JORDSTRÅLNINGSCENTRUM
http://plusm-vatten.jordstralningscentrum.se

PLUS & MINUS
+ & -

ENERGIBALANS
Vattenvirvlare och skyddsplattor mm
LÄS OM:
 PlusMinus-produkter, fakta och bild 
Boken om uppfinnare Bertil Pettersson
Må bättre av energiberikat vatten med ökad syresättning och förstärkt tvåpolighet

Vilka effekter har folk berättat om
Produkter som producerats med Plus & Minus-virvlat vatten
Biologiska undersökningar av behandling med Plus & Minusvirvlaren,
visar: Starkt sjunkande halt av biologiskt gift.
Mobiltelefoner avger skadlig strålning och energi.
Senast uppdaterat:  2022-05-18  

Beställ BIOS mm
genom att ringa eller skicka epost till:

08 - 658 24 12  eller  070 - 206 12 82
Mail/epost:   jordstralningsc@gmail.com 
Frakt och ev. postförskottsavgifter tillkommer.

 

PLUSMINUS
(alla våra priser är inkl. moms)
     
PRIS  PRODUKT ANVÄNDNINGSOMRÅDE
1300:-  Köksvirvlare utan kulled Plus & Minus för bättre vatten och balansering
1500:- Köksvirvlare med kulled  Plus & Minus för bättre vatten och balansering
1800:- Vattenvirvlaren. Dusch       Plus & Minus för bättre vatten och balansering
1500:- Vattenvirvlare, Villa. ½”-rör  Plus & Minus för fast installation, ingående vattenrör
2000:- Vattenvirvlare, Villa. ¾”-rör  Plus & Minus för fast installation, ingående vattenrör
2500:- Vattenvirvlare, Villa. 1”-rör  Plus & Minus för fast installation, under diskbänk
1300:- Resevirvlare       Plus & Minus, lös virvlare, för bättre vatten
2000:- Luftvirvlare       Plus & Minus för balansering av miljön

Uppfinnaren Bertil Pettersson:

Både människa och miljö
bör vara ”2-poligt” balanserade!

Många människor, även elöverkänsliga och andra allergiker,
har rapporterat massor av positiva resultat:
De säger sig MÅ BÄTTRE när de själva och miljön
är Plus & Minus-balanserad.
De mår bättre av energiberikat vatten
med ökad syre-sättning och förstärkt tvåpolighet!

Leif Börje-Frids bok:
Berättelsen om Bertil,
Virvlat vatten - Positiv påverkan på livsprocessen.
Intressant bok om Bertil Pettersson,
som genom åren hjälpt ca 50.000 medmänniskor.
På begäran kan vi ev skaffa fram boken,
Pris ca 200:- + frakt.

Vattenvirvlare för de flesta kökskranar.

Utan kulled Pris: 1.300:-
(alla våra priser är inkl. moms)

 

Vattenvirvlare för de flesta kökskranar.

Med kulled, som gör att du kan vinkla strålen.
Pris: 1.500:-

Vattenvirvlare ½” virvlare
(på ingående vattenrör under diskbänk)

Pris: 1.500:-
 
Duschvirvlare 1.800:-.
Kopplas mellan duschkran och duschslang
 
Resevirvlare 1.300:-
passar även för öl, vin, whisky och konjak,
som ofta får ”mjukare” smak!


Villa
ägaren kan använda en virvlare, som passar ingående kallvattenledning för att få ”2-poligt” i alla tappställen:
kök, badkar, dusch, utevatten för växter osv.

Till nya villor oftast rördimension ¾”
(invändig gänga 26 mm,
höjd 75 mm, bredd 70 mm, vikt 380 gram)

annars
för äldre eller större villafastighet 1”
(invändig gänga 32 mm,
höjd 75 mm, bredd 70 mm, vikt 415 gram)

Kostar 2.000:- resp. 2.500:-.
Installeras av rörmokare efter ev vattenmätare.

