JORDSTRÅLNINGSCENTRUM
SENASTE ÄNDRING 2012-03-29
Bertil Petterssons
Plus & Minus
VATTENVIRVLARE

och hans andra balanseringsprodukter
Patentsökt och mönsterskyddad.

Bertil Pettersson: 
Människan ska vara "2-poligt" balanserad 
i "2-poligt" balanserad miljö.

 

Må bättre av energiberikat vatten med ökad syresättning 
och förstärkt tvåpolighet

Plus & Minus-virvlaren
kan hjälpa dig

Vattnet i haven, sjöar och andra källor verkar vitaliserande på människan. Kranvatten, som transporterats i långa rörledningar har dock förlorat mycket av sina ursprungliga, positiva egenskaper. Det kan verka energidränerande att dricka! 

Genom att låta vatten strömma genom Plus & Minus-virvlaren kan man emellertid  återge kranvatten de energigivande egenskaperna. Den spiralrörelse, som sker i virvlaren är att jämföra med den rörelse, som kan ses i en livfullt porlande bäck. Vattnet ges förutsättningar att ta upp syre.

När man dricker respektive vattnar med detta vatten påverkas livsprocessen i cellerna hos såväl människan som hos djur och växter positivt. I virvlaren ges vattnet dessutom en förstärkt
tvåpolighet (med övervikt på plus), vilket har en positiv inverkan på hjärnans och kroppens energibalans.
 

Vi vet inte vad Bertils namn "2-polighet" rent tekniskt/vetenskapligt betyder, men de uppnådda resultaten är det primära, sedan är det upp till nyfikna vetenskapsmän & -kvinnor som "kittlas" av detta att forska vidare. Redan känner vi till ett par-tre vetenskapligt gjorda förundersökningar, de verifierar skillnaden mot vanligt vatten, men ingen förstår varför. Ännu! Dessa undersökningar plus alla rapporterade effekter från många sjuka som märkt stor skillnad gör att man borde ta detta på allvar. De få som tror att allt bara är inbillning osv gör det inte lätt för sig, som de tror, jag tycker de skämmer ut sig själva. Exempel är Hanno Essén, som i egenskap av expert & forskare var hos TV3 & Aschberg & programmet Folkhemmet 12/4. Han är känd för att hacka ner på "allt ovetenskapligt" .Allt som inte blivit vetenskapligt utforskat är nonsens enligt honom. Han ombeds i olika program att uttala sig om diverse upptäckter och fenomen! Han har naturligtvis inte grundläggande kunskap och erfarenheter om allt han uttalar sig om! Man tar i programmen och tidningarna med en s k expert, som skall uttala sig. Det enda han då kan uttala sig om är om saken är vetenskapligt testad eller ej. Om den inte är det så döms den ut som humbug! Det låter märkligt likt den tid då det var förenat med fara att uttala sig om att jorden var rund och inte platt. Tror dessa s k experter att vetenskapen idag har uppfunnit och kunnat förklara allt? Det låter som de fått hybris. Forskarna säger själva att de på många områden då och då gör nya upptäcker och omvärderingar av vad de tidigare trott. Hanno Essen representerar samma "gäng", (Folkbildning och Vetenskap), som Dan Mattson anmält till Granskningsnämnden för Radio & TV, för att oseriöst sprida desinformation. De ger ut tidningen Folkvett, utser "Årets Förvillare", dvs någon som gjort en upptäckt som inte är vetenskapligt undersökt, har kontakter så att de syns i massmedia osv. Tidningar försöker vara seriösa och kontaktar därför någon som de tror vetenskapligt kan bedöma det de skriver om, läs t ex Sydsvenskan om hur de skriver om virvlarens effekter och frågar Hanno Essén. Ni som har blivit hjälpta av detta kanske inte vet om ni ska skratta eller gråta. Att allt med slagruta är bluff framgår också.

Allt nytt som ser ut att vara positivt för mänskligheten borde väl inspirera och sporra en sann oberoende vetenskapsman istället för att han ska använda all kraft för motsatsen. Lunda-professorn David Ingvar var en som till hela svenska folket basunerade ut att personer, som trodde de var elöverkänsliga hade helt fel om orsaken. Nu vet man bättre, men vi fortsätter lita på "titlarna". Fast de är rädda för att missa sina feta forskninganslag om de sätter åt arbetsgivarna? Se vår förstasida för länk.

