LEYLINES
JORDSTRÅLNINGS-
CENTRUM

SYNLIGGÖR DET OSYNLIGA !
SIDAN SENAST UPPDATERAD:  2021-07-23

 

LEYLINES

100 Ley Lines Links: 
 
www.mysteries-megasite.com/main/bigsearch/ley.html  
Tidningen:  www.leyhunter.com 
(många länkar)
Paul Devereux
(f d red Leyhunter):
www.pauldevereux.co.uk
www.geo.org 
Upptäckter med slagruta i Indian Mounds Park mm:  members.ee.net/jconley/
Maya:  www.earthascending.com
Skeptikersida:  skepdic.com/leylines.html 
SVENSKT:
Karl Erik Johansson skrev en Ley-linje-förteckning 2004.
Han har även gjort kartor, som ska kunna köpas via Svenska SlagruteFörbundet


Det finns ett häfte där Eva Svensson, som var ordf i Slagruteförbundet,
intervjuade Arne Groth om hans mest kånda, intressanta erfarenheter.
Ett kapitel handlar om LEYLINES

Eva hade intervjuat Arne Groth hemma hos honom och av materialet har vi gjort detta häfte med kapitel om han mest intressanta specialområden plus ett kapitel där Per-Uno Fransson beskriver hur han  och Arne frekvensbestämde en för dem ny jordstrålningssort. Ibland förklarande skisser.
Kapitlen heter:
 - Sexkantfönster
 - Myrstackar
 - Labyrinter
 - Vattenådror
 - Jordströmmar
 - Underjordströmmar
 - Gravhögar
 - Leylinjer
 - Finsk Curry och Samiska nät
 - Chakranät
 - Kronchakranätet och regression
 - Traumaringar
 - Bakgrunden till "Finsk Curry"


43 A4-sidor.  PRIS:   120:-
Beställ via jc@vingar.se
Mer slagrutelitteratur:
http://www.adante.se/litteratur-jordstralning.htm

 

utland index PSI-spåret

 

ADANTE
E-post-adressen jc@vingar.se  

www.adante.se 

 

Till startsidan