HJÄLP MED
KARTLÄGGNING  & AVSTÖRNING / BALANSERING
av el- & jordstrålning 

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM
SYNLIGGÖR DET OSYNLIGA !

Kontor:  Bragev. 17, 194 63  Upplands Väsby
Tel: 070 783 02 87  Postgironr: 410 89 43 - 4 
Föredrag och kurser hålls centralt inne i Stockholm
Sidan senast uppdaterad: 2021-07-23

OBS! 

Texten nedan är tills vidare, tyvärr, lite blandad och preliminär:
från lite olika papper, lite snabbnedskrivna saker,
en del svar på frågor
.... allt för att få lite text kring ett ämne, som en del undrar om. Nu finns både upprepningar och troligen dåliga meningar osv.

Men, som sagt, bättre än inget! Den dagen någon säger "alltid" om sådana här saker, så dra öronen åt er. Ev skulle jag tro en hel del på personen om min dotter Jenny kunde verifiera att han/hon har bästa kontakt med naturväsen, ledsagare, änglar etc, kan sortera bort "fel" och ser vem som säger vad. 
Kommentarer och idéer välkomna!

 

Konsultationer:

När behövs det?

Det beror på vem du frågar. De flesta ser ju inte ens problemet. 
Detta kan ge tips om vad du kan ställa för frågor för att få hjälp.
Det finns osäkra faktorer och luckor som är mer eller mindre omöjliga att täppa till, mer om det nedan. 
De som går med slagruta/pekare har alla olika kunskap om olika sorters jordstrålningsenergier och de har olika känslighet för energierna. Allt finns svagt och starkt och vi är alla människor olika känsliga beroende på summan av "negativa" belastningar vi utsatts och utsätts för, summan talar om hur vi mår. Vill du veta mer om dylikt läs om belastningsfaktorer
Läs hälsosidor, vetenskapligt och alternativt och många sidor om BIOS, PlusMinus, Mobiltelefon, Purpurplatta, Allergi, Sjukdomar & Symtom etc på hemsidan http://adante.se

Med med lite försiktighetsprincip kan du tänka så här:

Där du bor nu:
Om du har pengar och tillräckligt intresse för hälsan så spelar ju kostnaden och tiden även du får lägga ner ingen roll. Annars bör något tyda på att det kan vara jordstrålning, ev. el-, som  stör dig. 

Prova genom att byta sovplats ett par dagar och känn efter. 
Prova att från sovrummet och rummen intill i alla riktningar ta bort så mycket el du kan. Inga bärbara telefoner som ligger och stör. OBS att alla bärbara telefoner stör även när de är avstängda. Det finns speciella jordstrålningspunkter där de kan störa 150 meter bort. Prova alltså även att lägga telefoner på annan plats. Det enda vi har hittat som hjälpmedel mot en avstängd mobiltelefon som ligger på "fel" ställe är BIOS-brickan.
Hur är det när du sover borta, om andra faktorer är lika, t ex stress, värme, ljus, ljud mm. Ligger du lugnt i sängen? Försöker du krypa åt viss sida, uppåt, nedåt? Barn flyttar sig ofta "automatiskt" från störande fält om det går. Spädbarn kan vara oroliga och skrika om sängen är felplacerad. Flyttas den till fritt läge sover de lugnt. Är du pigg när du vaknar, förutsatt att du somnat i tid och fått sova ostört normalt/tillräckligt antal timmar? 

Om du ska bygga / flytta:
Även om ingen kan säga att du kommer att vara fri från allt som kan störa dig kan det vara en billig "försäkring" att kolla.  Här kan även en som inte är så van slagruteman göra en hel del nytta genom att du undviker de vanligaste "farorna": vattenåder, sprickzoner, pelare och starka (minus-)-curry-linjer... I varje fall om du inte är så noga och inte känner till att du är känslig. Risken med den ovane kan vara att han/hon testar det han(hon tål, inte det du tål. Många vet inte om en energi är svag eller stark. Vi vet inte i vilken grad styrkan betyder att vi blir sjuka, men även svagare strålning kanske stör fast i mindre grad. Men erfarenhet verkar tyda på att de som ligger på starkare strålningen blir sjuka fortare eller är sjukskriven oftare med sämre immunförsvar. Sedan är det så att vi är alla olika känsliga beroende på faktorer som arv och den belastning vi utsatts för tidigare i vårt liv!

