LEYLINES
JORDSTRÅLNINGS-
CENTRUM

SYNLIGGÖR DET OSYNLIGA !
SIDAN SENAST UPPDATERAD:  2020-03-09

 

LEYLINES

100 Ley Lines Links: 
 
www.mysteries-megasite.com/main/bigsearch/ley.html 
witcombe.sbc.edu/earthmysteries/EMLeyLines.html
 

Tidningen:  www.leyhunter.com 
(många länkar)
Paul Devereux
(f d red Leyhunter):
www.pauldevereux.co.uk
www.geo.org 
www.leyman.demon.co.uk 
www.amasterpiece.com/AMaster/pub/leylines.htm 
Upptäckter med slagruta i Indian Mounds Park mm:  members.ee.net/jconley/
www.mystical-www.co.uk/leylines.htm 
Maya:  www.earthascending.com
Skeptikersida:  skepdic.com/leylines.html 
Bl a Leylines,  : http://www.mystical-www.co.uk/earthinx.htm
Paul Devereux, engelsk forskare med mycket ley-lines:  www.pauldevereux.co.uk
SVENSKT:
Karl Erik Johansson skrev denna förteckning 2004:
Leylinjeförteckning

Det finns ett häfte där Eva Svensson, som var ordf i Slagruteförbundet,
intervjuade Arne Groth om hans mest kånda, intressanta erfarenheter.
Ett kapitel handlar om LEYLINES

Eva hade intervjuat Arne Groth hemma hos honom och av materialet har vi gjort detta häfte med kapitel om han mest intressanta specialområden plus ett kapitel där Per-Uno Fransson beskriver hur han  och Arne frekvensbestämde en för dem ny jordstrålningssort. Ibland förklarande skisser.
Kapitlen heter:
 - Sexkantfönster
 - Myrstackar
 - Labyrinter
 - Vattenådror
 - Jordströmmar
 - Underjordströmmar
 - Gravhögar
 - Leylinjer
 - Finsk Curry och Samiska nät
 - Chakranät
 - Kronchakranätet och regression
 - Traumaringar
 - Bakgrunden till "Finsk Curry"


43 A4-sidor.  PRIS:   120:-
Beställ via jc@vingar.se
Mer slagrutelitteratur:
http://www.jordstralningscentrum.se/litteratur-jordstralning.htm

Webring med ca 250 sidor:


http://easyweb.easynet.co.uk/~aburnham/ring/
 

 

utland index PSI-spåret

 

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM
SYNLIGGÖR DET OSYNLIGA !
E-post-adressen jc@vingar.se .

www.jordstralningscentrum.se

Föredrag och kurser hålls centralt inne i Stockholm.

 

Till startsidan