Luftvirvlaren
För balansering av energifält i luft respektive vatten utomhus.
I luft för stadigvarande placering.
I vatten
tiden handlar om ett antal minuter, upp till max 10 normalt.
Kör man för lång tid verkar det ev. bli sämre.
Dessutom påverkar rätt placering och riktning. 
2000:-  (fråga vid intresse)

 

Beställ hos Adante.
Tel: 070 - 783 0287
Epost: jc@vingar.se 


Bertil P, Eva Sv & Kurt D

 

Nedan i denna ruta info från Plus & Minus:

Må bättre av energiberikat vatten med ökad syresättning 
och förstärkt tvåpolighet

Plus & Minus-virvlaren
kan hjälpa dig

Vattnet i haven, sjöar och andra källor verkar vitaliserande på människan. Kranvatten, som transporterats i långa rörledningar har dock förlorat mycket av sina ursprungliga, positiva egenskaper. Det kan verka energidränerande att dricka! 

Genom att låta vatten strömma genom Plus & Minus-virvlaren kan man emellertid  återge kranvatten de energigivande egenskaperna. Den spiralrörelse, som sker i virvlaren är att jämföra med den rörelse, som kan ses i en livfullt porlande bäck. Vattnet ges förutsättningar att ta upp syre.

När man dricker respektive vattnar med detta vatten påverkas livsprocessen i cellerna hos såväl människan som hos djur och växter positivt. I virvlaren ges vattnet dessutom en förstärkt tvåpolighet (med övervikt på plus), vilket har en positiv inverkan på hjärnans och kroppens energibalans.
 

OBS! Att vattnet är virvlat behöver EJ betyda att det även är "2-poligt",
men Bertil har efter mycket utvecklingsarbete lyckats uppfinna en virvlare, som gör vattnet "2-poligt". 
Övriga virvlare han testat från marknaden uppfyllde inte detta krav,
varför han såg sig tvingad att forska vidare själv.

Vad rapporterar man för effekter?

DET TVÅ-POLIGA VATTNET
 • Skyddar Dig mot mikrovågsstrålning från elektriska apparater.
  Det två-poliga vattnet ger miljön det syre, som behövs för att vår hjärna inte ska ta skada. Det påverkar ej apparaterna.
 • Balanserar jordstrålning. Förbättrad sömn, minskad värk. 
 • Löser kalk. Kalk frigörs även ur rörsystem.
 • Minskar behovet av klorering. Fler och fler badhus börjar använda virvlat vatten för att till badgästernas glädje kunna minska volymen av klor i vattnet. Eftersom man regelbundet följer upp bakteriehalten ser man att den minskar när vattnet är "2-poligt". Personer som duschar i två-poligt vatten rapporterar om minskat eller inget behov av fuktkrämer, befriande från klåda.
 • Förbättrar fotosyntes vid odling. Ökar bildandet av antioxidanter. 
  (Sv. Lantbruksuniversitetet). Viktiga skyddsfaktorer mot cancer, Parkinson etc. 
 • Reducerar det biologiska giftet Lipopolysackarid endotoxin (LPS).  
  (Högskolan Kristianstad). Genom virvling kan giftet minskas drastiskt.

ATT DRICKA TVÅ-POLIGT VATTNET ÄR BRA

 • för energibalansen mellan hjärnhalvorna. 
  Hjärnan ger rätt signaler till kroppens olika organ. De flesta av oss har för höga energier i höger och för låga energier i vänster hjärnhalva med följd av t ex huvudvärk, utbrändhet...
 • hud och hår, förbättrad läkning (även hos djur), minskar hudförhårdnader/sprickor, behov av hårbalsam. Häver förstoppning, tandsten etc.

Innovatör till virvlaren är Bertil Pettersson. 

Bertil har sedan 1948 hjälpt ca 40.000 personer, 
som den allmänna sjukvården inte lyckats bota.

Vattenvirvlaren kan skruvas antingen direkt på kranen eller monteras  på en villas ingångsledning för vatten.
Enligt Bertil omvandlas vattnet från en- till tvåpoligt och blir hälsosamt att dricka. 

Många associerar virvlat vatten med Victor Schaubergers försök. 
Schauberger har liknande principer, men utförandet skiljer sig. 
Shauberger gillade t ex inte metall i samband med dylika konstruktioner,
vilket gör att dagens vattenledningssystem kommer utanför hans gränser. 
Mer om Schauberger och liknande nedan bland länkarna.