På arbetsplats:
Påverkan av el- och jordstrålning ser ut att påverka hur bra beslut man fattar, hur fort man reagerar, att man blir trött och kanske sjuk oftare, osv osv etc. Läs och begrunda skisserna från arbetsplatser mm som professor Leif Floberg gjort i sin bok
"Den farliga kombinationen, växlande magnetfält och jordstrålning"

Jakten på bättre ekonomi och bättre beslut genom friskare personal, borde kanske få fler företag att kolla sina arbetsplatser då och då med avseende på el- och jordstrålning. Men nu struntar man glatt i jordstrålning och sätter i det oändliga upp lysrör, lågenergilampor, halogenlampor, transformatorer, DECT- och mobiltelefoner osv osv. Tänk om man skulle tro lite på  elöverkänsliga, som bannlyser dylikt. Detta borde ju gälla alla sjukhus, sjukhem, ålderdomshem och offentliga miljöer mm. Vi borde kanske se till att våra barn får bra miljö i skolorna där de tillbringar så mycket tid? Den som är terapeut borde kolla att behandlingsbänken är bra placerad, många patienter reagerar "negativt" på el- och jordstrålning och tror att terapeuten var dålig. Dessutom funkar ju behandlingarna sämre om inte den som ger och tar emot är på plats med bra energi. Generellt är det tyvärr så att det politiker och företag kallar miljövänligt verkligen inte alltid är människovänligt. Man lutar sig på att peka på att det som inte passar inte är vetenskapligt bevisat och därmed anser man sig ha ryggen fri. Sedan är det ju industri och politiker som bestämmer vad man lägger en stor majoritet av forskningspengarna på och då ger man naturligtvis inga pengar till något som visar att man haft fel eller betett sig oärligt.

Vad är rimlig kostnad?
De som inte tror på eller gillar jordstrålning anser att de som kollar dylikt bara vill lura pengar av andra. Då faller rimligen alla de som åker iväg och inte tar mer betalt för sitt "jordstrålningsjobb" än vad de skulle få för att utföra sitt vanlig jobb på annan plats med resa osv. Det kostar som en terapeut eller hantverkare och ev. lite till eftersom man aldrig vet hur lång tid en undersökning tar. Restid och reskostnad tillkommer. Vad debiterar ditt jobb om du jobbar på annan plats en halvdag? Om du ska åka och är borta en heldag? Har du betalt en målare eller hantverkare en heldag? Sedan kan jag ju sätta kostnaden i relation till det du tjänar/sparar på att inte vara sjuk X dagar/år. Om du flyttar till ett "sjukt" hus, vad kostar det att flytta, sälja, köpa hus i tid och pengar? 

Kartläggning av el- och jordstrålning:

Kontroll av hem- och arbetsmiljö,
sov- eller arbetsplats.


Något man t. ex. kan göra när:
- man har problem, som man inte kan knyta till andra kända orsaker. Men prova först att byta sovplats några dagar och känn efter. Hur är det om du sover borta? Om du plockar bort el, mobiltelefoner, transformatorer osv i sovrummet och drar ur kontakter till TV mm i rummen intill, ovan, nedan...
- man ska bygga om eller flytta, om man vill undvika att få sin sovplats på t. ex. stark vattenåder, currykors, sprickzon, pelare etc.

Vi söker och mäter vid behov styrka på flera olika sorters linjer, ser om de är svaga eller starka. Det finns alltså olika styrkor hos jordstrålningsenergierna, även om det finns slagrutefolk och t.o.m. författare som är "säkra" på att alla linjer av samma sort är lika starka. Dessutom är vi människor olika känsliga för olika sorters jordstrålning. Detta bör man alltså kolla. Detta medför att vi i stort sett struntar i vilka sorters energier som finns, vi kollar den sammanlagda styrkan på de platser där den som bor/arbetar där vistas länge. Vi kollar vad den personen vi är hemma hos tål och inte tål istället för att bara se vad vi själva reagerar för och vilka linjer vi har lärt oss. Vi börjar ofta leta efter curry, hartmann, vatten, sprickzoner, pelare mm för att se hur personen som bor där reagerar på de styrkor linjerna har. Målet är att se vid vilken nivå an/hon reagerar negativt, där man har sin individuella känslighetsgräns, med begränsningen här och nu. 