OBS! Att virvlat vatten EJ betyder att det även är "2-poligt", men Bertil har efter mycket utvecklingsarbete lyckats uppfinna en virvlare, som gör vattnet "2-poligt". 
Övriga virvlare han testat från marknaden uppfyllde inte detta krav, varför han såg sig tvingad att forska vidare själv.

Vad rapporterar användare för effekter?

DET TVÅ-POLIGA VATTNET
  • Skyddar Dig mot mikrovågsstrålning från elektriska apparater.
    Det två-poliga vattnet ger miljön det syre, som behövs för att vår hjärna inte ska ta skada. Det påverkar ej apparaterna.
  • Löser kalk; kalk frigörs även ur rörsystemet.
  • Minskar behovet av klorering.
  • Förbättrar fotosyntes vid odling. Ökar bildandet av antioxidanter. (Sv. Lantbruksuniversitetet). Viktiga skyddsfaktorer mot cancer, Parkinson etc. 
  • Reducerar det biologiska giftet Lipopolysackarid endotoxin (LPS). (Högskolan Kristianstad). Genom virvling kan giftet minskas drastiskt. Personer som duschar i två-poligt vatten rapporterar om minskat eller inget behov av fuktkrämer, befriande från klåda.

ATT DRICKA TVÅ-POLIGT VATTNET ÄR ENLIGT BERTIL PETTERSSON BRA

för energibalansen mellan hjärnhalvorna. Hjärnan ger rätt signaler till kroppens olika organ. De flesta av oss har för höga energier i höger och för låga energier i vänster hjärnhalva med följd av t ex huvudvärk, utbrändhet...

Innovatör till virvlaren är Bertil Pettersson. 


Bertil har sedan 1948 hjälpt ca 40.000 personer, 
som den allmänna sjukvården inte lyckats bota.

Vattenvirvlaren kan skruvas antingen direkt på kranen eller monteras  på en villas ingångsledning för vatten. Enligt Bertil omvandlas vattnet från en- till tvåpoligt och blir hälsosamt att dricka. 

Många associerar virvlat vatten med Victor Schaubergers försök. 
Schauberger har liknande principer, men utförandet skiljer sig. 
Shauberger gillade t ex inte metall i samband med dylika konstruktioner, vilket gör att dagens vattenledningssystem kommer utanför hans gränser. 
Mer om Schauberger och liknande nedan bland länkarna.

För att minska den negativa verkan från jordstrålningen i ett rum, kan det virvlade vattnet placeras ut i flaskor i hörnen. Rummet blir då tvåpoligt. Många elöverkänsliga rapporterar att de kan vistas i rummet igen efter denna avstörning och ev. egen plus/minusbalansering. 
Vid stark strålning eller om man är mycket känslig kan även andra åtgärder behöva göras.

Jämför gärna dessa  priser mot andra virvlare, som annonseras i dagspressen! Dessutom innehåller dessa virvlare
inte magneter
vilket är en fördel eftersom en del är överkänsliga mot deras energi, 
andra kan efter en tid få för mycket och reagera negativt. 

Vattenvirvlare tar inte bort eventuella föroreningar vattnet kan ha, 
men den energi vattnet får har många positiva effekter.

Vid montering på duschkran eller kökskran 
skruvas  normalt bara strilen av. 
Enkel och lätt montering om du har en vanlig modell av kran.
Vid montering på fastighetens ingångsledning behövs rörmokarhjälp, 
det tar ca ½-timme, 
eller att du har motsvarande kunskaper och hjälpmedel. 
Fördelen är att du får virvlat vatten ur alla husets kranar.

För odling, industrier osv finns vattenvirvlaren även i större dimensioner.
För kommersiell användning ställs virvlaren till förfogande efter träffad överenskommelse av royalty.

Plus & Minus-virvlare har sedan 1994 installerats i:
tusentals villor/lägenheter, simhallar, skolor, servicehus, kontor. Riksdagens ledamotshus etc. 

Plus & Minus-virvlat vatten har förvarats sedan 1993: 
fortfarande kristallklart och två-poligt !

 

Vattenvirvlare: Rördimension:

  Pris:
inkl.moms

- för t. ex. kökskran 
(passar på de flesta kökskranar. Monteras då mycket enkelt genom att skurva av strilen på kranen och skruva på virvlaren.