För att minska den negativa verkan från jordstrålningen i ett rum, kan det virvlade vattnet placeras ut i flaskor i hörnen. Rummet blir då tvåpoligt. Många elöverkänsliga rapporterar att de kan vistas i rummet igen efter denna avstörning och ev. egen plus/minusbalansering. 
Vid stark strålning eller om man är mycket känslig kan även andra åtgärder behöva göras.

Jämför gärna dessa  priser mot andra virvlare, som annonseras i dagspressen! 
Dessutom innehåller dessa virvlare
inte magneter
vilket är en fördel eftersom en del är överkänsliga mot deras energi, 
andra kan efter en tid få för mycket och reagera negativt. 

Vattenvirvlare tar inte bort eventuella föroreningar vattnet kan ha, 
men den energi vattnet får har många positiva effekter.

Vid montering på duschkran eller kökskran 
skruvas  normalt bara strilen av. 
Enkel och lätt montering om du har en vanlig modell av kran.
Vid montering på fastighetens ingångsledning behövs rörmokarhjälp, eller att du har motsvarande kunskaper och hjälpmedel. Det tar ca ½-timme, virvlaren måste placeras efter kommunal vattenmätare, sett ur vattnets flödesriktning.

Fördelen är att du får virvlat vatten ur alla husets kranar.

För odling, industrier osv finns vattenvirvlaren även i större dimensioner.
För kommersiell användning ställs virvlaren till förfogande efter träffad överenskommelse av royalty.

Plus & Minus-virvlare har sedan 1994 installerats i:
tusentals villor/lägenheter, simhallar, skolor, servicehus, kontor. Riksdagens ledamotshus etc. 

Plus & Minus-virvlat vatten har förvarats sedan 1993: 
fortfarande kristallklart och två-poligt !

Vattnet har stor betydelse för vår hälsa.

Vi består av knappt två tredjedelar vatten och vattnet vi dricker kan tillföra mineraler, ge energi och hjälpa till med utrensningar. Att vattnet har renande och stärkande inverkan visste redan de gamla romarna när de byggde sina många badhus. Att dricka brunn anses vara allmänt läkande och befrämja hälsan. I Sverige etablerades många brunns- och badanläggningar på 1700- och 1800-talen. De mest kända var Medevi, Ramlösa, Ronneby och Loka.

När man tappar ut badvattnet rör det sig alltid i en virvel, men denna naturliga rörelse hämmas i de långa vattenledningsrören och förlorar då många av sina ursprungliga positiva egenskaper.

Genom att låta vatten strömma genom Plus & Minus-virvlaren kan man återge kranvatten de energigivande egenskaperna.
Den spiralrörelse som sker i virvlaren går att jämföra med den rörelse som man ser i en porlande bäck. Vattnet får förutsättning att ta upp syre.

När man dricker eller vattnar med detta vatten
påverkas livsprocessen i cellerna positivt hos både människor, djur och växter.
Det virvlade vattnet har positiv inverkan på hjärnans och kroppens energibalans.


Man har funnit att
vattnets resonans (egenenergi) förändras vid virvlingen. Ett våglängdskifte av vattnet mot en lägre våglängd ger en högre frekvens och högre energiinnehåll som består en lång tid. 
Det virvlade vattnet har en förmåga att motverka och balansera miljön och på så sätt
skydda oss från strålningen från elektriska apparater, datorer, mobiler osv.

Att dricka det virvlade vattnet är bra för energibalansen mellan hjärnhalvorna.
Hjärnan ger rätt signaler till kroppens olika organ.
De flesta av oss ha för höga energier i höger och för låga energier i vänster hjärnhalva.

Plus & Minus-Virvlat vatten:

 - Löser kalk som frigörs ur rörsystem.

 -
Minskar behovet av klorering.
   Badhus som har installerat virvlare har kunnat minska volymen av klor i vattnet.
  
Bakteriehalten i det virvlade vattnet minskar.

 - Förbättrar fotosyntes vid odling och ökar bildandet av antioxidanter (Sv Lantbruksuniversitetet).

- Reducerar det biologiska giftet Lipopolysackarid endotoxin (LPS). (Högskolan i Kristianstad).
  Genom virvling kan giftet minskas drastiskt.