Vi använder oss av muskeltest = kinesiologi. Detta förutsätter att den som testar dig även märker att du är så balanserad att du svarar rätt och att du har fungerande och balanserade muskler. Alla som testar gör tyvärr inte det! Den som testar och den som testas måste naturligtvis vara neutrala inte inte tro något. Vi kollar även hur aurorna reagerar, eftersom de olika aurorna sticker iväg inåt eller utåt om "något är fel". Här finns också stora kunskapsluckor. En del tror att det bara finns en aura och att den alltid går ut när något är bra och in när något är dåligt. Även om detta stämmer grovt, tar många fel eftersom vissa auror sticker iväg rejält när något är fel. T ex har alla (jo, jag har sagt att vi inte ska lita för mycket på folk som säger alla eller alltid) elöverkänsliga vi hittills testat en eller flera auror som ligger fel. Aurorna ska alltså ligga i rätt ordning, på rätt avstånd och om man har aurasyn och ser dem, så ska de se "ok" ut, en del kan känna detta med händerna. En aura kan ha hyfsat bra storlek men reagera med innehållsförändring, som talar om att något är "fel". Detta ger stor kvalitetskontroll på om man blir utsatt för en störning eller ej. Det är alltså först och främst skillnaden man ska ha koll på.  

Vi kollar allmänt styrkan av s. k. patogen = sjukdomsframkallande jordstrålning, det finns nämligen svagt och starkt av alla strålningar.
Vi kollar om vi själva reagerar och
vi muskeltestar dig som ska sova eller arbeta på platsen, 
för att se hur mycket du "tål" av jordstrålning just nu. 

Det finns fallgropar även för den som känner många olika sorters energier och styrkor: En del energier kan växla styrkor med olika periodicitet, en del (ovanligt) t.o.m. så mycket att de är noll ibland och plötsligt "dundrar" fram med stor styrka. Det finns exempel på att någon flyttat eller vänt en sten inom några hundra meter och det haft till följd att en störande linje gått rakt genom huvudkudden. Ganska svårt att hitta för de flesta, eller hur? 

El stör också. 
Om du har grannar bakom väggen kanske de bara stänger av sin TV med fjärrkontrollen så att den står och strålar. Kanske de råkar lägga sin mobiltelefon på en plats som "förstör" energierna 150 meter bort? Och var har du din bärbara telefon placerad? Kan det vara värt att flytta den och prova? Hur är det med transformatorer, lysrör, halogenlampor, lågenergilampor. Lågenergilampor stör i alla fall elöverkänsliga i radie på kanske 10 meter, är det då bra ekonomi om det gör oss sjuka. Har läst att bl a ABF i ett häfte anser att det är bra miljöval att byta till lågenergilampor, men blir elöverkänsliga sjuka av dem borde vi kanske vara lite försiktiga? I alla fall att ha dem nära sovrum. Prova med att några nätter ta bort så mycket el du kan i närheten av sovrum, helst i alla riktningar. Upplever du skillnad har du något att gå på.  

Om någon kommer hem till dig för att mäta jordstrålning mm, gör en tillräckligt bra karta så du kan pricka för bra och dåliga platser på den, annars kanske du glömmer det om någon månad. 

Vi tycker 
 * att det väsentligaste är att du får veta på vilka ytor/punkter du just nu ev reagerar negativt på.  
 * att det är viktigast att veta om det är "dåliga energier" på de platser du vistas längst tid, dvs i prioritet ungefär sovplats, arbetsplats, TV-soffa, kökets ät- och matlagar-plats osv. 
 * att om du vill vi försöker hitta "healing"-platser med bra energier. Där kan du lära dig känna in hur bra platser känns till skillnad mot ev dåliga vi kanske funnit tidigare. En kunskap som kan vara bra för din framtida hälsa så du väljer "rätt". Om du själv kan gå med slagruta kan det vara bra att ha lite "facit". 

Detta är inte något lätt område,
men genom en undersökning och flytt av sov- och arbetsplats till jordstrålningsfriare ställe och med avstörd/balanserad el och bärbara telefoner så har man gjort en hel del positiva åtgärder för att undvika onödiga belastningar.