Kan också användas i duschen. Kombineras då med en gänga i vardera änden á 55:- per st.

höjd 80 mm 
(utan stril 55 mm)
diam 55 mm

1.563:-

- fast montering i villa.
För olika rördimensioner:  
Denna passar de flesta nya hus.

¾”  
(invändig gängning 
25 mm)
höjd 80 mm, 
diam 60 mm

1.750:-

 

1”
 
(invändig gängning 
30 mm)

2.125:-

Kulled för virvlare du monterat på kökskran. 
Smart så du kan rikta strålen åt olika håll. Rekommenderas!

55:-  
Portabel vattenvirvlare, helt i rostfritt stål med tratt. 
Suverän att ta med sig och använda för att göra t ex billigt lite surt rödvin mycket godare. 
1.800:-
Dessutom finns virvlare med andra dimensioner för hyresfastigheter, industrier, växthus eller för kommersiellt bruk. Det finns även övergångsnipplar av olika dimensioner och storlekar, t ex för duscharmatur och kökskranar med invändig gänga. Hör av dig! 

 

Utöver vattenvirvlarna finns andra Plus & Minus-produkter:

OBS!  Att det smartaste är att installera vattenvirvlare i fastighetens rörsystem: först och främst ingående kallvatten.
Alternativt så placerar man ut kärl med virvlat vatten i alla rums hörn och se till att man har flera blommor att vattna med två-poligt vatten i alla rum. För att balansera alla rum kan det behövas att man sätter virvlare även på det ingående fjärrvärmeröret. Man får då stor volym 2-poligt vatten i värmesystemet.

 Pris:
inkl.moms

varierar med storleken. Se priser ovanför.

Plattor (vätskebehållare), 
som förändra miljön - skyddar din aura, subtila en-poliga energier blir två-poliga. Nu mindre, tunnare, billigare modell. Denna passar t ex för dator/TV. Förändrar miljön! Påverkar inte apparaten!

 150:-

 

Plattor (vätskebehållare), 
Nu finns denna mindre modell, som passar för mobiltelefoner. 
Förändrar miljön! Påverkar inte apparaten!
 140:-
Plus & Minus-livrem, 120 eller 140 cm lång, svart textil (polyester), plastspänne.
Den innehåller alltså ingen metall.
 
 
100:- resp. 120:-
Plastring med två-poligt vatten. Att bäras runt halsen när man vistas i aggressiva miljöer, varuhus, vid TV´n, växthusbelysning etc. 80:-
Plåster för balansering av glasögon, hörapparater, rullstolar etc. Det finns röda Plus-plåster och blå Minus-plåster. Fungerar som plattorna men är mycket mindre och svagare. Kräver individuell inprovning.   

Luftomvandlare, som balanserar elektromagnetiska fält från kraftledningar.
Bertil har hittills uppmätt räckvidd till ca 25 km. 

ring o fråga

 