Virvlaren för hus/villor är enkel att och lätt att montera för en rörmokare. Den ska placeras efter ev. mätinstrument. Det tar cirka en halv timma. Då får du virvlat vatten ur alla husets kranar.

För odling, lantbruk, industrier osv, finns vattenvirvlaren även i större dimensioner.

Plus & Minus-virvlaren har sedan 1994
installerats i tusentals villor/lägenheter, simhallar, skolor, servicehus, kontor, riksdagen etc...

 

Vilka effekter har det virvlade vattnet?
Nedan är några exempel på vad folk har berättat, 
flera rapporter per exempel:
Animalie-
produktion
Friskare djur. Ökad produktion. 
Förlängd hållbarhet för mjölk.
Akvarier Fiskar ynglar av sig bättre, blir mer livskraftiga, färre vattenbyten, mindre beläggning på akvarieväggarna. Det blir även bättre energi i  rummet när man har kärl/flaskor/vaser fyllda med virvlat vatten i ett rum.
Bagerier Flera bagerier använder Plus & Minus-vatten till sina bak. Samtliga rapporterar att brödet håller sig färskt längre än tidigare. Prova gärna att köpa bröd från:
Åkes bröd, Eket. 
Åkes bröd säljer brödrester till en lantbrukare. Några dagar efter vattenvirvlarinstallationen kom han och undrade: "Vad har Du gjort med brödet? Det möglar ju inte längre efter några dagar." Svaret: "Numera bakar jag med två-poligt vatten".
Kochs bageri, Klippan.
St Hällsta Kvarn & Lantbruk, Sala (KRAV).
I Sala märker man att degen jäser bättre och snabbare.

Engelholms Glass producerar sedan försommaren 2000 all glass med två-poligt vatten.
Virvlat, naturligt mineralvatten från "Tellus" - H2 Helsingborg AB, får numera gå genom Plus & Minus-virvlare.
Bak Brödet jäser bättre, höga och fina,
blir smakrikare och får ökad hållbarhet.
Bil Känsliga personer, t ex el-allergiker, märker skillnad då man t. ex. blandar virvlat vatten i spolarvätskan och i kylvätskan / expansionskärl - i den mån det är ok enl. instr.boken. 
Disk Verkar bli mer lättdiskad.
Te-drickare rapporterar minimal beläggning och lättare disk. Diskmaskiner som tidigare fått kalkavlagringar, får inte mer än att det försvinner vid lätt borstning med diskborste utan kemikalier. Mindre mängd diskmedel för att uppnå fullgott resultat.
Dricksvatten Smakar bättre, blir klarare, håller sig friskt.
Skillnaden speciellt märkbar i områden med hårt, kalkhaltigt vatten.
"Kaffet smakar godare".
Katter och hundar verkar välja virvlat vatten före kranvatten.
Har du erfarenheter?
Dusch/bad Schampot löddrar bättre, ev. självlockighet ökar, ingen statisk elektricitet. 
Minskat behov av hårbalsam. Mindre klåda i hårbotten, efter att även gjort "Plus & Minus-balansering". En del med hudproblem som bytt till virvlat vatten och från vanlig till olivtvål upplevde stor hudförbättring.
Behov av att smörja in sig med hudkrämer minskar eller upphör helt.
Eldistribution Kärl med dubbelpoligt vatten utplacerade enligt vissa förutsättningar - balanserar magnetfält från transformatorstationer.
Elöver-
känslighet
Flera elöverkänsliga, som även gjort "Plus & Minus-balansering" har upplevt förbättrad hälsa.
Foto & framkallning  Fotolabbets framkallningsmaskiners sköljtankar mycket renare och algfria. Framkallare löser sig snabbare och bättre. 
Groddar  Tidigare skörd, större skörd, bättre hållbarhet. 
Vid rengöring av odlingskaren räcker avspolning.
Hud Behåller fuktigheten. 
Mindre/inga fuktbevarande hudkrämer.
Psoriasis bättre efter Plus & Minus-balansering och installation av vattenvirvlare.
Hår Befriad från klåda i hårbotten.
Minskad förbrukning av schampo/tvättmedel.
Jordstrålning och elektromagnetiska fält Två-poligt vatten i fastighetens rörsystem balanserar jordstrålning och elektromagnetiska fält.
Lantbrukare Växtresultat på andra ställen här.
Hönor som fått "2-polig" föda värper "2-poliga" ägg.
Vattenkaren inne och ute får mindre alger/mossa.
Mindre mängd diskmedel för att rengöra mjölkkärlen.