Ev. hjälp med avstörning / balansering
om det EJ går att flytta sov- eller arbetsplats.

REGEL 1: 
Flytta sov- eller arbetsplats 
om det går!


Rådgivning av hur man kan minska sin exponering för el. 
Vi har även flera olika avstörningsapparatur för el- och magnetstrålning, jordstrålning och även för mobiltelefoner. 
Vi testar på dig och i ditt hus eller på din arbetsplats vilken avstörning som passar bäst just för dig. 
Men allra bäst är 
att vi undviker att utsätta oss för onödig strålning!


Om vi behöver balansera/störa av använder vi helst metoder som går att "backa". Vi testar resultatet med att mäta styrkan och genom muskeltest och genom att mäta hur de olika aurorna reagerar, för att se att avstörningen fungerar bra.

Om jag skulle be någon annan störa av, vilket vore tveksamt om jag inte visste kapaciteten, så skulle jag kräva att det går att "backa" i rimligaste mån. Speciellt farligt kan det vara att störa av mentalt på fel sätt, det kan vara bra om rätt person som är van vid alla svårigheter gör det på rätt sätt, d.v.s. har rätt hjälp från rätt "osynliga hjälpare". Vid mentalt jobb, t ex vid bön, så får man det man ber om, därför är det oerhört viktigt att man verkligen vet vad man ber om, att man har klart för sig vad man ska ta bort och ha kvar, vad som vi behöver av olika osrters strålning för vår utvecklings skull, även det vi kanske tror är negativt. Vet vi vad som händer på sikt om det blir som vi ber om. Vad händer med grannar, vad händer med naturen på plats och bredvid? Naturen under och bredvid måste må bra, godkänner inte naturväsen en avstörning mår vi inte heller bra långsiktigt. Har den som ev försöker sig på att störa av, mentalt eller ej, inte kontakt med naturväsen så litar jag mycket mindre på honom/henne. Vi har hört om folk som stört av all jordstrålning, utan en tanke på att de sopar undan även de 99% som är nyttigt och livsnödvändigt - i vilken grad det nu gick. Ibland har den som varit på plats bara känt kyla vid avstörning.

Ett ganska snällt och ofarligt sätt att minska styrkan på jord- och elstrålning är att placera ut det "2-poliga" virvlade vattnet i glaskärl runt om i alla rum. Läs mer under VATTENVIRVLARE  

Uppföljning
Vi allt sådant här arbete är "UPPFÖLJNING" bra. Skulle du betala den som kommer för ev återbesök skulle det bli dyrt, den enda jag känner till som haft ett återbesök på plats som garanti om det behövdes, han tog visst ca 7-10.000:- inkl avstörningsmaterial. Har du anlitat en hantverkare en heldag så vet du vad det kostar inkl resor. Med återbesöksgaranti måste man alltså lägga till 50% om man beräknar att hälften behöver ett återbesök. Avstörning mentalt på avstånd inkl. garanti att man gör det igen vid behov tror jag kostar hälften. 

Hur mäter man att något så svårt som en avstörning / balansering fungerar eller ej? 
Många kollar med slagrutan om de hittar linjen eller ej. Den försvinner sällan eller aldrig, men om styrkan på linjen eller hos den som söker ändras till det mindre, så kan det betyda att man inte hittar linjen längre. Vilket man bör se som att linjen har blivit svagare och nått under just den  slagrutemannens känslighet. Jag har varit med då många kunniga kända slagrutemän skulle plocka ut currylinjer i en lokal, de känsligaste hittade den närmsta svaga +currylinjen, som de andra missade.

Man kan mäta styrkan på linjerna och jämföra resultaten. det börjar jag oftast med själv för att kunna optimera en balansering. 

Man kan göra muskeltest på samma plats som före och jämföra resultaten. 

