFÖRMÖRKELSEN
Till planeter & jordstrålning
Till startsidan