En gjorde följande test:
Ställ ett glas mjölk i rumstemperatur. Ställ sedan ett annat glas minst någon meter bort och häll mjölk genom en virvlare. Turordningen viktig så du inte har plus & Minus-joner på fingrarna och att avståndet gör att jonerna inte kan "hoppa" mellan glasen.  I normalfallet håller sig den virvlade mjölken färsk 2-3 dagar längre! OBS att platsen ibland kan påverka liksom luftburna "störningar". Om du kan så försök ta bort sådana faktorer om du testar, undvik dålig jordstrålning osv. 

Matlagning Maten blir godare, håller sig längre fräsch.
Metallbearbetning Produkten Plusskär ger mindre slitage, bättre kvalitet och bättre miljö.
Mjölk Fyll ett glas med mjölk och ställ det i rumstemperatur. Placera sedan ett annat glas ca en meter därifrån där du låter mjölk rinna genom virvlaren ner i glaset. Iakttag sedan hur många dagar det tar innan mjölken i resp. glas surnar. I normalfallet håller sig den vivlade mjölken 2-3 dagar längre.
MS Både kortsiktiga omedelbara effekter och långsiktiga förbättringar. Från att släpande förflytta sig med stödkäppar till att kunna lyfta fötterna från golvet och kunna stå och gå uppför trappa arm i arm med någon och laga egen mat osv.
Odling Större frodighet, volymtillväxt. Ökad hållbarhet.
Rapporter från professionella odlare av bl a tomater, champinjoner, krukväxter.  
Champinjoner - Sundssvamp, Helsingborg: 25 % volymtillväxt. Svamparna håller sig dessutom längre fräscha. 
Tomater - Källna Trädgårdsprodukter, Klippan: Förutom volymtillväxt håller de sig fräscha längre. 
Hönsägg blir 2-poliga om hönsen fått tomater som odlats med 2-poligt vatten.
Parkdammar Stora dammen i Pildammsparken i Malmö fick virvlare installerad under sensommaren -99. Tidigare hade man stora problem med dåligt vatten, giftiga alger och fågeldöd. Spännande att följa upp och se hur sommaren blir där. 
Rum Många, speciellt t ex el-känsliga, känner att får bättre luftmiljö om de placerar glasflaskor/burkar med virvlat vatten, t ex i rummens hörn. Man ska naturligtvis även vattna blommorna med detta, dels mår blommorna bättre, dels hjälper de till att förbättra luften. Bättre sömn. Färre elektriska stötar.

I två-polig miljö mår människan bra. Färre krämpor, minskat behov av värktabletter etc. 

Simhallar Friskare vatten. Minskat behov av klorering.
I nr 5/99 av Svenska Badmästareförbundets tidning "Badmästaren" har styrelseledamoten Birger Lundell, förbundets ansvarige för vatten- och reningstekniska frågor, skrivit en längre artikel, som avslutas med: 
"I Herrljunga har virvlaren varit installerad sedan början av sept- 99. Det fria kloret har gått ned med 2-3 tiondelar och ligger på 0,3 - 0,4. Badgästerna undrar vad vi gjort med vattnet. De tycker att det känns så skönt och härligt att simma i. Observera att vi inte berättat vad vi gjort, bara för att se hur badgästerna reagerar."
Senare har klorhalten sänkts till 0,2 - 0,3. "Vid så här låga klortal skulle vattnet normalt vara grumligt. Men det är kristallklart!!"

Örkelljungas badmästare Börje Johansson: "Vi har kunnat minska klorhalten till hälften. Vattnet är mjukare och vi har fått en helt ny miljö här i simhallen. Vattnet har inte någon gång tidigare varit så bra som nu. Personligen har jag blivit mycket friskare."

Virvlare finns bl a även i simhallarna i Ängelholm  Lidköping och Nässjö. Riksdagshusets badanläggning har virvlare sedan  riksdagens ledamotshus försvann i och med installationen av vattenvirvlare.