Vilka effekter har det virvlade vattnet?
Nedan är några exempel på vad folk har berättat, 
flera rapporter per exempel:
Animalie-
produktion
Friskare djur. Ökad produktion. 
Förlängd hållbarhet för mjölk.
Akvarier Fiskar ynglar av sig bättre, blir mer livskraftiga, färre vattenbyten, mindre beläggning på akvarieväggarna.
Bagerier Flera bagerier använder Plus & Minus-vatten till sina bak. Samtliga rapporterar att brödet håller sig färskt längre än tidigare. Prova gärna att köpa bröd från:
Åkes bröd, Eket. 
Kochs bageri, Klippan.
St Hällsta Kvarn & Lantbruk, Sala (KRAV).
I Sala märker man att degen jäser bättre och snabbare.
Åkes bröd säljer brödrester till en lantbrukare. Några dagar efter vattenvirvlarinstallationen kom han och undrade: "Vad har Du gjort med brödet? Det möglar ju inte längre efter några dagar." Svaret: "Numera bakar jag med två-poligt vatten".
Engelholms Glass producerar sedan försommaren 2000 all glass med två-poligt vatten.
Virvlat, naturligt mineralvatten från "Tellus" - H2 Helsingborg AB, får numera gå genom Plus & Minus-virvlare. Finns ännu ej i detaljhandeln, endast för export, företags- och arbetsmarknaden.
Bak Brödet jäser bättre, höga och fina, blir smakrikare och får ökad hållbarhet.
Bil Känsliga personer, t ex el-allergiker, märker skillnad då man t. ex. blandar virvlat vatten i spolarvätskan och i kylvätskan / expansionskärl - i den mån det är ok enl. instr.boken. 
Disk Verkar bli mer lättdiskad. Te-drickare rapporterar minimal beläggning och lättare disk. Diskmaskiner som tidigare fått kalkavlagringar, får inte mer än att det försvinner vid lätt borstning med diskborste utan kemikalier. Mindre mängd diskmedel för att uppnå fullgott resultat.
Dricksvatten Smakar bättre, blir klarare, håller sig friskt. Skillnaden speciellt märkbar i områden med hårt, kalkhaltigt vatten.
"Kaffet smakar godare".
Dusch/bad Schampot löddrar bättre, ev. självlockighet ökar, ingen statisk elektricitet. 
Minskat behov av hårbalsam. Mindre klåda i hårbotten, efter att även gjort "Plus & Minus-balansering".
Behov av att smörja in sig med hudkrämer minskar eller upphör helt.
Eldistribution Kärl med dubbelpoligt vatten utplacerade enligt vissa förutsättningar - balanserar magnetfält från transformatorstationer.
Elöver-
känslighet
Flera elöverkänsliga, som även gjort "Plus & Minus-balansering" har upplevt förbättrad hälsa.
Hud Behåller fuktigheten. 
Mindre/inga fuktbevarande hudkrämer.
Psoriasis bättre efter Plus & Minus-balansering och installation av vattenvirvlare.
Hår Befriad från klåda i hårbotten.
Minskad förbrukning av schampo/tvättmedel.
Elektromagnetiska fält Två-poligt vatten i fastighetens rörsystem balanserar elektromagnetiska fält.
Lantbrukare Växtresultat på andra ställen här.
Hönor som fått "2-polig" föda värper "2-poliga" ägg.
Vattenkaren inne och ute får mindre alger/mossa.
Mindre mängd diskmedel för att rengöra mjölkkärlen.

En gjorde följande test:
Ställ ett glas mjölk i rumstemperatur. Ställ sedan ett annat glas minst någon meter bort och häll mjölk genom en virvlare. Turordningen viktig så du inte har plus & Minus-joner på fingrarna och att avståndet gör att jonerna inte kan "hoppa" mellan glasen.  I normalfallet håller sig den virvlade mjölken färsk 2-3 dagar längre! OBS att platsen ibland kan påverka liksom luftburna "störningar". Om du kan så försök ta bort sådana faktorer om du testar, undvik dålig jordstrålning osv. 

Matlagning Maten blir godare, håller sig längre fräsch.
   
   
Odling Större frodighet, volymtillväxt. Ökad hållbarhet.
Rapporter från professionella odlare av bl a tomater, champinjoner, krukväxter.  
Champinjoner - Sundssvamp, Helsingborg: 25 % volymtillväxt. Svamparna håller sig dessutom längre fräscha. 
Tomater - Källna Trädgårdsprodukter, Klippan: Förutom volymtillväxt håller de sig fräscha längre. 
Hönsägg blir 2-poliga om hönsen fått tomater som odlats med 2-poligt vatten.
Parkdammar Stora dammen i Pildamsparken i Malmö fick virvlare installerad under sensommaren -99. Tidigare hade man stora problem med dåligt vatten, giftiga alger och fågeldöd. Spännande att följa upp och se hur sommaren blir där. 
Rum Många, speciellt t ex el-känsliga, känner att får bättre luftmiljö om de placerar glasflaskor/burkar med virvlat vatten, t ex i rummens hörn. Man ska naturligtvis även vattna blommorna med detta, dels mår blommorna bättre, dels hjälper de till att förbättra luften. Bättre sömn. Färre elektriska stötar.

I två-polig miljö mår människan bra. Färre krämpor, minskat behov av värktabletter etc. 