Den som sovit på en dålig plats och flyttar sängen eller fått platsen balanserad kan må pyton i veckor efteråt. Det kan ofta bero på att kroppen som varit stressad av strålning äntligen orkar börja göra sig av med sitt skräp och vi får så kallade utrensningssymtom. Detta är ett positivt tecken, men svårigheten kan vara att hålla det på en lagom angenäm nivå. Den som inte är van eller känner till sådant kan tro och tycka att åtgärden var heltokig och plockar bort ev balanseringsmaterial och slänger det i soptunnan, medan den som förstod vad det handlade om glatt ropar äntligen och ser att kroppen fått kraft att göra sig av med "soporna" och att det ger gamla sjukdomssymtom i repris. Jag har hört båda varianterna.  

Man kan kolla ur aurorna reagerar. Då bör både slagruteman och  "patient" vara "ren = fri" från smycken, metaller, glasögon. Se under VATTENVIRVLARE och under KURSER för att läsa om "2-polighet" och balansering enligt Bertil Petterssons metod. Bertil menar att slagrutefolk ofta mäter fel när de inte själva är "2-poliga" och att det är svårare att mäta i icke "2-poliga" miljöer. Gör man viktiga saker, t ex noggrant pendlingsjobb eller arbetar som terapeut bör man vara i "2-polig" lokal. Borde ev. gälla arbetsplatser? 

 

KRAV 
man ev kan ha på den som ska kolla jordstrålning
KRAV-exempel:
Många kan kolla om det finns de linjer de själva lärt sig. 
MEN tyvärr: 
FÅ har lärt sig alla linjer som kan vara patogena = sjukdomsframkallande vid långvarig vistelse... 
FÅ kan mäta styrka, alla linjer finns i olika styrkor och de kan variera med tiden. 
FÅ vet att olika människor reagerar olika på de olika sorters störzoner som finns från el- och jordstrålning. 
FÅ testar vad du tål och inte tål. Ett bra testsätt är kinesiologi,. Ett ännu bättre sätt att testa är att se hur de olika auralageren reagerar. Att bara mäta en aura kan vara hur missvisande som helst eftersom en del auror går ut, en del går in när något "fel" händer. Man behöver se minst de innersta 7 lagren och kolla förändringar i storlek och "innehåll". 
FÅ kan testa och följa upp. 
Eftersom vi ser att det är vanligt med störningar från elfält kan man med ganska små kunskaper och elmätare som mäter elekromagnetiska fält (mikrotesla) och vanliga elfält (nanoampere) och en billig "Elfix" eller motsvarande hitta och mäta en hel del, även om det ibland behövs elproffs för att förstå och ev kunna åtgärda det funna. Men det viktigaste steget är ju att hitta om någon el kan störa, sedan får elproffs fixa störkällan...
Jag vet ingen som kan allt detta och som kan hjälpa alla med allt. 
Jag vet att det finns folk som ringer mig och säger att de aldrig pendlar fel och att de alltid får rätt på alla sorters frågor när de t ex pendlar... osv...  men dom hör aldrig av sig mer än en gång fast jag säger att jag har massor av frågor jag vill ha svar på. 

 

OM  KARTLÄGGNING
Vad ska man söka?

Alla letar olika saker och har olika kunskaper och erfarenheter!

Vi kartlägger olika  sorters jordstrålning  och testar den sammanlagda nivån av den  negativa jordstrålningen, som kan vara patogen = sjukdomsframkallande på sikt. Den mesta jordstrålningen är troligen nyttig och livsviktig.
Vi kontrollerar bl.a. ev. förekomst av vattenåder, curry, hartmann, pelare, pelarringar, virvlar, sprickzoner, osv. 
Men det väsentliga är inte vilken sorts energier som finns, 
utan om den som ska sova eller arbeta där tål dem eller inte, eller hur? Tyvärr är det inte många som tänker så. 
Vi mäter styrkan på jordstrålningen. Det finns svag och starkt av alla sorter, vilket gör att de påverkar oss olika. 
Vi använder kinesiologi-muskeltest för att se i vilken grad den, som t ex ska sova i sängen reagerar och för att dubbeltesta slagruteutslagen.
Vi försöker så gott vi kan att titta på auran och ser hur de olika auralagren reagerar. Detta är svårt men kombinationen slagruta + kinesiologi + se på aurorna (pluralis!!) är antagligen den bästa metod vi känner till. Om alla aurorna är normala och något kommer in i auran (t ex mobiltelefon, medicin, mat, smycke, homeopatmedel etc) eller om personen placerar sig på plats med annorlunda energi så reagerar aurorna om något händer. Det kan vara positivt eller negativt.  