Tvätt/städning Tvätt renare med bibehållet tvättmedel och dosering. Vissa material som tidigare blev statiska, blir det inte längre. Liksom vid disk verkar man kunna minska mängden tvättmedel utan försämrat resultat.
Vattensängar Magnetfältet balanseras när man byter till dubbelpoligt vatten.
Värmeslingor När virvlat vatten förs in i vattenburna värmeslingors rörsystem förändras det enpoliga magnetfältet till tvåpoligt, mindre skadligt.
Växter Jämför växter som vattnats med tvåpoligt vatten med övriga växter. Upp till 30 % större skörd vid tomatodling. Vattna dina krukväxter med detta vatten så mår de bättre och växer bättre och ger god energi till rummet.
Villa Bättre sömn.
Minskad statisk elektricitet, inga stötar när man berör olika föremål i huset.
Dricksvattnet smakar godare.
Det kalkhaltiga, hårda vattnet har blivit mjukare.
Behöver ej längre smörja in mig efter dusch.
Tvätten blir mjukare och glansigare.
Smuts löser upp sig bättre.
Minskad användning av schampo och tvättmedel.
Blommorna frodigare.
Vin
& öl
& whisky
Vi fick äran att låna med den första prototypen när vi var på "Resa till det Osynliga" i Spanien. Då testade vi dels på gruppen, dels på restaurangägare och kypare. Hur skulle vinet bli? Vi hade hört rykten om att billigt rödvin skulle bli bättre och att folk testat på öl osv.
Alla utom en av deltagarna i gruppen upplevde skillnad vid första testet av normalbilligt lite surt rödvin, restaurangägaren och kyparen bara stirrade förundrat och upplevde så stor skillnad att de frågade hur vi burit oss åt.
Vi hällde upp på nytt genom virvlaren och de smakade och fann att det lite sura billiga rödvinet blev godare, runt och milt i smaken och berömde med sin dåliga engelska "Intelligent" "very good" och satte tummarna upp.
Vi upprepade andra kvällar med andra sorters vin, det som ej alla tyckte blev bättre var en del dyrare sorter och t ex vita torra och/eller lite bittra viner, där man inte ville ha den milda, runda, lena smaken. Även en del dyrare rödviner föredrog många ovirvlade, men där handlade det tydligt om vars och ens smak.  
Det här är en del av de erfarenheter, som rapporterats tillbaka av dem, som provat Plus & Minus-virvlaren. 
En del låter kanske otroligt men har likaväl rapporterats. 
Har du någon förklaring?
Har du själv erfarenheter av "2-poligt" vatten?
HÖR AV DIG!
Fler av effekterna ovan känner vi även igen som erfarenheter från dem, som experimenterat med BIOS-brickor och andra liknande uppfinningar...

 

PLUS & MINUS-BALANSERING

De flesta sjukdomsfall, som blivit behandlade enligt Bertil Petterssons metod HÄLSOBALANSERING har inte bara använt Plus & Minus-vattenvirvlaren, utan de har även själva blivit Plus- & Minus-balanserade enligt Bertil Petterssons metod och deras sovplatser är kontrollerade & justerade till positiv miljö med avseende på el- och jordstrålning.
Man undviker metall i kläderna och på kroppen & sändare som mobiltelefoner osv.
Moderna lampor som Lågenergi-, LED- o Halogen-lampor stör rejält, 
t ex stör en lågenergilampa ca 15 meter runt sig.
Ibland behöver man balansera upp saker, som "stör"
t. ex. mobiltelefoner, glasögon, hörapparater, (speciellt el-) rullstolar, 
trygghetslarm (stör alltid immunförsvaret att ha på sig!)
Alltså förkastligt om man vill att någon ska kunna bli frisk!.
Läs mer på de andra sidorna under http://adante.se .

Vi på Jordstrålningscentrum har också märkt att det är viktigt att kroppen får rätt byggstenar: vitaminer + mineraler + spårämnen + enzymer + fettsyror osv. 
Många tål inte mjöl- o mjölk-produkter och socker och har för lågt pH osv.