Simhallar Friskare vatten. Minskat behov av klorering.
I nr 5/99 av Svenska Badmästareförbundets tidning "Badmästaren" har styrelseledamoten Birger Lundell, förbundets ansvarige för vatten- och reningstekniska frågor, skrivit en längre artikel, som avslutas med: 
"I Herrljunga har virvlaren varit installerad sedan början av sept- 99. Det fria kloret har gått ned med 2-3 tiondelar och ligger på 0,3 - 0,4. Badgästerna undrar vad vi gjort med vattnet. De tycker att det känns så skönt och härligt att simma i. Observera att vi inte berättat vad vi gjort, bara för att se hur badgästerna reagerar."
Senare har klorhalten sänkts till 0,2 - 0,3. "Vid så här låga klortal skulle vattnet normalt vara grumligt. Men det är kristallklart!!"

Örkelljungas badmästare Börje Johansson: "Vi har kunnat minska klorhalten till hälften. Vattnet är mjukare och vi har fått en helt ny miljö här i simhallen. Vattnet har inte någon gång tidigare varit så bra som nu. Personligen har jag blivit mycket friskare."

Virvlare finns bl a även i simhallarna i Ängelholm  Lidköping och Nässjö.

Tvätt/städning Tvätt renare med bibehållet tvättmedel och dosering. Vissa material som tidigare blev statiska, blir det inte längre. Liksom vid disk verkar man kunna minska mängden tvättmedel utan försämrat resultat.
Vattensängar Magnetfältet balanseras när man byter till dubbelpoligt vatten.
Värmeslingor När virvlat vatten förs in i vattenburna värmeslingors rörsystem förändras det enpoliga magnetfältet till tvåpoligt, mindre skadligt.
Växter Jämför växter som vattnats med tvåpoligt vatten med övriga växter. Upp till 30 % större skörd vid tomatodling.
Villa Bättre sömn.
Minskad statisk elektricitet, inga stötar när man berör olika föremål i huset.
Dricksvattnet smakar godare.
Det kalkhaltiga, hårda vattnet har blivit mjukare.
Behöver ej längre smörja in mig efter dusch.
Tvätten blir mjukare och glansigare. Smuts löser upp sig bättre.
Minskad användning av schampo och tvättmedel.
Blommorna frodigare.
Det här är en del av de erfarenheter, som rapporterats tillbaka av dem, som provat Plus & Minus-virvlaren. 
En del låter kanske otroligt men har likaväl rapporterats. 
Har du fler erfarenheter? 
Har du någon förklaring?
Har du själv köpta vattenvirvlare prova och:
HÖR AV DIG!
Fler av effekterna ovan känner vi även igen som erfarenheter från dem, som experimenterat med BIOS-brickor och andra liknande uppfinningar...

 

PLUS & MINUS-BALANSERING

De flesta sjukdomsfall, som blivit behandlade enligt Bertil Petterssons metod HÄLSOBALANSERING har inte bara använt Plus & Minus-vattenvirvlaren, utan de har även själva blivit Plus- & Minus-balanserade enligt Bertil Petterssons metod och deras sovplatser är kontrollerade & justerade till positiv miljö med avseende på el- och jordstrålning. Man undviker metall i kläderna och på kroppen & sändare som mobiltelefoner osv. Ibland behöver man balansera upp saker, som "stör" t. ex. glasögon, hörapparater, (speciellt el-) rullstolar, trygghetslarm (stör alltid immunförsvaret att ha på sig! Alltså förkastligt om vill att någon ska kunna bli frisk!).

Vi på Jordstrålningscentrum har också märkt att det är viktigt att kroppen får rätt byggstenar: vitaminer + mineraler + spårämnen + enzymer + fettsyror osv. 

Terapeuter, som rekommenderas av Plus & Minus,
utbildade vid flera kurstillfällen av Bertil Pettersson:

Eva Svensson, Jordstrålningscentrum. Stockholm & Täby. 
 Tel: 08 - 510 110 25.
Per-Uno Fransson, Jordstrålningscentrum. Stockholm & Västerås. 
 Tel: 021 - 13 72 75 eller via 08 - 510 110 25. 
 Gör hembesök och kollar t ex sovplats (map el- och jordstrålning) och dig. 
 Hemsida:  home.bip.net/peruno   E-post: 
peruno@mail.bip.net  
Morgan Strålman, Paradis Pensionat, Eksjö. Tel: 0381 - 810 15. 
 Hemsida:  www.paradis.f.se 