Elöverkänsliga har oftast ett eller flera auraskikt som är i olag och känner in alldeles för mycket i onödan och till skada. Det gäller att mäta rätt aura och känna igen om auran t ex "splittras", kan t ex hända en känslig person som utsätts för elstrålning. Det optimala för att testa vår reaktion inte bara på el- och jordstrålning utan även för t ex mat, hälsopreparat, tabletter är att se hur våra olika auraskikt reagerar. Det som är bäst får alla auror att ligga kvar i rätt ordning inbördes och att de reagerar ungefär med lika stor utvidgning. Ett enskilt auraskikt kan ligga kvar på samma plats med få en obalans som den med bra aurasyn kan upptäcka visuellt, en som är mycket medial kan ev känna det i auran. Normalt verkar de flesta av våra aurorna dra ihop sig när vi utsätts för energier som påverkar oss negativt. Doktor Curry använde sig (bl. a. ?) av detta när han såg hur folk reagerade på currykors. Dock mäter en del att att en av våra auror verkar gå ut när man utsätts för negativ belastning, alltså inte "splittring" som ovan. Life ain´t easy! Skaffa erfarenhet innan du litar för mycket på dig eller andra angående detta.  

Vi reagerar alla olika på olika sorters strålning, så därför är det viktigt att mäta på den som ska sova eller jobba på platsen.
Vi koncentrerar oss på att mäta där man vistas längre tider.

Vi ser på det elektriska och har också grov mätapparatur för det elektriska, och mäter el- och magnetfältstrålning från t ex dator, TV, klockradio etc. 
Vi kollar sladdar etc. kring sängar, hur mycket de stör..

Detta gäller inte bara människor utan även t ex kor och hästar som är känsliga. De som är intresserade testar sina lägenheter och nya hus före ev. flytt. Djuren testar man oftast bara vid problem, om det inte är dyra travhästar man har stort ekonomiskt intresse av. Det finns teknik att testa djur också.

Läs gärna mer om jordstrålning & hälsa i Dan Mattssons bok och i Thord Neumüllers välskrivna böcker. OBS, att angående problemet med "patogen" = sjukdomsframkallande jordstrålning, så visste de när de skrev sina böcker inget om hur man kan mäta svagt/starkt, inte heller om hur man kan kolla om en balanserings-/avstörnings-metod fungerar eller ej. Det är kunskaper som kommit senare, framför allt med hjälp av kinesiologi=muskeltest och auramätning. På den tiden slängde även TV´s konsumentupplysare Sverker Olofsson en fungerande utländsk avstörare i sin berömda bluff- papperskorgen, sedan som vanligt en "specialist" (en elektriker!!? utan kunskap om detta) sagt att det inte kunde fungera. Hade han sett BIOS-pluggen hade det väl blivit samma kommentar/behandling. Experter kan tydligen inte säga att de inte begriper allt som ev skulle kunna tänkas höra till deras område. Lita alltså aldrig helt på några experter. Kanske får du delsanningar.  

 

OM  AVSTÖRNING

Målet med en avstörning är att man ska minska en viss typ av negativ strålningsenergi.

De bästa råden är alltid: Flytta säng eller arbetsplats till en plats, som är fri från negativ jordstrålning. Minska ned på elen runt dig, speciellt i sovrummet så att kroppen får en chans att återhämta sig varje natt. På arbetsplatsen har vi ofta mer el, så där är det också viktigt att se över el-situationen, t ex stänga av de apparater, som inte används och elsanera på ett enkelt och billigt sätt . Använd  mobiltelefon så kort tid som möjligt, om du måste ha en, och använd alltid en bra avstörare på mobiltelefonen.( Det kommer rapporter om att handsfree  ev. kan skada ännu mer än utan.)