Petterssons Handelsträdgård i Helsingborg har använt Plus & Minus-vattenvirvlaren för att kunna bevattna med virvlat vatten: Med hjälp av en gammaldags metod - pekare - kan man konstatera att virvlat vatten minskar effekten av hälsovådlig strålning från TV-apparater, datorskärmar, mm. Denna effekt uppnås även med våra krukväxter, som bevattnats med virvlat vatten.
Produkter som producerats med
Plus & Minus-virvlat vatten
Naturligt mineralvatten H 2 Helsingborg AB
Bröd Kochs Bageri, Klippan
Åkes Bröd, Eket
Champinjoner Sundssvamp, Helsingborg
Glass Engelholmsglass, Ängelholm
(tillverkar även KF´s Änglamarks-glass)
Krukväxter Görarps Blomster (K E Pettersson Handelstr.,
samt svenska och danska odlare i samarbete med Görarp)
Gurkor Källa Trädgårdsprodukter, Klippan
Tomater Bengt Henriksson, Skottorp
Forskaren Bengt Lundegårdh, Statens lantbruksuniversitet, Ultuna i Tidningen Hälsa: 
"...jag håller just på att avsluta min rapport. Så här långt har jag sett att det händer något speciellt när växter vattnas med det virvlade vattnet, det är ett fenomen som bör undersökas närmare. ... - Exempelvis så tycks bildandet av antioxidanter öka i tomater som odlas med virvlat vatten."
Biologiska undersökningar 
av behandling med Plus & Minusvirvlaren. 
Starkt sjunkande halt av biologiskt gift.

LÄS MER !

 

Mer om effekter av virvlat vattnet?
OBS! Att allt virvlat vatten EJ betyder att det även är "2-poligt",
endast Plus & Minus-virvlaren har utvecklats så den ger "2-poligt" vatten !

Bertil Pettersson & Plus & Minus
Bertil Pettersson uppfinning, "2-polig" vattenvirvlare, det står om ovan
www.plusminus.st 
Trygve Forssten, forskar om vatten och har mycket info på sidan
www.bioaq.fi 

En stor artikel om Bertil och hans uppfinningar i tidskriften:
HÄLSA * nr 12 * december 2000.
Länkar om
Vatten & Schauberger mm
Vattensymposium i Stockholm 6-7 sept 2008
http://vatten.adante.se
Hur gör du hemma då?
Om du vill ha virvlat vatten i ett eget hus köper man en virvlare och monterar på ingående vattenledningen, efter vattenmätaren
eller på kökskranen eller på duschen..
Då blir vatten för matlagning, blomvattning, dusch, bad, tvätt påverkat. Kommunalt vatten är "energilöst", men bor du på landet och har egen brunn så är det inte säkert att det blir bättre med virvlare, ibland tvärtom sämre.

Av någon okänd anledning så ska vatten inte virvlas mer än en gång (eller udda antal gånger) annars får vattnet sin ursprungliga energilösa frekvens (?) igen, varför vet vi inte. 

Man kan köpa en lös bärbar "resevirvlare" med tratt och göra så mycket vatten man behöver när man behöver. Sedan kan man med fördel placera ut sådant vatten i helst glasflaskor i alla rum man vill ha "balanserade", flaskor med kork eller liknande är ok. Men man kan även låta vatten stå öppet och få dunsta i rum, sätt sådant så det varken påverkar väggar eller tak som är för nära eller att barn och djur kan välta det. Vattna blommorna med sådant vatten så blir de "2-poliga" och sprider den energin.
Tvätta och diska och duscha och bada med virvlat vatten.
Ha en plastflaska fylld till 2/3 under bilens passagerarsäte (så den ej rullar till pedalerna) så får du bättre energi i bilen. Använd det i vindrutespolarenvätskan istället för vanligt vatten. Om du ej har virvlare på ingående vatten duscha kläder och dig själv efter dusch.
Låt flaska med virvlat vatten stå i kyl och "smitta",
låt flaska stå tight mot vatten-värme-element osv osv...

Använd resevirvlaren om du gillar öl, vin, whisky, konjak. Men kolla först,
t ex torrt vitt vin blir mildare, vilket de som inte gillar det torra uppskattar, 
men inte den som köpt det pga den "torra" karaktären.
Spanska vinkypare blev  lyriska när de fick testa hur husets rödvin blev virvlat. 
Många sorters öl, whisky och konjak blir väldigt mycket bättre och godare, speciellt om man uppskattar den rundare, mognare, mildare smaken.