 
Petterssons Handelsträdgård i Helsingborg använder Plus & Minus-vattenvirvlaren för att kunna bevattna med virvlat vatten: Med hjälp av en gammaldags metod - pekare - kan man konstatera att virvlat vatten minskar effekten av hälsovådlig strålning från TV-apparater, datorskärmar, mm. Denna effekt uppnås även med våra krukväxter, som bevattnats med virvlat vatten.
http://www.gorarpsblomster.se/vatten.htm 
Produkter som producerats med
Plus & Minus-virvlat vatten
Naturligt mineralvatten H 2 Helsingborg AB 042-210533
Bröd Kochs Bageri, Klippan
Åkes Bröd, Eket
0435-10253
0435-53112
Champinioner Sundssvamp, Helsingborg 042-140333
Glass Engelholmsglass, Ängelholm
(tillverkar även KF´s Änglamarks-glass)
0431-10851
Krukväxter Görarps Blomster (K E Pettersson Handelstr.) (Samt svenska och danska odlare i samarbete med Görarp) 042-229040
Tomater Källa Trädgårdsprodukter, Klippan
Bengt Henriksson, Skottorp
0435-21443
0430-20745
Odlingssäsongen 2001:  Odlare tillhörande Svenska Odlarlaget tillkommer.
Forskaren Bengt Lundegårdh, Statens lantbruksuniversitet, Ultuna i Tidningen Hälsa: "...jag håller just på att avsluta min rapport. Så här långt har jag sett att det händer något speciellt när växter vattnas med det virvlade vattnet, det är ett fenomen som bör undersökas närmare. ... - Exempelvis så tycks bildandet av antioxidanter öka i tomater som odlas med virvlat vatten."
Biologiska undersökningar 
av behandling med Plus & Minusvirvlaren. 
Starkt sjunkande halt av biologiskt gift.

LÄS MER !

 

 

Mer om effekter av virvlat vattnet?
OBS! Att virvlat vatten EJ betyder "2-poligt", men att Plus & Minus-virvlaren har utvecklats tills den ger "2-poligt" vatten !
Nätverket för gränsöverskridande vetenskap gav sommaren år 2000 ut en tidning:
"GRÄNSÖVERSKRIDAREN nr 8-9" 
med tema VATTEN.
 
A4-format. 48 sidor. 
Är du det minsta intresserad av sådana här saker så skaffa det numret! 
Läs om Nätverket och hur du får tag i tidningen och hur du kan bli medlem på vår sida med slagruteorganisationer.

Ur innehållet:
Vem var Victor Schauberger? Virvlar av Aron Vaughn. Experimenten i Stuttgart. Schaubergers vattenlära. Arbetet i Malmö. Kelvin´s thunderstorm eller Robert Bernskogs försök med vattenstrålar. Ekostaden i Augustenborg. IET, visionen, nyckeln till en framtida teknologi? Möjligheternas kapitel med litteraturförslag, samt länkar på internet.

Kunskaperna kommer från Curt Hallberg, vatteninriktad forskare från Skåne. Ni som varit med på Nätverksmötena vet vem det är. Vill du veta mer om IET och ev önskar bli medlem, läs länkar nedan och hör av dig till Curt. qrt.o.tina@swipnet.se

LITTERATUR
Victor Schauberger kan du läsa om i Olof Alexanderssons bok "Det levande vattnet". ISBN 91-7118-556-9. Proprius förlag, Stockholm.
Callum Coates har redigerat Schuberger-skrifter: Living Energies, The Water Wizzard, Nature as Teacher.
Teodor Schwenk: Sensibelt Kaos (ISBN 91-86066-08-0), Kosmos förlag, Järna. Fantastiskt bildmaterial.
David Ash & peter Hewitt: The Vortex. Gateway books.
Hans Kronberger & Siegbert Lattacher: 