Ingen (!?) kan till 100 % överblicka vad som sker vid en avstörning / balansering och om konsekvenserna på sikt! Det är därför vi främst ger råden ovan. Det finns mycket lite forskning på jordstrålningsområdet. Men ofta kan man tyvärr inte undvika den negativa strålningen. Då kan det därför, trots allt, vara bättre att störa av, än att inte göra någonting alls. El kan man oftast delvis sanera till en låg kostnad. Ska det göras rejält kostar det mycket. Men då tar man bara bort de frekvenser experterna kan mäta med sina mänskligt tillverkade mätinstrument. Människokroppen är mycket känsligare och det finns så oändligt många frekvenser vi reagerar på. Sedan missar experterna alltid jordstrålningsbiten och fanns det dålig jordstrålning i sängen mår folk ändå dåligt. 

Behöver du störa av på något sätt, så anlita någon som har lång och stor erfarenhet av många olika energier och avstörningsmetoder eller elsaneringar.. Vi har sett avstörningar som gjort saken värre! Testa ev. gjord balansering / avstörning så att du reagerar positivt. En bra metod är t. ex. kinesiologi/muskeltest av någon som är duktig på det. Auramätning av flera auror är en mer noggrann metod. . Uppföljning är viktigt! Välj helst en avstörningsmetod som gör att du kan backa tillbaks till det ursprungliga om det inte skulle kännas bra. Be den som ev. stör av eller ber dig byta sovplats att berätta om vilka reaktioner du kan få och bör vara beredd på. Känn alltid efter hur det känns.

Som du ser är det här än så länge ett relativt outforskat och därför bevärligt område. Jordstrålningscentrum har valt att arbeta med avstörning för att vi ser det stora behov som finns, och hur många som mår dåligt av jordstrålning och el och att det trots allt går att förbättra situationen. Vi arbetar med vetenskapliga instrument och avstörning/sanering när det går och kompletterar med andra metoder, när vi anser att de är bättre. Vi har efter att  ha testat många hundra personer sett, att så gott som samtliga personer över 40 år reagerar på el!  Glöm inte vårt första råd. Det är alltid bäst att undvika strålningen! Flytta sängen! Sanera elen! Stäng av bärbara telefoner när du inte behöver dem, de strålar ändå oc det finns platser där de kan ligga och förstöra energierna i en hel villa! Vi kan hjälpa dig med goda råd.

En "snäll" metod att "balansera / störa av" är att använda vidareutvecklingen av vattenvirvlaren, dvs Plus & Minus-virvlaren som ger det "2-poliga" vattnet. Läs mer under "vattenvirvlare". Med dylikt vatten rätt utplacerat i rätt mängd minskar den patogena styrkan av t ex currylinjer, i ett fall jag nyligen mätte från 27 till 8. Tjejen som bodde där reagerade liksom hennes kompis, hon tyckte att hon fick "uteluft" i sovrummet. Då fyllde vi en gammal 5-liters svagdricksflaska med virvlat vatten och satte den mitt på en ingående linje. Vid uppföljning störde vi av den currylinje som låg på 8 och kom ner till 2. Jag tar ofta med min egen vattenvirvlare när jag kommer hem till någon, alltid om de ber om det naturligtvis.

 

Vill Du ha hjälp med kontroll av jordstrålning och el på  arbetsplatsen eller i hemmet? Kontakta:

Eva Svensson 070 7830287.
E-postadress finns på vår förstasida.
Vi känner kanske någon i din närhet, hör gärna av dig.

Per-Uno Fransson   070 - 783 03 70 
I Mälardalen (och dit du vill betala för även resa och ev logi)
E-post-adress: pendlarn@hotmail.com  Hemsida: www.vingar.se

Se vår sida här på Internet: 
"Kurser, hjälp & föredrag i övriga Sverige"

Hittar du inget lämpligt, hör med oss!
Du får själv kolla vad han/hon kan av de krav du vill ställa med tanke på ovanstående text. 

Betalar du resa & uppehälle & mat och kostnad för ett par timmar så kan vi alltid resonera om vi kan åka dit. 
Du kanske kan kolla om grannar / bekanta också kan behöva hjälp. 
Du kan ju samtidigt passa på att få hjälp med alternativbehandling, t ex kinesiologi för att ta bort obalanser i kropp och muskler (ryggont), healing av Reiki Healing Master, chakra- & aura-balansering, Holistic Pulsing = Kroppspulsering, mm.

 

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM
SYNLIGGÖR DET OSYNLIGA !
www.jordstralningscentrum.se

Föredrag och kurser hålls centralt inne i Stockholm.

 

Till startsidan