PSI-SPÅRET = the PSI-TRACK
Tänk på ett unikt målobjekt (levande eller dött)
och skapa ett spår från sändarplatsen till målobjektet.
Ett spår som du kan sedan kan hitta och följa med t ex slagruta.

ADANTE 

SIDAN SENAST UPPDATERAD:  2021-07-23

 

PSI-SPÅRET 

"Uppfinnare" var Värmlandskonstnären Göte Andersson,
som berättat om detta i en mycket spännande bok: "PSI-spåret". 
Detta är det första parapsykolgiska experiment som undersökts med strikt vetenskapliga metoder till oerhört bra resultat i trippelblinda försök.
Med Slagruta längs PSI-spåret, 
Jens Tellefsen, PhD, m fl  berättar: 
paranormal.se/topic/psi-spar.html 

Den förstaprisbelönade texten om undersökningen: 
DOWSING ALONG THE PSI TRACK  
- A Novel Procedure For Studying Unusual Perception
January 1994 
by Nils O. Jacobson ans Jens A. Tellefsen
www.newphys.se/fnysik/3_1/dowsing/index.html 

Psi-track - tankens spår,

Av Elisabet Broomé, Kristina Anjou och Jens A. Tellefsen, jr


Allmänt:
http://paranormal.se/topic/psi-spar.html


 

Göte Andersson:

PSI-SPÅRET

en studie av ett grundläggande PSI-fenomen.

ISBN 91-970972-8-4.
Slut på förlaget. Leta på antikvariat eller bibliotek
Boken rekommenderas som mycket spännande läsning,
antingen man är intresserad av slagruta
eller av parapsykologiska fenomen.
Detta är ju det första vetenskapligt undersökta parapsykoligska fenomenet 
som ser ut att vara reellt och upprepningsbart.

 

I skrifterna ovan visas att PSI-spåret är en realitet, ett reellt och upprepbart fenomen, som uppträdde på ett för undersökarna helt paranormalt sätt genom att det följde sin egna lagar och regler.

Namnet:

Samtliga paranormala fenomen brukar samlas under den gemensamma beteckningen PSI, som är den 23:e bokstaven i det grekiska alfabetet.

Till PSI-området räknas även bl a slagrute-fenomenet (radiestesi).

 

KORT BESKRIVNING:

En person med stark förmåga till inre visualisering,
dvs en sändare koncentrerar sig på t ex en mottagare,
som kan vara ett föremål, en person eller en plats.
Avståndet, 10 meter eller 100 mil, verkar ej ha någon betydelse.

En förbindelselänk = PSI-spåret,
även om mottagaren är rörlig, är den andra änden PSI-spåret där.
Detta gäller också oavsett om sändar-personen är kvar där eller ej.
En detektor, måste vara en så duktig slagruteman/-kvinna,
att man på sedvanligt sätt kan fråga efter och läsa av PSI-spåret med hjälp av sitt normala inarbetade hjälpmedel.
Man kan använda det man behärskar bäst: t ex slagruta, vinkelpinne, pendel, testfjäder eller fingertest om man inte tar det direkt i huvudet.
Det finns även personer med bra "aurasyn" som ser PSI-spåret.

Nedan ett fåtal utdrag, som man kan läsa mer om i boken ovan: 

Paranormalt sökande efter människor och djur:

Personer som gömmer sig på ett ställe.

Personer som åker omkring utom synhåll.

En rävunge som planlöst strosar omkring.

(Kanske något för polisen att lära sig?)

 

PSI-spårets egenskaper:

Det kan vara lämpligt att vänta några minuter så att PSI-spåret hinner stabilisera sig innan man börjar söka.

Spårets styrka klingar sakta av inom någon timme.

Grovt kan PSI-spåret liknas vid ett rör / cylinder med ca 1 meters diameter.

PSI-spåret utgår ungefär från naveltrakten.

 

SÖK-teknik:

Detta är grova beskrivningar. Börja om möjligt tillsammans med någon som kan detta, helst bör du vara hyfsat bra slagrutegängare innan. Det är bra om du lär dig rätt teknik, annars vet du inte vad du hittar och vilka metoder du kan använda dig av för att skilja PSI-spår från andra jordstrålningsenergier, t ex vattenåder, currylinjer, hartmannlinjer etc. Som vid allt slagrutearbete bör man använda sig av den frågeteknik man i regel lär sig på kurser för att få "hyfsad" kvalitét på sina svar.

Felkällor:

Annan strålning, ex källvattenåder, jordstrålning, elledning, elstrålning.

Om mer än en person deltar i ett experiment kan enligt vår erfarenhet deltagare / åskådare omedvetet lägga egna PSI-spår.

Liknande föremål. En svårighet för sändaren är att till 100 % kunna visualisera ett enda unikt föremål och undvika snarlika målobjekt.

Tänk till exempel på likheten mellan grupperna klockor, pennor, ringar, hundar, bilar, cyklar.

Förväntningar från omgivningen, positiv och inte minst negativ, stör ofta slagrute-personer.

Vill du lära dig detta mycket spännande parapsykologiska försök? Läs Götes bok. Lär dig av någon som kan slagruta och frågeteknik (för att få kvalitet på det du gör). En del har kurser, oftast slagrutefortsättningskurser, där man bl a lär ut PSI-spåret. Alla som är vana att gå med slagruta och kan skilja ut olika typer av jordstrålning kan med lärare som behärskar PSI-spårstekniken också lära sig detta. Vi lär ut detta på våra fortsättningskurser, som du kan läsa mer om under aktuell termins program.

 

 

leylines index sacred geometry

 

ADANTE

www.adante.se

 

Till startsidan