Länkar om Vatten & Schauberger mm
www.pks.or.at (Familjen Schaubergers egen hemsida)
http://home5.swipnet.se/~w-58759/index.html
  (Curt Hallberg)
http://IET-community.org (IET´s officiella hemsida)
http://home.swipnet.se/jens_katrin/Schauberger/index.html (Jens Landré)
www.newphys.se (svenskt)
www.evert.de (Professor Alfred Evert, med sina spännande maskinkonstruktioner.)
www.texashillcountrymall.com/vortex/  (Dan Reese)
Schauberger-inspirerad, Flyg, Vortex mm. Jean-Louise Naudin. Kolla bilderna:
http://members.aol.com/jnaudin509/ 
http://jnaudin.free.fr/advpmnu.htm 
www.ifdt.uh.edu/vtc/vortexthruster/main.html  (vetenskaplig förklaring till hur flygfarkosterna fungerar)
http://user.tninet.se/~hao062h/  Johan Rapp vattenvirvelexperiment 
www2.murray.net.au/users/egel  (uppfinningar som bygger på Schauberger...) 
www.alivewater.net   Nordic Living Water Systems, även om jordstrålning
www.aldat.de/Levita/   LEVITA 
www.wirbelwasser.de/index.html  Martin Wasserwirbler 
www.johnellis.com/  Crystal Clear
www.aquila-environment.com/eng_hoved/hovedmenu.htm  AQUILA Environment
http://home5.swipnet.se/~w-58759/natverk/Manzan/Manzan1.html  EDEN Environment and water treatment
www.grander.com  www.granderwater.com  Johann Grander "Living water..."
www.springwatercenter.org  
Curt Hallberg [epostdress: qrt.o.tina@swipnet.se ] har reda på att det finns intressanta CD-rom-skivor om detta också:

IET-CD1 om självorganiserande strömningsteknik. Innehåller den fullständiga versionen av IET´s rapport från verksamheten 1994-1998 samt rapporten från experimenten i Stuttgart 1952, I nästa utgåva kommer även en del bilder och ritningar på en vattenrenare att finnas med. Curt kan hjälpa dig skaffa denna.

CD-Rom "Wasser - das Blut der Erde / Water - Blood of the Earth". 1999 erschienen im PKS-Eigenverlag © Victor Schauberger-Archiv der PKS, Lauffen / Bad Ischl (Österreich) ISBN 3-9500686-2-7 (språk: tyska och engelska). Curt berättar att CD´n innehåller en mängd dokument som härrör sig från Victor Schaubergers egna skrifter och korrespondens. Likaså finns ett antal videoklipp ur filmen "Trägendes Wasser", som beskriver vattenrännorna. Även ljudfiler med intervjuer.

I tidningen DAGENS INDUSTRI, lördag 17 juni 2000 fanns artikeln:
"Virvlat vatten hälsokälla"
Författare: Susanna Ehdin, Fil dr, immunolog och bl a författare till en nyutgiven mycket läsvärd bok "Den självläkande människan". 
Hennes hemsida:  www.ehdin.com/sweden.html 
Internetadress till tidningen Dagens Industri: http://di.se . De har bra lager och sökrutin för gamla artiklar.
I artikeln från Dagens Industri ovan ingår även uttalanden från
Benny Johansson, disputerad klinisk kemist och tidigare forskare vid Astra Zeneca i Lund. Vi såg under Nätverkets möte i Stockholm våren 2000 hur Benny visade fotografier, som jämförde vanligt och virvlat vatten, speciellt intressant effekternas uthållighet i tiden. 

Benny tror att virvlingen åstadkommer energiförändringar i det lösta syret i vattnet, vilket i sin tur påverkar vattenmolekylerna. Benny har funnit att vattnets resonansenergi (egenenergi) förändras vid virvlingen. Ett våglängdsskifte sker, vattnet får lägre våglängd, vilket ger högre frekvens och ett högre energiinnehåll och detta består lång tid.

En stor artikel om Bertil och hans uppfinningar i tidskriften:
HÄLSA * nr 12 * december 2000.

Liknande intressanta länkar:

Andra vattenlänkar:
www.siwi.org 
 www.water.com 

 

INKÖPSSTÄLLEN
FÖR VÅRA BÖCKER OCH PRODUKTER:

l Kurser och föredragskvällar:
Begränsat sortiment. Ca 10% rabatt på det mesta (ej Plus & Minus-produkter).
l Postorder. Frakt och ev postförskott tillkommer.
l I affären nedan:
VÄGBESKRIVNING
till affär där du kan handla våra produkter
finns sist på:
FÖRSÄLJNINGSSIDAN

Risk för slutförsäljning och ändrade priser.
Ring gärna och kolla först så du inte åker i onödan.

 

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM
SYNLIGGÖR DET OSYNLIGA !
Kontor:  
Stockholmsvägen 158,  187 32  TÄBY
Tel & fax:  08 - 510 110 25

jordstralningscentrum@mail.bip.net 
www.jordstralningscentrum.nu

Föredrag och kurser hålls centralt inne i Stockholm.