Och sedan är det ju bara att ta del av erfarenheterna ovan.
Har du andra intressanta erfarenheter hör gärna av dig!


 

Mer bra, intressanta Plus-Minus-produkter
http://plusminus.adante.se/ 

Beställ Adantes produkter
genom att skicka epost till:

  jc@vingar.se  

Telefon  Tel: 070 - 783 0287 
Frakt och ev postförskottsavgifter tillkommer.


 

ADANTE
Tel: 070 - 783 0287

E-postadress jc (at) vingar.se 
http://adante.se


 

ADANTES hälsosidor:
BIOS-brickan
balanserar bl a el- och jordstrålning
Plus & Minus
balanserande virvlare för bl a vatten och brickor för elstrålning
Collagen
Hjälp mot ledvärk, muskelvärk, fibromyalgi...
Föryngrad hud, mindre rynkor, ungdomlig vitalitet, bättre sömn...
Purpurplattan
= Mirakelplattan = Energiplattan
Magnetterapi
vid smärta, infektion, inflammation, benbrott, muskelbristning etc...
Kinesiologi
Behandlingsformen som kommunicerar med kroppen
Alternativ hälsovård
Traditionell hälsovård på svenska
Traditionell hälsovård på engelska
Förebyggande hälsa och miljö 
 olika föreningar, etc
Sjukdomar & Symtom
 Allergi
Amalgam
Elöverkänslighet
Mobiltelefon
 Olle Johansson
Prof. på Karolinska som bl a forskar kring mobiltelefoner.
Vatten
Bl a om Vatten-symposium i Stockholm 6-7 september 2008
Klimat & Hjälp Jorden
Alla kan hjälpa alternativt!
RECEPT Från hela världen, 
även för allergiker & vegetarianer !
Kloka ord 
JiS
Jordstrålningssällskapet i Stockholm
 
Till ADANTEs startsida
Till VINGARs startsida
Till Jordstrålningscentrum

 

På denna domän http://vingar.se hittar ca 1.000 besökare/dag
 

 

country 
Western Swing: lillies
musik
Jennys hårdrock:  metal
Kul & klok musik:
tjejmix   
RESETIPS, sevärdheter, bra länkar, flyg, buss, båt, logi, resebyrå etc:  resa.vingar.se 
SVEALAND
 Västerås   Västmanland  Dalarna  Stockholm  Roslagen  Uppland  
Värmland  Södermanland  Närke
  GÖTALAND
 Gotland  Öland  Dalsland
 Göteborg  Bohuslän  Halland
 Skåne   Blekinge  Småland
Västergötland  Östergötland
   NORRLAND
Gästrikland  Hälsingland  Härjedalen  Jämtland  Medelpad  Ångermanland 
Västerbotten  Norrbotten  Lappland
NORDEN  Norge  Finland  Åland  Island  Danmark-Färöarna-Grönland
 EUROPA  Estland Lettland Spanien 
   AUSTRALIEN  AFRIKA  ASIEN
USA  KANADA  SYDAMERIKA
shaman
healing
indianer

Vikingar, eskimåer, inka,
maya etc:
naturfolk
samer
Samisk kulturarbetare: LailaSpik 
Naturväsen:  devor
 
newage
ufo
Handmålad hemslöjd: Torvtaket
Tidigare liv: Ylva Cronstedt
Underbar konstnär: Einar Nerman
Filateli: malarbaltet

Här finns bl a offentligt, miljö, natur, astronomi, astrologi, TV, böcker, konst, sport: peruno
JUL-länkar o hälsningar från våra
  LÄNKBYTARE : jul

SPARA vingar.se som favorit

jenny
bilar  PowerMeet

data 
humor
Hälsa, mycket och brett,
"vanligt" &  alternativt:
adante 
Jordstrålning, slagruta, curry:
jordstralningscentrum 
Gratis epost om det osynliga:
slagrutenytt
Sädesfältringar: cropcircles
 
slagruta   Arne Groth 
Hjälp Jorden alternativt!